A Kooperatív Doktori Ösztöndíj program sikere 2021. január 14.

2020 szeptemberében pályáztak első ízben doktoranduszaink a Kooperatív Doktori Ösztöndíjra.

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában. A Kooperatív Doktori Programban részt vevő doktori hallgatók vállalati együttműködésben, a felsőoktatási doktori iskolák intézményes keretei között dolgozzák fel témájukat.

A hét beadott pályázat közül hat nyert támogatást. Nemcsak a doktoranduszok, hanem témavezetőik, illetve a külső kutatási helyszínen felkért vállalati szakértő is ösztöndíjban részesül kutatásaik támogatott periódusában, továbbá elkülönített forrás jut a projekt során kifejtett kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységre, vagy ahhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésre, nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, tudástranszferre, illetve az ezekkel összefüggő szolgáltatások finanszírozására.

Gratulálunk Adolf Andrásnak, H. Zováthi Örkény Ádámnak, Köllőd Csabának, Magyar Bálintnak, Nagy Ádámnak és Szlobodnyik Gergelynek sikeres pályázatukhoz!

x