A Mobil Innovációs Központ keretében végzett kutatások

Heterogén vezetékes és mobil rendszerek integrálása (résztéma)

 • Pályázat: KPI 2004
  • Konzorciumi tagok: BMGE, PPKE ITK, Pannon GSM, T-Mobil, Ericcson, HP Magyarország, MATÁV PKI-FI
  • Az NGN koncepcióra alapozva azt vizsgáljuk, hogy milyen architektúrában, milyen protokollok alkalmazásával lehet a jelenleg elkülönülő vezetékes és mobil rendszereinket egyetlen közös gerinchálózatú, de multi-hozzáférésű (PSTN, kábel, mobil, műholdas, optikai stb.) hálózatba integrálni.
  • Az ITK feladata az érzékelő hálózatok protokolljainak kidolgozása, a lokális és globális érzékelés, a téridőbeli esemény felismerés és a kommunikáció integrálása mintaalkalmazásokkal. A hívásátadás optimalizálására a hálózatokban sztochasztikus késleltetési modellek kidolgozása, új csomagklasszifikáló algoritmusok kidolgozása, a Radix Tire és Area BAsed QuadTree algoritmusok továbbfejlesztése és statisztikus kiterjesztése.

A magzati szívműködés phonocardiografikus vizsgálatára szolgáló telemetrikus rendszer létrehozása

 • Pályázat: NKFP 2004
  • Konzorciumi tagok: PentaVox Kft., PPKE-ITK, OGyK, Pannon
  • A projekt célkitűzése egy, a magzati szívműködésnek elsődlegesen otthoni monitorizálására szolgáló, többcsatornás telemetrikus rendszer kidolgozása a telemedicina követelményei alapján, amely felhasználja az akusztikus érzékelésből adódó többlet információt, továbbá orvos-diagnosztikai alapkutatás, amely a magzat állapotára komplex információt ad, és a diagnosztikus biztonságot tovább növeli.
  • A monitorizálás kiterjed a magzati szívritmus (FHR), méhösszehúzódás (TOCO), és a magzati mozgás előírásszerű mérésére, valamint a szívműködés további jellemzőinek megfigyelésére és továbbítására.  A mérés passzív módon, akusztikusan  történik, ami a hosszúidejű, otthon végzett mérésekre ad egyedülálló lehetőséget. A mért jelek mobil telefonon keresztül jutnak be a kórházi megfigyelő központba. A nagymennyiségű adat rövid idő alatt történő átvitele érdekében egy speciális előfeldolgozás, valamint adattömörítési eljárás kerül kidolgozásra, amely az aktuális zavarszintektől és az irreguláris szívhangoktól függően, adaptív módon végez tömörítést. Ez lehetővé teszi a részletek megjelenítését is a diagnosztizáló szülész számára.
x