Minőségi célkitűzések 2020

A 2020-as évben a Karon két minőségcélt határoztunk meg a következők szerint.

Az intézményi akkreditációs felkészülés részeként a Kari Minőségbiztosítási rendszer átalakítását tűzzük ki célul:

  • Kari Minőségbiztosítási Bizottság megalakítása
  • Kari Minőségbiztosítási Szabályzat elkészítése

A korábban megkezdett, oktatás digitalizálását lehetővé tevő törekvések (elektronikus kérvényrendszer kialakítása, e-learning rendszer alkalmazásának vizsgálata és integrációja) mellett 2020. év őszi félévétől kezdődően néhány kiválasztott kurzus esetén a Moodle rendszer oktatásba bevezetését tűzzük ki célul. Az itt szerzett tapasztalatok alapján alakítjuk ki a Kar erre vonatkozó stratégiáját.

Előzmény: 2019 szeptemberével kezdődően a Kar és a Neptun rendszert fejlesztő SDA Kft egyeztetett egy pilot projekt lehetőségéről, amely keretében a SDA fejlesztéssel támogatja a Neptun-Moodle adatintegráció kialakítását. Egy korábbi tárgy tapasztalatait figyelembe véve, valamint az oktatási elektronikus oktatási platformok fejlődésével és egyre szélesebb körben történő elterjedésével összhangban tervezzük az IKT eszközök szélesebb körű alkalmazását a Karon.

 Jelentés 2020. szeptember

A Kari bizottság megalakult, valamint a szabályzatot a KT elfogadta.

A 2020-as évben jelentkező pandémia okozta változások a célkitűzések megvalósulására extrém mértékben hatottak, a pilot projekt 2020. tavaszán kényszerűségből megtörtént. A tavaszi félév tapasztalatai (OMHV és hallgatói felmérések) figyelembe vételével a Kar 2020. őszi félévre a Moodle általános használatát vezette be. Az e-learning rendszerek felépítése és kialakítása a felmérések tapasztalatait figyelembe véve történt, amelyet a Kari Távoktatási Munkacsoport dolgozott ki. (A Munkacsoportban a Kari minőségbiztosítás is képviselteti magát.)

A helyzetből fakadóan az eredeti célkitűzést bővítettük a Kari Wiki rendszer lezárásának előkészítésével.

Frissítve: 2020.11.03.

x