XXXIV. OTDK 2019. április 30.

Szép sikereket értek el hallgatóink a 2019-es OTDK-n.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 4 szekcióban adták elő dolgozatukat az ITK-sok, melyekben az alábbi eredmények születtek:

Biológia Szekcióban a 19 nevezett pályamunkából 11 db, Informatika Tudományi Szekcióban a 13 dolgozatból 11 db, Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióban a 2 dolgozatból 1 db és a Műszaki Tudományi Szekcióban a 3 nevezett dolgozatból 3 db kapott valamiféle elismerést. Összesen 11 db első helyet, 4 db második helyet, 3 db harmadik helyet és 11 db különdíjat szereztek hallgatóink.

Az idei évben az ITK szervezhette az OTDK Biológia Szekcióját 2019. április 15-17. között, melyre több mint 180 pályamunka érkezett be. A résztvevők 20 tagozatban mutathatták be munkájukat. A szakmai program mellett számos kikapcsolódási lehetőséget is biztosítottunk a versenyzőknek és középiskolásoknak pl. ping-pongozás, városnézés, táncház, Stand up előadás és természetfilm vetítés. Valamint hajós banketten vehettek részt a pályamunkát bemutató hallgatók.

Köszönjük mindazok munkáját, akik a sikeres rendezvény előkészületeiben és lebonyolításában részt vettek, hiszen közel 400 ember látogatott el hozzánk.

OTDK eredmények:

Biológia Szekció

Helyezés

Név

Dolgozat

Témavezető

I. hely

Dudás Bálint

Az autoinhibitált Ralf aktivációs mechanizmusa

Dr. Balog Erika, Dr. Gáspári Zoltán

I. hely

Glavinics Judit

Korrelált kétfoton és szuperrezolúciós mikroszkópia

Dr. Katona István, Csapóné Miczán Vivien

II. hely

Jártó Félix

Egér talamoamygdaláris hálozatainak félelmi viselkedés által időzített optogenetikai manipulálása

Kocsis Kinga

II. hely

Keömley-Horváth Bence

A komplexom nagyteljesítményű szimulációi

Dr. Csikász-Nagy Attila, Dr. Reguly István

II. hely

Sánta Anna

A Shank fehérjecsalád PDZ doménjének kísérletes előállítása és vizsgálata

Dr. Gáspári Zoltán, Dr. Péterfia Bálint

III. hely

Kocsis Barnabás

Hippokampális Theta oszcilláció keletkezésének vizsgálata

Dr. Hangya Balázs

KÜLÖNDÍJ

Göcz Balázs Gergő

Laser-capture microdissection (LCM) és nagy-áteresztőképességű RNA-Seq módszertanok alkalmazása ösztrogén-indukált génexpressziós változások azonosítására az egér hipotalamusz arcuatus idegmagvában

Dr. Hrabovszky Erik, Dr. Kalló Imre

KÜLÖNDÍJ

Jász Anna

A talamikus középvonali magvak optogenetikai gátlásának vizsgálata egerek alvási periódusában.

Dr. Komlósi Gergely Sándor, Dr. Acsády László

KÜLÖNDÍJ

Nagy-Pál Petra

A parvalbumint és kolecisztokinint kifejező gátlósejtek morfológiai tulajdonságainak összehasonlítása az egér prefrontális kérgében

Dr. Hájos Norbert, Dr. Kalló Imre

KÜLÖNDÍJ

Osztobányi Lilla Eszter

A hippokampális CA3 régió piramissejtjeinek részletes biofizikai modellezése

Dr. Káli Szabolcs

KÜLÖNDÍJ

Váncsodi Melinda

Talamikus manipuláció elektrofiziológiai hatásának térképezése az amigdala mikrohálózatában

Kocsis Kinga

 

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

Helyezés

Név

Dolgozat

Témavezető

I. hely

Sztilkovics Milán

Modern biofizikai módszerek egyedi sejtek adhéziómérésére

Horváth Róbert, Iván Kristóf, Szabó Bálint

 

Műszaki Tudományi Szekció

Helyezés

Név

Dolgozat

Témavezető

I. hely

Répai Attila

Folyamatos vérnyomásmérés kameraalapú optikai módszerekkel

Dr. Sótonyi Péter, Dr. Cserey György

I. hely

Tasi Benedek József

Design of a robotic hand, laying emphasis on its finger-actuating subsystem

Cserey György, Koller Miklós

KÜLÖNDÍJ

Daoud Mária Lujza

Adaptív robotikai megfogási stratégiák vizsgálata nyomásérzékelő szenzorokkal

Cserey György, Koller Miklós, Tasi Benedek

 

Informatika Tudományi Szekció

Helyezés

Név

Dolgozat

Témavezető

I. hely

Balogh Gábor Dániel, Sulyok András Attila

GPU-kon futtatott nem-strukturált térháló algoritmusok memória-lokalitásának javítása

Dr. Reguly István

I. hely

Botos Csaba

Kompetitív parametrikus függvények optimalizálása

Dr. Horváth András, Prof. Philip H.s. Torr

I. hely

Botos Csaba, Hakkel Tamás

Multi-domain classification of cardiac signals with Deep Neural Networks

Dr. Horváth András, Dr. Reguly István, Goda Márton Áron

I. hely

Csutak Balázs

Komplex útvonaltervezési feladatok analízise és megoldása több ágensből álló rendszerekre

Dr. Szederkényi Gábor

I. hely

Czipczer Vanda

Content Based Analysis of Medical Image Data for Liver Segmentation

Dr. Manno-Kovács Andrea

I. hely

Takács Petra

Szaliencia alapú tumor szegmentálás agyi MRI adatokon

Dr. Manno-Kovács Andrea

II. hely

Botos Csaba, Hakkel Tamás

SAM -arcfelismerő rendszer a PPKE ITK-n

Dr. Horváth András, Dr. Oláh András, Dr. Reguly István

III. hely

Jász Ádám

Az MMFF94 és az UFF molekula mechanikai erőterek optimalizációja GPU-ra

Dr. Cserey György, Ladjánszki István

III. hely

Szabó Péter

Máj érhálózatának automatikus 3D rekonstrukciója CT felvételek alapján

Dr. Benedek Csaba

KÜLÖNDÍJ

Fülöp András

Dinamikák detekciója oszcillációs megoldásokkal

Dr. Horváth András

KÜLÖNDÍJ

Dr. Sváb Gergely

A sejtanyagcsere főbb folyamatainak dinamikus modellje

Dr. Tretter László, Dr. Szederkényi Gábor

Gábor Dénes Országos Diákköri Ösztöndíj: Takács Petra (Szaliencia alapú tumor szegmentálás agyi MRI adatokon)

Doktoranduszok Országos Szövetsége Különdíj: Czipczer Vanda (Content Based Analysis of Medical Image Data for Liver Segmentation)

Óbudai Egyetem Különdíja: Balogh Gábor Dániel, Sulyok András Attila (GPU-kon futtatott nem-strukturált térháló algoritmusok memória-lokalitásának javítása)

Gratulálunk a díjazottaknak, résztvevőknek és a témavezetőiknek!

x