GYIK

A felvételi eljárással, az egyetemi tanulmányokkal kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések és válaszok egy helyen!

 • Jelentkezéssel kapcsolatos kérdések

 • Hány félévig lehet tanulni állami támogatással? Hány szemeszter végezhető el ingyen?
  • A felsőoktatásban, alap- és osztatlan képzésen, illetve mesterképzésen - összesen 12 félévig tanulhat ingyen, ezt hívják támogatási időnek. Fogyatékossággal élő hallgató esetében a támogatási idő maximum 4 félévvel lehet hosszabb. Egy adott szakon a képzési időn felül maximum két félévig tanulhat ingyen. A hét féléves alapképzésen tehát maximum kilenc félévre, míg a négy féléves mesterképzésen maximum hat félévre kaphat állami támogatást (a 12 féléves támogatási idő figyelembe vételével).
 • Lehet-e állami ösztöndíjasként két szakon párhuzamosan tanulni?
  • A párhuzamos képzésre vonatkozó "kedvezmény" megszűnt: két alap- vagy két mesterszakon folytat valaki párhuzamos tanulmányokat, akkor duplán fogynak az államilag támogatott félévei.
  • Fontos, hogy az "elhasznált" félévekbe a megkezdett, de be nem fejezett szemeszterek is beletartoznak, kivéve, ha betegség, szülés vagy más súlyos ok miatt nem tudja teljesíteni a követelményeket.
 • Mennyibe kerül a jelentkezés?
  • Minden jelentkezőnek minimum 9000 Ft-ot, azaz a felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját kell befizetnie. Ezért a díjért legfeljebb három képzés megjelölésére van lehetőség. Ezen felül még 2 képzés megjelölésére van lehetőség az alapdíjon felül további 2000-2000 Ft kiegészítő díj kifizetése ellenében.
  • Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli – azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, képzési hely és nyelv csak a finanszírozási forma tér el –, az a felvételi eljárási díj befizetése szempontjából egy jelentkezési helynek számít. Az egymáshoz tartozó állami ösztöndíjas és önköltséges képzéseknek, természetesen, nem feltétlenül kell követniük egymást a sorrendben!
 • Több nyelvvizsga esetén mennyi többletpontot lehet kapni?
  • Ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult , akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. (forrás: felvi.hu)
  • Mesterképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi jelentkezés feltétele legalább egy államilag akkreditált középfokú C típusú nyelvvizsga megléte.
 • Alapképzéssel kapcsolatos kérdések

 • Mennyi lesz idén a ponthatár?
  • Az aktuális ponthatárokról minden évben július végén születik döntés. A ponthatárok alakulásával kapcsolatban iránymutatóul szolgálhatnak a korábbi évek felvételi ponthatárai.
Felételi pontszámok 2011 2012 2013 2014 2015
Mérnökinformatikus BSc 312 311 312 326 347
Molekuláris bionika mérnöki BSc 396 394 380 395 398

 

 • Hány hallgatót vesznek fel az ITK-ra?
  • Az elmúlt években az alábbi táblázat alapján alakultak az alapképzésre felvett hallgatók létszáma.
Felvett hallgatók létszáma 2011 2012 2013 2014 2015
Mérnökinformatikus BSc 87 72 41 66 69
Molekuláris bionika mérnöki BSc 61 86 83 100 91

 

