Kedves Hallgatótársunk!

Az Egyetemen a hallgatói érdekek képviseletére Hallgatói Önkormányzat működik. A Hallgatói Önkormányzatnak az Egyetem minden hallgatója tagja. A Hallgatói Önkormányzat operatív tevékenységének helye a Kari Hallgatói Önkormányzat.

 A Kari HÖK a következő három testületből áll:
- küldöttgyűlés
- bizottságok
- elnökség.

A kari HÖK legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés tagjait azok a hallgatók választják, akik az adott Karon létesítettek hallgatói jogviszonyt az Egyetemmel. A küldöttgyűlés megválasztása során minden hallgató választó és választható. A Kari küldöttgyűlés tagjainak létszáma az ITK-n 12 fő. A küldöttgyűlés megbízatása 1 évre szól. A küldöttgyűlés elnöke a kari HÖK elnöke, akit a küldöttgyűlés választ saját tagjai közül.

A Hallgatói Önkormányzat egyetemi és kari szintű bizottságokat hozhat létre. Kari szintű bizottságot a küldöttgyűlés hozhat létre összetételének, feladatkörének és ügyrendjének meghatározásával. A Kari Hallgatói Önkormányzatunkban jelenleg öt állandó bizottság működik: Tanulmányi Bizottság, Szociális- és Gazdasági Bizottság, Tudományos és PR Bizottság, Rendezvényszervező Bizottság és Média Bizottság.

A kari HÖK operatív vezetője a kari HÖK elnöke, akit feladatai ellátásában az elnökség segít. Az elnökség tagjai az alelnök és az állandó bizottságok elnökei.

(részletek a PPKE Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályából)

E-mail cím: hok@itk.ppke.hu