TDK Konferencia

 • 30 nov.

  Kezdete: 2018. november 30. 14:00 -Vége: 2018. november 30. 17:00

  PPKE ITK

Kari TDK Konferencia az ITK-n 2018. november 30-án.

Időpont: 2018. 11. 30. 14:00
Helyszín: PPKE ITK (1083 Bp, Práter u. 50/a)

Szekcióbeosztás (az egyes szekciókon belüli sorrend változhat):

Biológia I. szekció (Neumann előadó)
 • Barsi Szilvia: A szöveti transzglutamináz szerepe dermális őssejtekben
 • Dudás Bálint: Az autoinhibitált Ralf aktivációs mechanizmusa /Skype/
 • Kállai Dóra: A Tks4 fehérje új szerepének vizsgálata a csontsejtek biológiájában
 • Klein Kristóf: A medián raphe szerepe a hippokampális oszcillációs aktivitás szubkortikális szabályozásában
 • Kocsis Barnabás: Hippokampális Theta oszcilláció keletkezésének vizsgálata
 • Nagy-Pál Petra: A parvalbumint és kolecisztokinint kifejező gátlósejtek morfológiai tulajdonságainak összehasonlítása az egér prefrontális kérgében
 • Sánta Anna: A Shank fehérjecsalád PDZ doménjének kísérletes előállítása és vizsgálata
Biológia II. szekció (Jedlik előadó)
 • Jártó Félix: Egér talamoamygdaláris hálozatainak félelmi viselkedés által időzített optogenetikai manipulálása
 • Bujtár Zsófia: A napi ritmus és a sejtciklus kapcsolatának matematikai modellezése /Skype/
 • Göcz Balázs Gergő: Laser-capture microdissection (LCM) és nagy-áteresztőképességű RNA-Seq módszertanok alkalmazása ösztrogén-indukált génexpressziós változások azonosítására az egér hipotalamusz arcuatus idegmagvában
 • Jász Anna: A talamikus középvonali magvak optogenetikai gátlásának vizsgálata egerek alvási periódusában
 • Osztobányi Lilla Eszter: A hippokampális CA3 régió piramissejtjeinek részletes biofizikai modellezése
 • Pillér Bíborka: Fluoreszcensen jelölt élesztőkolóniák vizsgálata
 • Váncsodi Melinda: Talamikus manipuláció elektrofiziológiai hatásának térképezése az amigdala mikrohálózatában
Műszaki szekció (Simonyi előadó)
 • Botos Csaba, Hakkel Tamás: SAM - arcfelismerő rendszer a PPKE-ITK-n
 • Daoud Mária Lujza: Adaptív robotikai megfogási stratégiák vizsgálata nyomásérzékelő szenzorokkal
 • Kun Péter: SDE: Paradigmaváltás az adatátviteli rendszerek fejlesztése, kutatása, gyártása és oktatása terén
 • Répai Attila: Folyamatos vérnyomásmérés kameraalapú optikai módszerekkel
 • Steinbach László: Vezetés-automatizáló rendszer fejlesztése elektromos hajtású kerekesszékhez
 • Sváb Gergely: A sejtanyagcsere főbb folyamatainak dinamikus modellje
 • Jártó Félix: Erőszenzoros karpánt alapján a kar mozgásának becslése mély neurális hálózat segítségével
Algoritmuselmélet szekció (239. terem)
 • Becker Balázs Dániel: Keveredő anyagok absztrakt adatstruktúrái és algoritmusai
 • Csutak Balázs: Komplex útvonaltervezési feladatok analízise és megoldása több ágensből álló rendszerekre
 • Halász András: Backpropagation tanítás hatékonyságának növelése evolúciós módszerekkel
 • Keömley-Horváth Bence: A komplexom nagyteljesítményű szimulációi
 • Mlinkó Péter: GPU modulok és modul-interfész fejlesztése akadémiai és ipari alkalmazással rendelkező kvantumkémiai szoftverhez
 • Vághy Mihály András: Késleltetett dinamikus modellek kinetikus realizációi
 • Botos Csaba: Kompetitív parametrikus függvények optimalizálása
Medical data processing szekció (419. terem)
 • Bohn András: Agy-gép interfészek támogatása gépi tanulás módszerekkel
 • Czipczer Vanda: Content Based Analysis of Medical Image Data for Liver Segmentation
 • Glavinics Judit: Korrelált Kétfoton és szuperrezolúciós mikroszkópia
 • Majoros Myrtill: Neurális agyhálózat egyedi sejtmodulációja két-fotonos fotoaktív molekulával epileptikus túlélő agyszeletben
 • Schäffer Katalin: Szervek szegmentálása és rekonstrukciója MR és CT felvételek alapján
 • Szabó Péter: Máj érhálózatának automatikus 3D rekonstrukciója CT felvételek alapján
 • Takács Petra: Szaliencia Alapú Tumor Szegmentálás Agyi MRI adatokon

Minden résztvevőt és érdeklődőt szeretettel várunk!

x