Imreh Csanád Emlékérem 2019. április 26.

Dr. Benedek Csaba, Karunk oktatója kapta 2019-ben az Emlékérmet.

Imreh Csanád a hazai informatikai közélet kimagasló, nemzetkö zileg is ismert és elismert alakja volt. Tudományos érdeklődése rendkívül széleskörű volt: kutatásokat végzett többek között az online algoritmusok elemzése, a kombinatorikus optimalizálás, az ütemezés, a logisztikai problémák és az irányítható automaták területén.
Kiterjedt és változatos nemzetközi tapasztalattal rendelkezett. Hazai elismertsége, közéleti munkája is mintaszerű volt, ezért az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikai szekciója vezetőinek javaslatára 2017-ben Imreh Csanád Emlékérmet alapítottak, amelyet az OTDK éveiben a legjobb témavezető számára adományoznak.

Gratulálunk az elismeréshez!

x