Nemzeti Tehetség Program

Projektazonosító: NTP-HHTDK-15-0029
Program címe: PPKE ITK Tudományos Diákköri Konferencia támogatása
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatáskezelő: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
A projekt időtartama: 2015. szeptember 1 – 2016. június 30.
Támogatás összege: 1.315.000 Ft

Szakmai tartalom: A támogatott projekt célja a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán a bionikus és mérnök informatikus képzéseken folyó tudományos diákköri kutatások további kibontakoztatása, erősítése és fejlesztése. A pályázati támogatásból a TDK megjelenését és presztizsét a meglévő magas szakmai színvonalhoz erősítjük, egyúttal a kutatói életmódot graduális hallgatóink körében tovább népszerűsítjük. A projektben megvalósuló konkrét programelemek a következők: i) szakkönyvek beszerzése, ii) novemberi TDK konferencia megszervezése, iii) TDK honlap megújítása iv) emblémázott díjak a TDK résztvevőknek, v) emblémázott reprezentációs anyagok beszerzése (PR), vi) videó interjú három TDK helyezett hallgatóval.

 

Projektazonosító: NTP-OTDKR-14-0014
Program címe: PPKE ITK hallgatók OTDK részvételének támogatása
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatáskezelő: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
A projekt időtartama: 2014. november 1 – 2015. június 30.
Támogatás összege: 696.500 Ft

Szakmai tartalom:
Karunkon minden évben megrendezésre kerül a Kari Tudományos Diákköri Konferencia és az itt kiválóan teljesítő hallgatók az Országos Tudományos Diákköri konferencián képviselhetik a Kart. Kutató karként igyekszünk még nagyobb hangsúlyt fektetni a kutatásra, s ebbe igyekszünk a diákokat is bevonni. Ennek köszönhetően diákjaink most is nagy számban vettek részt a kari konferenciákon és az OTDK-n is. A XXXII. OTDK-n 23 dolgozattal neveztek diákjaink a karról, 10-en a Biológia Szekcióban (2015. április 8-10., Pécs), 7-en az Informatika Tudományi Szekcióban (2015. április 16-18., Szeged), 5-en a Műszaki Tudományi Szekcióban (2015. március 25-27., Óbudai Egyetem, Budapest) egy hallgatónk pedig az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióban (2015. március 31- április 3., Semmelweis, Budapest) képviselte karunkat. Ezen diákok nevezési, utazási és szállás költségeinek fedezését részben az NTP-OTDKR-14-0014 támogatta.

 

Projektazonosító: NTP-TDK-14-0019
Program címe: PPKE ITK kari TDK kutatóműhelyeinek támogatása
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatáskezelő: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
A projekt időtartama: 2014. november 1 – 2015. június 30.
Támogatás összege: 930.000 Ft

Szakmai tartalom:
A PPKE ITK TDK kutatóműhelyeinek tevékenysége elsősorban a kari kutatólaborokban valósul meg (Robotika labor, Virva labor, Környezeti értés labor, Ultrahang labor, Szerkezeti bioinformatika és proteomika labor, Biomikrofluidika labor, Mobil alkalmazásfejlesztés labor, stb.), melyet a minden év novemberében megrendezésre kerülő kari TDK zár. A pályázatban közvetlenül a TDK-zó hallgatók vezetett kutatómunkájához szükséges elemeket fogalmaztuk meg: a laborok fogyóeszközigényének, a szükséges irodaszerek, a programban aktívan résztvevő témavezetők megbízási díjának és az OTDK tábla elkészítésének költségeihez kértünk támogatást.
A projekt célja a Kar TDK eredményességének megtartása, ill. tovább fokozása. A pályázati program közvetlenül ebbe az irányba hat a kari TDK kutatóműhely kijelölt 6 kutatólaborjának eddigi sikeres tehetségtámogató tevékenységének támogatásával.

 

Projektazonosító: NTP-TDK-13-086
Program címe: PPKE ITK kari TDK kutatóműhelyeinek támogatása
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatáskezelő: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET)
A projekt időtartama: 2014. február 17 - 2014. június 30.
Támogatás összege: 1.5 MFt

Szakmai tartalom: 

A támogatásra javasolt program célja a PPKE Információs Technológiai és Bionikai karán működő bionikus és mérnök informatikus képzéseken folyó tudományos diákköri kutatások további kibontakoztatása, támogatása és fejlesztése volt.

A végrehajtott programmal sikerült további hallgatókat és oktatókat bevonni a TDK munkába kutatás-, és tudománynépszerűsítő előadásokkal. A kutatómunkában részt vevő hallgatók kutatómunkáját és felkészülését a program egyrészt a bionikai kutatásokhoz szükséges alapanyag igényekhez való hozzájárulással, másrészt a prezentációs készségek fejlesztésével segítette.
A pályázat által támogatott program a következő elemekre épült:i) hallgatói kérdőív;ii) TDK népszerűsítő előadások; iii) TDK nap; iv) oktatói TDK fórum; v) bionikai fogyóeszközök beszerzése a témában kutató hallgatók számára. A pályázati támogatásnak köszönhetően a fenti programelemeket sikeresen megvalosultak, ugyanakkor a projekt lezárása a kari TDK kutatómunka népszerűsítésének nem a végét jelenti, hanem a kezdetét alapozza meg.

 

x