Esélyegyenlőség

Mi az?

87/2015. Kormányrendelet vonatkozó része

Kérelmek benyújtásának rendje

A kérelem tartalmazza pontosan, hogy mi is a kérelem tárgya.

Határidők

Az Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság évente kétszer, az őszi és a tavaszi vizsgaidőszak közepén ülésezik.
x