Országos Tudományos és Kutatási Alapprogram

 • Projektszám: NF 104198

  • Cím: Biomolekulák dinamikus szerkezeti sokaságainak előállítása és jellemzése
  • Futamidő: 2012.09.01 – 2016. 08.31.
  • Témavezető: Dr. Gáspári Zoltán
  • Elnyert támogatás: 49.768.000,-
  • Résztvevők: Kovácsné Ángyán Annamária Franciska, Rovó Petra

Az élet működésének mély megértését az élőlényeket felépítő molekulák megismerése teszi lehetővé. Ezen molekulák sokszor egyedi, rájuk jellemző térbeli alakkal rendelkeznek, amely döntő fontosságú feladatuk ellátásához: legtöbbször a különböző partnermolekulák alakjának illeszkedése jelenti ehhez a kulcsot. A XX. század végétől azonban egyre inkább előtérbe kerül ezen molekulák dinamikus mivolta, azaz az a tulajdonságuk, hogy alakjuk nem merev, hanem időben dinamikusan változik. Ez az elmúlt években jelentős szemléletváltást hozott el a biomolekulák kutatói körében, akik közül egyre többen ismerik fel a molekulák belső dinamikájának jelentőségét azok működése során. Kutatásunk ezen belső dinamika jobb feltérképezésére és megértésére összpontosít újszerű módon, kísérletes és elméleti számítási módszerek összekapcsolásával. Célunk a rendelkezésre álló hasonló eljárások továbbfejlesztése és minél több valós fehérje esetében konkrétan felmerülő kérdésekre történő alkalmazása. Eredményeink várhatóan nem csak általános, elméleti jelentőséggel bírnak majd, hanem hasznos hozzájárulást jelenthetnek a gyógyszerkutatás és a biotechnológia területeihez is.

 • Projektszám: NF 104706

  • Cím: Polinomiális nemlineáris rendszerek analízise és irányítása optimalizálási módszerek segítségével
  • Futamidő: 2012.09.01 – 2016. 08.31.
  • Elnyert támogatás: 44.724.666,- Ft
  • Témavezető: Dr. Szederkényi Gábor
  • Résztvevők: Csercsik Dávid, Rudan János

A projekt célja olyan új módszerek kifejlesztése, amelyek természetes és technológiai rendszerek bonyolult jelenségeinek jobb megértéséhez járulnak hozzá. Ezt a célt a vizsgált rendszerek sajátos matematikai leírásának felhasználásával kívánjuk elérni. A tanulmányozott, egymással szoros kapcsolatban álló modelltípusok speciális tulajdonságainak kihasználásával az eddigieknél hatékonyabb módszereket kívánunk kifejleszteni fontos tulajdonságok (pl. stabilitás) vizsgálatára, modellezési és szabályozási feladatok megoldására. A projekt céljai közé tartozik az alkalmazásként vizsgált biológiai és energetikai rendszerek vizsgálata és szabályozása, amellyel idő, energia és más fontos erőforrások takaríthatók meg. A biológiai modellekkel kapcsolatos eredmények várhatóan hasznosak lesznek pl. a célzott gyógyszertervezésben ill. új orvosi kezelési módszerek fejlesztésében.

 • Projektszám: K 84045

  • Cím: Erőforrás korlátozott WLAN és BioMed alkalmazások új kommunikációs elveken alapuló, átkonfigurálható fizikai rétegeinek és protokolljainak kutatása
  • Futamidő: 2011.02.01 – 2014. 01.31.
  • Elnyert támogatás: 17.335.000,- Ft
  • Témavezető: Dr. Kolumbán Géza
  • Résztvevők: Krébesz Tamás, Józsa Csaba, Oláh András, Tisza Dávid

A környezettudatos mérnöki megoldások a korszerű méréstechnika ill. érzékelő, adatátviteli és információ-feldolgozó eszközök alkalmazásával maximalizálják az új ill. már létező termékek, technológiák és az emberi tevékenységek hatásfokát. Egy ilyen rendszer szenzorok, szabályzók és vezetéknélküli hálózati eszközök (WND) tucatjaiból épül fel. Mivel ilyen nagyszámú eszköz esetén a frekvenciakiosztás megoldhatatlan, az engedélyhez nem kötött rádió az egyetlen megoldás.
Merőben új hálózati és kommunikációs stratégiákra van szükség, mivel ezek a hálózatok ad hoc módon vannak telepítve, egy eszköz kiesése esetén annak feladatát a szomszédos eszközöknek kell átvenniük. A kognitívitáson túlmenően az egyes eszközöknek relézési funkciót is el kell látniuk ha nincs közvetlen összeköttetés az információ forrás és a célállomás között.

