Hallgatói vélemények

 Milyen is az ITK?!

Tisztelt volt Tanáraim!

Goda Márton, másodéves hallgató vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának Molekuláris bionika szakán. Először is szeretném vázolni, hogy miért is írok önöknek, párszót szólnék az egyetemünkről, majd arról, hogy mi mit is tanulunk valójában, végezetül pedig csatolok pár érdekes linket ez ügyben.

Amint már említettem szerencsésen túl vagyok az első éven, így bizton állíthatom, hogy nem tévedtem abban, hogy hova jöttem. Mikor még oda jártam a jezsuitába egyértelműen érezhető volt a humán tárgyak fontossága, ami jogos is, hiszen ez alapozza meg nagyrészt műveltségünket, és enélkül csak félkarú óriások lehetnénk a nagyvilágban. Azonban figyelemben kell venni a természettudományok fontosságát is, hiszen a humán tőke területén a kutatás fejlesztés egyértelműen meghatározó Magyarország szempontjából. Gondoljunk csak bele, az első világháború után nagy szerepet kapott az oktatásügy. A század eleji tudományos eredményeknek köszönhetően hazánkban is hatalmas teret kapott a természettudományi oktatás is. Említésként jegyzem meg Neumann János, Bay Zoltán és Szent Györgyi Albert munkásságát, de számos kiemelkedő magyar egyéniség volt, akik meghatározták mind a mai napig tudományos eredményeinket. Lassan itt az idő, hogy az érettségiző diákok végleg leadják a voksot, merre is menjenek tovább. Egy éves pozitív tapasztalataim során, úgy gondolom, nyugodtan javasolom egyetemünket bármely jezsus diáknak, aki elég elkötelezett és kitartó a természettudományok területén. Ezért november 18-ai nyílt napot szívesen ajánlom figyelmébe a volt iskolám diákjainak és tanáraink.

És most pár szót szólnék karunkról és a szakról. Ahogyan dékán asszony szokta mondani (Nyékyné Gaizler Judit): "Magyarország legidősebb egyetemének legfiatalabb szaka". Az Információs Technológiai Kar az elmúlt 15 évben lett alapítva, mégis az elmúlt pár évben nagy tekintélyt és elismerést vívott ki magának a kar. Ez mind azzal magyarázható, hogy a kar prodékánja, Roska Tamás, mind szakmai, mind egyházi körökben elismert ember. Tavaly ősszel, a hetvenéves szülinapján megkapta a Szent Gergely Rend Lovagi Nagykeresztjét (ez a legmagasabb kitüntetés, amit egy római katolikus nem egyházi személy kaphat), de egyben Bolyai és Széchenyi díjas is. Ebből fakadóan az oktatás is ilyen szellemben zajlik. Magas fokú szakképzés, egyben egyházi nevelés is. Informatikailag szerintem teljesen felszeret, de ha vallásos nevelésnél járunk, akkor meg kell említenem, hogy a karnak van saját lelkésze és számos olyan tárgy van, ami az egyetem nevéhez hűen próbálja átadni a tanítást (pl.: filozófia, bevezetés a kereszténységbe stb.). Mindemellett tényleg nagyszerű és kiváló oktatóink vannak. Többek közt had említsem meg Csurgay Árpádot és az ő feleségét. Csurgay Árpádné Simonyi Károly keze alatt dolgozott, gondolom mind a fizikus, mind az informatikus tanároknak sokatmondó egyéniség (az excel, az ő nevéhez köthető).

Hogy mit is tanulunk pontosan? Őszinte leszek, én se tudom pontosan. A bioinformatika egyre nagyobb teret kapó tudomány terület, ami még csak most kezd kibontakozni. Igazán felszerelt laborok nem is találhatók itt Európában, hanem az USA-ban, a Berkely-n. Természetesen számos kapcsolata van az egyetemnek európai kutatóintézetekkel, mint például Leuven-ben, Heidelberg-ben, Zürich-ben és számos más helyen. Eléggé komplex mindaz amit tanulunk, gyakorlatilag lefedi az egész középiskolai természettudományi tanulmányokat. Az alapozó tárgyunk a matematika, ami annyira meghatározó, hogy heti 14 órában tanuljuk az első évben. Mindez azt jelenti, hogy második szemeszter után a matematika szigorlatot le is tudjuk rakni. Karunkon jelenleg két szak található, a mérnökinformatikus képzés, és a bionikus képzés. Bár bionikusként jómagam is tanulok programozást és erre épülő tárgyakat, de főként a biológiára, fizikára és kémiára épülő tárgyakat hallgatjuk (molekulák világa, szervetlen kémia, biokémia, biofizika, sejtbiológia stb). Az egyetemnek kapcsolata van a Semmelweis Egyetemmel is, így a gyakorlatok egy részét ott végezzük.

Személyes véleményem, hogy ez tényleg nem könnyű egyetem, de légköréből fakadó belső motivációs erő át segít mind a szorgalmi időszakon, mind a vizsgaidőszakon. Heti rendszerességgel van számonkérés egyes tárgyakból, ez azt jelenti, hogy az előadás anyagát gyakorlaton visszakérdezik, plusz vannak házi feladatok is, amit hétről hétre érdemes megoldani. Bár mind a szorgalmi időszak alatt elég stresszelő, de mindenképpen felkészít a vizsgaidőszakra. Saját tapasztalatom az, hogy a nyolcadik kerület szívében meghúzódó mindössze 600-700 fős kar tényleg egy családias környezetet képes kialakítani. Katolikus egyetem révén számos egyházi iskolából érkező csoporttársam van (ciszterek, bencések, piaristák, ferencesek stb.). Szégyen szemre tapasztalom azt, hogy a jezsuitából mindössze, tudomásom szerint, 3-an vagyunk hallgatók (Rák Ádám, Trum György és jómagam). Úgy gondolom, ezen az arányon érdeme lenne egy kicsit javítani.

