Technológia-Transzfer Iroda

  • Mi a TTI feladata?
    •  Az Egyetemen születő, gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási eredmények proaktív felkutatása, befogadása, vizsgálata és védelme
    •  Igyekszünk elősegíteni az optimális gazdasági hasznosítást
    •  Elkészítjük és rendszeresen aktualizáljuk az ITK kari tudástérképét
    •  Kiépítünk hazai és nemzetközi ipari-gazdasági kapcsolatokat és ezek menedzsmentjét is végezzük
    •  Együttműködünk az ITK kutatóival, a Kar Társadalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Osztályával, PR-szakreferensével és a pályázati referensével a Karon születő, ipari potenciállal bíró szellemi alkotások menedzselése és piaci hasznosítása céljából
    •  Segítséget nyújtunk innovatív ötlettel rendelkező hallgatóknak ötleteik hasznosításához
  • Milyen célokat tűztünk ki?
    •  Felépítjük az ITK tudásbázisát és növeljük versenyképességét
    •  Növeljük az ITK mint munkahely vonzerejét a kutatók körében
    •  Növeljük az ITK mint K+F partner vonzerejét az ipari szereplők körében
    •  Bátorítjuk a termékorientált innovatív szemléletet és a vállalkozói szellemet a Karon és annak társadalmi-gazdasági környezetében
    •  Katalizáljuk a szellemi alkotásokból a társadalom számára hasznos termékek és szolgáltatások születését
    •  A jövőben az egészségügyi engedélyeztetés folyamatának menetéről is adunk tanácsokat
  • Hogyan kerülnek be a projektek a TTI adatbázisába, illetve kik segítenek a vizsgálatban?
    •  Proaktív kutatást végzünk ötletek, felfedezések után
    •  Külső szakemberek bevonásával megvizsgáljuk a szellemi alkotások védelmi lehetőségeit
    •  Megvizsgáljuk az új ötletek potenciális profitabilitását
    •  Állandó kapcsolatot tartunk a szabadalmi ügyvivőkkel
  • Miben tudunk segíteni a kutatóknak?
    •  A projektgazdával együttműködve feltérképezzük a kutató által létrehozott szellemi alkotás piaci potenciálját
    •  Segít a projektgazdának egy a szellemi alkotásra szabott üzleti modell kidolgozásában, aminek keretében választ kell találni a következő alapvető kérdésekre:
      •  Mire jó a technológia? (Mik a technológia piaci alkalmazási lehetőségei?)
      •  Ki használná a terméket?
      •  Ki fogja gyártani a terméket?
      •  Ki adja el a terméket?
      •  Mekkora a célpiac?
      •  Milyen jogi védelemre van szüksége a szellemi alkotásnak?
      •  Kik a potenciális ipari partnerek?
      •  Hogyan mérjük fel a piaci igényeket?
      •  Hogyan validáljuk az üzleti modellünket?
    •  Segédanyagokat biztosítunk a projektgazdának az üzleti terv elkészítéséhez, az ötlet külvilág felé való prezentálásához
    •  Segítünk pályázatok kommunikálásában a projektgazdák felé a kari pályázati referens bevonásával
    •  Segítünk a szellemi alkotások hasznosítását megvalósító vállalkozások alapításának előkészületében
    •  Segítünk a technológia Egyetem és a kutató számára legmegfelelőbb hasznosítási terv kidolgozásában
    •  Értesítjük a projektgazdákat a számukra releváns hazai és külföldi eseményekről, ahol üzleti környezetben mutathatják be ötletüket
    •  Segítünk a Kar laborjai közti kollaboráció kialakulásában
  • Kapcsolat a TTI és a projektgazda között:
    •  A kutatócsoport kijelöl egy projektgazdát, aki velünk együttműködik, és akinek segítünk elsajátítatni az üzleti szemléletet
    •  Tájékoztatást és vázlatot biztosítunk a projektgazdának a projekthez kapcsolódó üzleti terv megírásához szükséges előmunkálatokról
    •  Segítünk a projektgazdának az üzleti modell első verziójának elkészítésében, tanácsot adunk annak optimalizálásához, és rendszeres konzultációk során segítünk értelmezni a projektgazda munkájának eredményét
    •  Tanácsokat adunk a projektgazdának a csapat kialakításához és a projektet előrevivő kollaborációhoz
    •  Lehetőségeket ajánlunk és segítséget biztosítunk a projektgazdának a projekt prezentálásához
    •  Segédanyagokat biztosítunk a projektgazdának a projekt analizálásához:
      •  Üzleti modell átgondolását segítő honlap
      •  Piacelemzési adatbázis
      •  Projektmenedzsment-honlap
      •  Labormenedzsment-honlap

Frissítve: 2015.09.05.

x