Fogalomtár

Kredit

Egy olyan szám, ami egy tárgy értékét próbálja jelképezni oly módon, hogy körülbelül hány óra munkát fektetsz bele hetente. Egy félévre 30 kredit az előirányzott, ami persze minden félév során a tárgyak számától függően változhat +/- pár egységgel. Ezek alapján a BSc diploma megszerzéséhez 210 kredit teljesítése szükséges (7 x 30 kredit)

Gyakorlat

Alacsony létszámú (20-25 fős) csoportokban, általában heti több órában tartott tanegység, melynek célja az előadáson hallottak begyakorlása, feladatok, problémák megoldása. A gyakorlaton a részvétel kötelező, akinek meghaladja az igazolatlan hiányzása a 3 alkalmat, nem kap aláírást, így vizsgára se mehet, a tárgyat nem teljesítette. A gyakorlatot a gyakorlatvezető (gyakvez) tartja, aki általában egy itteni doktorandusz, személye csoportonként változhat.

Labor

Az a típusú gyakorlat, ami vagy számítógépes teremben vagy mérőlaborban zajlik.

Előadás

Olyan tanóra, ahol többnyire az egész évfolyam együtt van. Az előadásokat egy, esetenként két előadó tartja, a 45 perces intervallumokat 15 perc szünet követi, ami alatt lehetőség van a feltöltődésre. Más egyetemekkel ellentétben karunkon kötelező (a választható tárgyak esetében pedig erősen javasolt) az előadások látogatása, mert ha félév közben nem is érzékeled annyira a hiányát, rendkívül kellemetlen tud lenni, ha vizsga előtt jössz rá, hogy az elméletről fogalmad sincs, és ezt az egész féléves lustálkodást pedig 1 hét alatt nem lehetséges behozni.

ZH

Azaz zárthelyi dolgozat, a középiskolás „tz” nagytesója. Mostantól kezdve a tudásod egyik fajta mércéje, amire tárgyanként különböző rendszerességgel kerül sor. Érdemes mindegyiket komolyan venni, mert sokszor egy-egy „most nem készülök, majd a következőre” hozzáállás miatt kapott rossz jegy rossz gyakorlati jegyet jelenthet, esetleg emiatt nem lesz meg félév végén az adott tárgy. Típusát illetően létezik belőle kis, közepes és nagy zh. A kicsik a gyakorlatok elején 5-10 percet vesznek igénybe, és bennük egy-egy aprócska kérdést tesznek fel az előző előadás anyagából. A közepesek 30-45 percesek, 1-2 hét anyagát ölelik fel, főleg Diszkrét matekból jellemzők. Ezzel szemben a nagyok általában egy vagy több nagyobb részt foglalnak össze, akár egy negyed-, vagy egy félévnyi anyagot is, időtartamukat tekintve pedig körülbelül 70-90 percig tartanak. Zh kategóriába tartozik még az analízis házi zh, amit kéthetente ejtenek meg, bennük az előző két hét gyakorlatának feladatait kérik számon. Minden zh beleszámít a félév végén kapott gyakorlati jegybe, ami része a végső jegynek.

Pót ZH

Ha valamelyik nagy illetve közepes zh nem sikerült első próbálkozásra, esetleg betegség miatt nem tudtál megjelenni, akkor van lehetőséged pótolni pót zh keretein belül. Szintén igénybe veheted javítás céljából egyes tárgyaknál, ha nem vagy elégedett első teljesítményeddel. Fontos tudni, hogy ez erősen oktatófüggő, és hogy az esetek többségében felülírja az eredetileg megszerzett jegyet, ezért jól át kell gondolni, hogy valóban érdemes-e élni a lehetőséggel.

Bejelentkezési és tárgyfelvételi időszak

A szorgalmi időszakot előzi meg, ilyenkor megtudod az adott félévre vonatkozó aktualitásokat a Tanulmányi Osztály munkatársaitól, bejelentkezel a félévre, valamint véglegesíted a tárgyfelvételeidet. Az első féléveseknek a beiratkozás szeptember 2-án lesz, a tárgyfelvétel pedig ezt követi (utóbbi a szorgalmi időszakba is belenyúlik, így van esély leadni az olyan tárgyakat, amiket mégsem szeretnénk elvégezni, bár ennek inkább csak a későbbi félévekben lesz jelentősége). Az előkészítők is ebben az időszakban, szeptember 5. hétfőtől szeptember 16. péntekig lesznek megtartva. Nagyon fontos, hogy ezen a héten végig itt tudj lenni, hiszen ha nem veszed föl a tárgyaidat vagy nem írod meg a szintfelmérőket, akkor súlyos hátrányból indulsz már a félév elején!