 • Milyen érettségivel ajánlott a szakokra jönni?
  • A matematika mellé nyugodtan választható bármelyik tárgy a felvi.hu-n leírt lehetőségek közül:
   • mérnökinformatikus BSc: fizika és/vagy informatika
   • molekuláris bionika mérnöki BSc: fizika, kémia és/vagy biológia
  • Bár nem kötelező, a tanulmányokat nagyon segíti az emelt szintű érettségi matematikából és/vagy fizikából. Ezért javasoljuk legalább a fakultációt; még jobb, ha emelt szintű érettségit is tesz az, aki minket választ.
 • Ha valaki nem járt matematika / fizika / kémia fakultációra, mennyire lesz nehéz az egyetem?
  • Az esetleges hiányosságok pótlásában segítséget jelent, hogy az első félév alatt van matematika és fizika felzárkóztató (továbbá molekuláris bionika mérnöki szakon kémia felzárkóztató is) mindazoknak, akik az év eleji szintfelmérőt nem teljesítik megfelelően. Fontos viszont az egyetemi szintű elmélyültebb matematikai, majd informatikai (és a bionika szakon a tágabb értelemben vett természettudományos) ismeretek megszerzésére való kíváncsiság.
 • Hátrányt jelent-e, ha valaki korábban nem tanult programozást?
  • NEM, ez gyakorlatilag semmilyen hátrányt nem jelent. A programozást teljesen az alapoktól kezdve oktatjuk egy egyszerű programozási nyelv segítségével, amivel mindenki könnyebben megértheti egy-egy nyelv „gondolkodásmódját".
 • Mesterképzéssel kapcsolatos kérdések

 • Milyen alapszakról lehet jelentkezni az ITK-ra?
  • Mérnökinformatikus MSc:
   • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok: mérnökinformatikus
   • Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető szakok: gazdasági informatikus, programtervező informatikus
  • Info-bionika mérnöki MSc:
   • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak: molekuláris bionika mérnöki
   • Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető szakok: biomérnök, villamosmérnök, mérnökinformatikus, vegyészmérnök, biológia, kémia, biológia-kémia, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész
  • Orvosi biotechnológia MSc:
   • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak: molekuláris bionika mérnöki,
   • Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető szakok: általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, okleveles vegyész, biológus, biológia-kémia szakos tanár, biomérnök, vegyészmérnök, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, kémia
 • Nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakról történő jelentkezésnek mi a következménye?
  • Ilyen esetben a Kreditátviteli Bizottság (KÁB) előzetesen meghatározza, hogy felvétel esetén a mesterképzés során a hallgatónak milyen jellegű szintre hozás szükséges egy adott tantárgycsoportból (pl. informatikai vagy kémiai ismeretek stb). A tárgyakat a szak teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakjának (mérnökinformatikus BSc illetve molekuláris bionika mérnöki BSc) tárgyaiból jelöli ki a KÁB.
  • Azt javasoljuk, hogy aki komolyan fontolgatja a továbbtanulást valamelyik mesterképzésünkön, ilyen esetben már alapképzése során jöjjön hozzánk vendéghallgatónak, és vegyen fel az adott alapszak mintatantervének releváns tárgyai közül minél többet. Így a mesterképzésre történt felvételt követően már kevesebb tárgyat kell pótolni, ráadásul a mesterképzés legelejébe is nagyobb sikerrel tud bekapcsolódni a biztosabb alapok miatt.
 • Kinek nem kell szóban felvételiznie?
  • Legalább jó rendű (4), 3 évnél nem régebbi alapképzési szak oklevele esetén egyes esetekben kérhető a szóbeli felvételi vizsga helyett a hozott pontok duplázása. Mérnökinformatikus MSc képzésre jelentkezőknél Mérnökinformatikus BSc, míg Info-bionika mérnöki MSc és Orvosi biotechnológia MSc képzésre jelentkezőknél Molekuláris bionika mérnöki BSc szakon végzettek kérhetnek pontduplázást.
 • Melyik szakra milyen tárgyakból van szóbeli felvételi?
  • Mérnökinformatikus MSc: két választott tárgy az alábbiak közül: fizika-elektronika, matematika, számítástechnika
  • Info-bionika mérnöki MSc: két választott tárgy az alábbiak közül: kémia, biológia, fizika-elektronika, számítástechnika
  • Orvosi biotechnológia MSc: kémia, biológia
 • Hol találhatóak a tételek a szóbeli felvételihez?
 • Hogyan zajlik a szóbeli felvételi?
  • A jelentkező tantárgyanként egy-egy kérdést húz, melyről rövid felkészülési idő után felel. A felvételi vizsga után a vizsgabizottság a nap folyamán vizsgázott jelölteknek eredményt hirdet a szóbeli vizsga pontjairól.

 

 • További információk: tanulmanyio@itk.ppke.hu, +36 (1) 886 4711
x