A kar szervezete

A Kar a kutatóegyetemeken világszerte elterjedt ú.n. department rendszerben működik. Ennek lényege, hogy a Karon a különböző szakokon a tárgyak tanításában nincs hierarchia, a tanárok – tipikusan egyetemi tanárok és docensek, illetve kutatók – önállóan felelnek a tárgyaikért (melyek pedagógiai összehangolása tantárgycsoportokban történik, az akkreditált tanterveknek megfelelően).

Nincsenek hierarchiába szervezett tanszékek, az oktatási egységek tehát a tanárok, illetve ezek a tantárgycsoportok. Egy tanár több tantárgycsoportba is tartozhat. Ezek laza rendszerét, azaz a tanárokra épülő oktatási egységek halmazát jelenti a Kar Oktatási Egysége, mely a szakfelelősök tantervi felügyelete mellett a dékánhoz tartozik. A tanterv végrehajtásának folyamatát a tanulmányi dékánhelyettes felügyeli.

A Karon a kutatás a Jedlik Ányos Kutatófejlesztő Laboratóriumban (röviden: Jedlik Laboratórium) történik. E megosztás különösen fontos a fakultás kutató-egyetemi jellegét meghatározó Doktori Iskolában.

Az alkalmazói szféra, a vállalatok világával való kapcsolat egyre fontosabbá válik. Ide tartozik a most kibontakozó spin-off cégeink megjelenése is. A Kar szervezete ennek a multidiszciplináris kutató egyetemi fakultásnak a működését szolgálja.

A Karon folyó kutatási-fejlesztési és innovációs munkát a kutatási és az innovációs dékánhelyettes fogja össze.

x