Szorgalmi időszak

A félév kezdetétől számolt első 13 hét, amikor be kell járnod az egyetemre, zh-kat, házi feladatokat írsz, és igyekszel a maximumot nyújtani.

Vizsgaidőszak

A szorgalmi időszak végétől számított 6 hét, az utolsót utóvizsga hétnek nevezzük. Ebben a 6 hétben kell letenni a vizsgáidat, ezalatt csak a vizsgák miatt jössz be az egyetemre, óráid nincsenek. A szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak együttesen alkotja a félévet.

Gyakorlati jegy

A szorgalmi időszak során nyújtott teljesítményedet mutatja, alapjául leginkább a zh-k, illetve házi feladatok szolgálnak.

Vizsga

A félévet lezáró számonkérés, mely során legtöbbször szóban kell majd számot adnod az elméleti tudásodról, de előfordul, hogy írásbeli, vagy akár mindkettő. A gyakorlati jeggyel együtt (ez tárgyfüggő) a tárgy végső jegyét adja. Amikor szóbeli vizsgára mész, a Neptunból nyomtatható teljesítési lapot ne felejtsd otthon! Erre kerül majd rá a szerzett jegyed, így ha a Neptunban véletlenül más szerepelne, ezzel bizonyíthatod a valódi érdemjegyed.

Javítóvizsga

Ha a vizsgád első nekifutásra nem sikerült, akkor lehetőséged van még egyszer próbálkozni (lényegében még egyszer felveszel a tárgyból egy vizsgát). Bár minden tárgyból az első javítóvizsga ingyenes, azért nem nagyon érdemes erre játszani. Természetesen, ha sikerült ugyan az első próbálkozás is, de nem vagy megelégedve az akkor kapott érdemjeggyel, akkor szintén felveheted újra a vizsgát. Ugyanúgy, mint a zh-k javításával, ezzel is vigyázni kell, hiszen az előző eredményedet felülírja, tehát egy 4-es vizsgát is lehet 1-esre módosítani.

CV és EV kurzus

Egy adott tárgy CV (=Csak Vizsga) kurzusát azok a hallgatók vehetik fel, akik abból a bizonyos tárgyból korábban már aláírást szereztek, tehát a vizsgára bocsátás feltételeivel rendelkeznek, de a vizsgát nem sikerült teljesíteniük. Ehhez a kurzushoz oktatás nem tartozik, csak arra szolgál, hogy a vizsgaidőszakban a vizsgát újra fel lehessen venni, és a tárgyat elvégezhessék azok, akiknek korábban nem sikerült.

Az EV, azaz Előrehozott Vizsga kurzus hasonlóan működik, annyi különbséggel, hogy itt a vizsgára nem a vizsgaidőszakban kerül sor, hanem még a szorgalmi időszak előtt. Így annak sikeres teljesítése esetén az adott tárgyra épülő további tárgyakat még időben fel lehet venni.
Ezek nem minden tárgynál kerülnek meghirdetésre.

Kollokvium

Félévet lezáró kötelező vizsga, ahol 1-5 között kapsz jegyet.

Szigorlat

Olyan vizsga, ahol több tárgyból illetve több félév anyagából kell egyszerre számot adni a tudásodról. Általában nagyobb egységeket zár le, ilyen lesz első év végén a matematika szigorlat is.

Súlyozott tanulmányi átlag

Az adott félévben (a teljesített tantárgy kreditértéke × érdemjegye)-k összege, osztva a teljesített kreditek számával. Ez tulajdonképpen a hagyományos átlag.

Korrigált kreditindex

Az adott félévben ((a teljesített tantárgy kreditértéke × érdemjegye)-k összege per 30) × (a félévben teljesített kreditek száma osztva a félévre felvett kreditek számával). Ez adja az ösztöndíjátlagodat is, tehát az ösztöndíjadat ezen szám alapján fogod kapni a következő félévben. Érdekesség, hogy amennyiben 30-nál több kreditet teljesítesz (mondjuk négyes-ötösökkel), könnyen elképzelhető akár 5.0 feletti átlag is.

TVSZ

Azaz a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, amely a hallgatók jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Érdemes egyszer átolvasni egyetemi tanulmányaid elején, mert sok félreértést előzhetsz meg azzal, ha tájékozódsz egy kicsit, valamint akkor is érdemes belenézni, amikor esetleg panasszal szeretnél élni. Az összes fontos szabályzatot megtalálod ezen az oldalon.

