Elindult a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 2020. november 24.

A magyar kormány elindította az új Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot, amely Magyarországtól távol, a diaszpórában élő fiatalok számára biztosít rendkívül kedvező feltételeket ahhoz, hogy Magyarországon végezzék egyetemi tanulmányaikat.

A program célja, hogy tanulmányaik támogatásával erősítse és élővé tegye a magyar gyökerekkel rendelkező fiatalok Magyarországgal fenntartott kapcsolatait. A diákok alap-, mester- és doktori képzésre jelentkezhetnek. Végzést követően azt várják el a fiataloktól, hogy két évig közösségszervező munkát végezzenek otthon, segítsék a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar identitás megőrzését.

Az ösztöndíj fedezi az ingyenes magyarországi tanulmányokat, valamint a teljes körű egészségbiztosítást, illetve szükség esetén intenzív magyar nyelvi előkészítőt is biztosít.

A program földrajzi célterülete a világ összes országa, kivéve az Európai Unió tagállamai, valamint Szerbia és Ukrajna Kárpátalja megyéje. Az ösztöndíjban olyan fiatalok részesülhetnek, akik magyar állampolgárok vagy magyar gyökereik vannak. A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra 2021. január 31-ig lehet jelentkezni, az ösztöndíjasok a 2021/2022-es tanévben kezdik majd meg tanulmányaikat.

Küldetésünknek és feladatunknak tekintjük, hogy távolba szakadt magyar testvéreink Egyetemünkön második otthonra találjanak. Törekvésünk, hogy a fiatalok néhány éves ittlétük során tanulmányaik mellett minél teljesebb körűen megismerhessék történelmünket, kultúránkat, mindennapjainkat és az itt élőket, és igényük szerint bekapcsolódhassanak a magyar egyházi közösségi életbe is.

A program keretében Karunk két magyar nyelvű alapképzésére (Mérnökinformatikus BSc, illetve Molekuláris bionika mérnöki BSc), három angol nyelvű mesterképzésére (Info-bionika mérnöki MSc, Mérnökinformatikus MSc, illetve Orvosi biotechnológia MSc), valamint a Roska Tamás Műszaki és Természettudomány Doktori Iskola doktori képzésére fogadunk jelentkezéseket.

További információk a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról a program weboldalán olvashatók.

Az ösztöndíjprogrammal összefüggő kérdésekben Karunkon a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya örömmel áll az érdeklődők rendelkezésére.

x