Dékáni Hivatal

 • A Dékáni Hivatal a dékán munkáltatói jogköréhez szorosan kapcsolódó feladatokat és a Kar adminisztratív működésének koordinálását végzi. 

A Dékáni Hivatalt a dékáni hivatalvezető vezeti, aki munkatársaival együtt az alábbi főbb feladatköröket látja el:

  • Humánpolitikai feladatok
  • Kari kiadványok szerkesztése
  • Marketingfeladatok
  • PR-feladatok
  • Kari rendezvények szervezése, koordinálása
  • Sajtófigyelés
  • Kari iktatás, postázás
  • Központi irattári feladatok
  • Kapcsolattartás a hallgatói érdekképviseleti szervezettel és öntevékeny csoportokkal
  • Órarenden kívüli rendezvények és külsős igénylők számára terembérlés
  • A Kar épületének üzemeltetésével és az épületfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos egyeztetésekben, éves tervek összeállításában a Kar képviselete
  • A Kar épületével illetve az oktatással és adminisztrációval kapcsolatos beszerzések indítása
  • Napi szintű kapcsolattartás a Gondnokság vezetőjével
  • A Kar munkatársai és doktoranduszai számára utaztatási feladatok ellátása

 

 • Félfogadási rend:
  • Hétfő - Csütörtök: 9:00-15:00
  • Péntek: 9:00-12:00

 

Szalay Marianna
dékáni hivatal vezetője
E-mail: szalay.marianna@itk.ppke.hu; dekani.hivatal@itk.ppke.hu
Telefon: +36 (1) 886 4703; Fax: +36 (1) 886 4724

 
 

 

 
 Frissítve: 2020.04.01.
x