TO

Vagyis a Tanulmányi Osztály. Minden ügyes-bajos dolgodat rajtuk keresztül intézheted majd, bármi kérdésed van, hozzájuk fordulhatsz. Idejük függvényében mindenképp segítségedre lesznek.
Három délelőtt is tartanak személyes ügyfélfogadást (hétfőn, kedden, csütörtökön 9:00-12:15-ig), ezeken az időpontokon kívül e-mailben (tanulmanyio@itk.ppke.hu) keresheted a TO munkatársait.

Dékáni Hivatal

A Kar irányításával foglalkozik. Valószínűleg nem sokat fogsz vele találkozni az első félév során, de azért nem árt, ha tudod, hogy ilyen is van.

Tárgyi levlista

Arra hivatott, hogy minden tárgynál külön-külön az adott aktualitásokat, gondokat, bajokat közölni tudjátok. Előnye az évfolyam levelezőlistájával szemben, hogy optimális esetben minden, a tárgyat felvett hallgató fel kell, hogy legyen rá iratkozva, tehát minden érintetthez eljut az adott információ, és csak az érintettekhez. Ez azért nagyon fontos, mert sajnos egy adott tárgyat nem mindig csak az adott évfolyam diákjai hallgatnak. A tárgyakkal kapcsolatos ügyes-bajos dolgokat mindig ott tárgyaljátok majd meg!

Évfolyam levlista

Mint a neve is mutatja, az egy adott évben kezdett évfolyam összes hallgatója fel van rá iratkozva, ezen kívül a TO dolgozói, a Dékáni Hivatal munkatársai, több oktató is szintén tagja. Ennek előnye és hátránya is van természetesen, úgyhogy fokozottan felhívnám a figyelmeteket, hogy ide mindig odaillő stílusban és hangnemben, valamint nem utolsó sorban odaillő dolgokat írjatok: sírós lánclevél, eladó kiskutyagyűjtemény ne itt hirdetődjön meg, arra van egy külön levelező lista, az [itk-tarsalgo].

Egyetemi azonosító

Beiratkozáskor kapod majd meg, az egyetem informatikai rendszerén lesz használatos: többek közt ez lesz az azonosítód a levelezésben, valamit a wikire is ezzel tudsz csak majd belépni. Alapértelmezetten a vezetékneved első három karaktere (a dupla betűk két karakternek számítanak!) + a keresztneved első két karaktere képezi. A két vezetéknév és két keresztnév második eleme nem számít bele, mindig csak az első: pl. Kocsoros-Kiss Károly Konrád → kocka.

Neptun kód

Ezt a rendszer generálja majd neked automatikusan, egy 6 karakteres betűkből és számokból összeálló értelmetlen kombináció. Ne aggódj, annyiszor kell majd leírnod, hogy 1-2 hét, és simán berögzül, de eleinte legyen felírva, hogy mindig kéznél legyen, mert gyakran zh-kor is szükség van rá, nemcsak Neptunra való belépéskor. A Neptunnal bővebben majd a Neptun oktatáson ismerkedsz meg.

Wiki

A híres Wikipédia változata a karunk számára. Aki esetleg nem ismerné, a lényeg az, hogy ez egy szabadon szerkeszthető oldalrendszer, ahol a legtöbb aktuális információt megtalálod majd, itt található pl. a TO és a legtöbb tantárgy oldala is. Címe: wiki.itk.ppke.hu - hallgatói azonosítód birtokában majd böngészheted az oldalt. Fontos még megemlíteni, hogy amellett, hogy szabadon szerkeszthető, a hülyeségek felrakása és ottani terjesztése következményeket von maga után.

Webmail, saját email fiók

Karunk saját belső levelezőrendszerére, így a saját email fiókodba egy interneten nyitható felületen keresztül tudsz belépni a hallgatói azonosítóddal, címe: mail.ppke.hu. Alapértelmezetten erre az e-mail címre jönnek majd az évfolyamlistára (és más belső listára) küldött levelek, és ezen keresztül kell a hivatalos egyetemi ügyeket is intézni (pl. TO-nak írt levél, Neptunban megadott e-mail cím). Fontos, hogy folyamatosan figyeld, mert minden hivatalos információ ide fog érkezni, tehát legalább naponta, de kiemelt időszakokban (tárgyfelvétel, vizsgaidőszak kezdete) naponta többször is ellenőrizd majd (levélküldés után 24 órával a levelet elolvasottnak tekintik). Ha átirányítod a megszokott e-mail címedre, üzenetküldéskor akkor is ezt a címedet használd.

x