Had köszönjem meg önöknek, hogy a nyolc év során az önök keze alatt tanulhattam és fejlődhettem.

Végezetül, pedig karunk jelszavával búcsúznék:

Fides et ratio!

Goda Márton Áron - (2002-2010-ig a Jezsuita Gimnázium és Kollégium diákja)

Helyzetjelentés a Pázmány ITK-ról

Kedves Emberek!

Én Marczell Marci vagyok, és most a "Pázmánypéterkatolikusegyetem- információstechnológiaikar-mérnökinformatikaszakra" járok. Ez nagyon úgy hangzik, mintha a SzIGből kiléptem volna valamilyen felsőbb, titokzatos dimenzióba; emlékszem, milyen érzés volt ezeket a cikkeket olvasni a legújabb öregdiákok tollából egy-két évvel ezelőtt. Mintha valamiféle magasabbrendű valóságból tekintenének vissza az onnan mérhetetlenül picinek látszó alma materra, szeretetteljesen lekicsinylő érzéssel. Akár egy nagy testvér: „Mondhatok neked bármit, ezt úgyse érted meg. Azért elmondom."

Valószínűleg ti, ennek a cikknek az olvasói már hallottatok egy s mást a Pázmány infókaráról. Ezeket a híreket szeretném kifejteni. Pontosabban a pozitívakat, mert a többit elfelejtettem.

  • Nem olyan személytelen tömegképzés, mint a BME." Nem tudom, hogy milyen a BME, valaki írja már meg, aki oda ment! Azt szokták mondani, hogy odaát leadják az anyagot, aztán vagy megérted, vagy nem; a tanár elkerget, ha kérdezni akarsz, stb.. A Pázmányon ez úgy néz ki, hogy pl. analízisből (az egy tantárgy) van az előadás az elméletről, van a gyakorlat a példákkal, plusz órarendi „konzultáció" (gyakorlás) jófej felsőbbévesek vezetésével, plusz órarenden kívüli konzultáció, plusz bármikor bárkitől tudsz kérdezni. Azaz sokat kell tanulni, de minden segítséget megadnak hozzá.
  • Jó a közösség, családias a hangulat."Tényleg az. Más egyetemen előfordul, hogy minden órád másik épületben van, és napközben villamosozol. Itt 20-25 fős csoportokba vagyunk osztva, azaz minimum egy félévig minden órán (és szünetben) ugyanazokkal az emberekkel ülsz együtt. Ugyanezek a csoportok vannak a gólyanapokon és a gólyahétvégén, így nagyon jól össze lehet kovácsolódni. A gólyákért felelős felsőbbévesek, az animátorok a csoport szerves részét képezik, velünk voltak a gólyarendezvényeken, segítenek a tárgyakban, érdeklődnek, hogy hogy mennek a tantárgyak, stb., ja és nagyon jó fejek, úgyhogy velük is hamar összehaverkodtunk. Az animátorközösséghez pedig második félévtől egy képzésen lehet csatlakozni, ami nagyon vonz minket, mert az animátorainkon is látszik, hogy egymással remek és jó hangulatú csapatot alkotnak. Mindenki megtalálja a helyét, semmiért nem néznek ki, viszont nagyon örülnek annak, amit hozzá tudsz adni a közösséghez.
  • Nem várják el, hogy tudjál programozni, mikor odamész." Tényleg a legalapabb dolgoktól kezdik a programozás tanítását, ennek ellenére úgy látom, hogy akik még soha nem programoztak, azoknak gyakran nehezére esik megérteni ennek a logikáját. Ezért javaslom, hogy aki nem érettségizik informatikából emelt szinten, az is tanuljon programozni. Ezenkívül pedig ettől az évtől vezették be, hogy a középiskolai fizikából is felmérőt íratnak a gólyákkal. Összesen 12 ember ment át ezen, úgyhogy most szólok, Tanuljatok Fizikát! Emelt matek is iszonyat jól jön, aki középszintű érettségivel jött, az nagyon nehezen fogta fel az új jelöléseket és fogalmakat.
  • Azért ez mégiscsak egy katolikus egyetem." Év elején hallottam a másik egyetemekre ment SzIGes osztálytársaimtól a nem szalonképes sztorikat a gólyatáboraikról. Az ITK-n nincs is szokványos gólyatábor, hanem otthonalvós gólyanapok vannak, amin nem történik semmi durva dolog. Sőt, szerintem az ottalvós gólyahétvégén sem történt semmi gáz ügy, pedig mindkét este buli volt. Első év után lesz a gólyatábor, majd lehet, hogy arról is beszámolok. Semmilyen vallásos program nem kötelező, fakultatív mise van a gólyaprogramokon, szerdánként az iskolai kápolnában stb. Még az fontos, hogy az ITK-n nagyon jövőorientált képzés folyik, a legújabb, még kialakulatlan tudományos területekre akarnak multidiszciplináris szakembereket képezni. Ez azt jelenti, hogy nem a legeslegprofibb (és legkockább) programozók kerülnek ki innen, viszont sok különböző tudományterületre nyerhetsz betekintést (orvostudomány, biokémia stb.). Bizonyos képzések pl. a SOTÉ-val együttműködésben folynak.

Nagyjából ennyit tudtam most összeszedni.

Marczell Márton

x