Küldöttgyűlés

(1) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a kari HÖK elnökének és elnökségének megválasztása és visszahívása,
b) az EHÖK elnökségi tagjának megválasztása,
c) a kari szintű testületi szervek hallgatói tagjainak megválasztása a kari HÖK elnök javaslatára,
d) a jogszabályban vagy szerezeti és működési szabályzatban meghatározott egyetértési jogok gyakorlása a kari szintű szabályzatok és döntések ügyében,
e) a kari HÖK bizottsági struktúrájának és feladatmegosztásának meghatározása,
f) a kari HÖK bizottságainak létrehozása, elnökeinek és tagjainak megválasztása,
g) javaslattétel a Kar vezetésének a szabadon választható tantárgyak, szemináriumok bevezetésére, külső oktató (előadó) meghívására,
h) a hallgatók rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, felszerelések használati rendjének véleményezése,
i) a kari HÖK éves költségvetésének elfogadása, módosítása az EHÖK költségvetés kari kereti között, a rendelkezésére álló pénzeszközök felosztása, és a felhasználás módjának meghatározása.

(2) A küldöttgyűlés bármely hallgatókat érintő kérdésben véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet.
(3) A küldöttgyűlés bármikor beszámoltathatja, és legalább évente egyszer beszámoltatja az elnökséget a végzett munkáról.
(4) A küldöttgyűlés bármikor tájékoztatást kérhet az elnökségtől a hallgatókat érintő ügyekben.

(PPKE HÖK Alapszabály 14. §)

A küldöttek megbízatása egy évre szól. A küldöttgyűlést félévente legalább egyszer kell összehívni. A gyakorlatban ez várhatóan 2-3 alkalmat jelent. Legutóbb 2019. áprilisban volt küldöttgyűlés-választás, melyen a választásra jogosultak 25%-a vett részt. A következő 12 hallgató szerzett mandátumot:

- Csutak Balázs
- Erdélyi Áron
- Galambos Mihály
- Kecskés Áron
- Onica Klaudia
- Orosz Áron
- Rozmann Dorina
- Szulovszky Péter
- Sándor András
- Vághy Mihály
- Zarándy Zita
- Zsolt Luca

Küldött gyűlési jegyzőkönyvek

2016. évi illetve korábbi évek jegyzőkönyvei
x