 • A kutatási célok:
  • 1. átkonfigurálható fizikai rétegek kidolgozása új vivők generálása, új modulációk és detekciós algoritmusok kutatása
  • 2. alkalmazás orientált protokollok kutatása
  • 3. WND modellek felállítása

amelyek felhasználhatók mind a fizikai réteg, mind a kommunikációs paraméterek felett végrehajtott hálózati szintű optimalizálásban

A kutatás az erőforrás-korlátozott, kis sebességű WLAN és viselhető BAN alkalmazásokra fog fókuszálni, a frekvencia újrafelhasználás az UWB technológiával lesz biztosítva. Mivel az FCC UWB szabályozás csak az emissziós limitet adja meg de nem korlátozza az új vivők és modulációk alkalmazását a kutatást kiterjesztjük az új vivőkre és modulációkra is.

 • Projektszám: PD 73753

  • Futamidő: 2008.09.01 – 2011. 08.31.
  • Elnyert támogatás: 23.529.000,- Ft
  • Témavezető: Dr. Iván Kristóf

A pályázat keretében egy olyan újszerű rendszer kultúráját szeretnénk megteremteni Magyarországon, amely a mikrofluidikának és a lab-on-a-chip paradigmának egy új ágát képviseli. Egy folyadékcsepp nedvesítési tulajdonságai megváltoztathatók az elektromos tér változtatásával. Ezzel a módszerrel lehet a cseppet megfelelően gyorsan mozgatni is, tehát folyadékcseppek aktív mozgatásával lehet kiváltani a mikrofluidikában eddigi rögzített folyadékcsatornás elrendezéseket.

Az új technológia reménye, hogy jó és megfelelően gyors alternatívát tud nyújtani a kémiai és biológiai elemzések terén a meglévő lab-on-a-chip készülékekkel szemben. Egy ilyen digitális mikrofluidikai rendszer kialakítása és tesztelése a célunk.
A tesztlabor kialakítása, a chipekhez a különböző meghajtó áramkörök tervezése és tesztelése, alkalmazása, valamint a megfelelő kémiai és biológiai alapreakciók párhuzamos elvégzése szerepel a terveinkben. Célunk továbbá a klasszikus mikrofluidikai alapműveletek elérhető pontosságon belüli implementálása (folyadék be- és kivezetés, transzport, adagolás, keverés, cseppszétválasztás, és -egyesítés).

 • Projekt száma: OTKA NI 61101

  • Futamidő: 2006.03.01 – 2009.02.28.
  • Témavezető: Dr. Roska Tamás
  • Elnyert támogatás: 75.000.000,- Ft
  • Résztvevők: Nyékyné Gaizler Judit, Szirányi Tamás, Takács György, Vidnyánszky Zoltán, Prószéky Gábor, Rekeczky Csaba, Ulbert István, Kalló Imre, Iván Kristóf, Csurgay Árpád István, Karmos György, Kovács Ferenc, Levendovszky János.
  • Student 1 - 4: Pohl Gábor, Kiss Attila, Fodróczy Zoltán, Lázár Anna Kinga, Havasi László, Harczos Tamás, Kóbor István, HAS Computer and Automation Research Institute, HAS Institute for Psychology,HAS Institute of Experimental Medicine, HAS Research Institute for Technical Physics and Materials Science Semmelweis University, HAS Research Group for Neurobiology.

A PPKE Információs Technológiai Kara néhány éve az információs technológiák és a neurobiológia tudományát ötvöző, multidiszciplináris kutatási programot indított, amelyhez öt éve társult a nanoelektronika és a mesterséges értés kutatása is. A Karon folytatott elekro- és számítástechnikai mérnökképzés különleges multidiszciplináris jellegű: az első öt szemeszterben egy-egy tárgy az idegtudományokkal foglalkozik.

 • A Tudományos Iskola az alábbi fő kutatási irányokra és módszerekre koncentrál:
  • 1. Tér- és időbeli hullám számítógép elmélete, amelyet CNN technológiának és a topografikus tömbök számítástechnikájának nevezünk. Ide tartoznak az algoritmikus kérdések, a fizikai implementáció kérdései és ezek biológiai relevanciája.
  • 2. A szubmikron- és nanoelektronikai áramkörök megvalósíthatóságának tanulmányozása, ide tartoznak a mély szubmikron CMOS áramkörökkel kombinált nanoantenna tömbök.
  • 3. Nyelvi technológiák és mesterséges intelligencia. Az emberi nyelv morpho-szintaxisának mintákra alapozott leírása, amely a mesterséges szövegértés és –fordítás eddigieknél hatékonyabb implementációjához vezet.

A projekt keretén belül folyó alprojektek jól jellemzik a kutatási és oktatási tevékenységet: irányított helyi gyógyszerbevitel epilepsziás betegek agyába, mobiltelefon halláskárosultaknak, bionikus szemüveg látássérültek számára.

x