Mérnökinformatikus BSc

 • Szakfelelős: Dr. Nagy Zoltán egyetemi docens
 • A PPKE-ITK mérnökinformatikus képzés célja, olyan informatikai szakemberek képzése, akik megfelelő válaszokat tudnak adni a XXI. század technikai kihívásaira, és mély alaptárgyi ismereteiknek köszönhetően képesek követni az információs technológiák gyors fejlődését. A szakon végzettek jelenleg a legkeresettebb és legjobban fizetett diplomások közé tartoznak a magyarországi munkaerőpiacon.
 • A képzés során a hallgatók megismerik a minket körülvevő információs társadalom fontos építőelemeit (elektronikai eszközök, telekommunikációs és számítógép-rendszerek), és képesek lesznek megérteni azok együttes működését. Az informatikusoknak lehetőségük van olyan alkotó és értékteremtő munkát végezni, amely széles körű társadalmi haszonnal és elismertséggel jár.
 • A Karon zajló képzés sajátossága, hogy a hagyományos, ember által tervezett technológiai rendszereken túl az élővilágban megtalálható biológiai "megoldások", struktúrák viselkedésének megértésére, modellezésére is nagy hangsúlyt fektetünk (pl. molekuláris biológiai és neurobiológiai ismeretek oktatásával) hozzájárulva az újszerű megközelítések alkalmazásához a mérnöki területen.
 • Kutató egyetemi karként hallgatóinknak lehetőségük van arra, hogy már a BSc tanulmányaik során bekapcsolódjanak az egyetemen folyó kutatásokba. Minősített oktatóink magas száma és színvonalas tudományos munkája garantálja, hogy a diákköri kutatásba bekapcsolódó hallgatók eredményes munkát végezzenek, amely nagyban segíti hazai vagy nemzetközi továbbtanulásukat.
 • Végzett hallgatóink a végzést követő rövid időn belül állás találnak vagy egyetemi mesterszakokon folytatják tanulmányaikat.

 • A képzés szerkezete és tematikája:
  • A mérnökinformatikus képzés első féléveiben a hallgatók elvégzik az alapozó természettudományos és közismereti tárgyakat, melyek biztos alapot nyújtanak a későbbi szakmai tárgyak elsajátításához.
  • Kiemelt szakterületek, ahol hallgatóink önálló munkát végezhetnek:
   • Szoftver fejlesztés – mobil platformok. A hagyományos szoftver rendszerek mellett (bank informatikai-, állam igazgatási-, vállalat irányítási rendszerek), megjelentek olyan olcsó nagy számítási teljesítménnyel rendelkező rendszerek, amelyekre nagyszámú és nagy integráltságú (sok kompomens, szenzor adok feldolgozása) szoftverek tervezése és fejlesztése szükséges. Hallgatóinknak lehetősége van arra, hogy az iparági sztendereken túl, a jelenleg elterjedt mobil platformok (android, iphone) képességivel is megismerkedhessenek.
   • Korszerű számítási architektúrák tervezése használata és tervezése. Az elmúlt évtized egyik fontos jelensége volt, hogy megtorpant a processzorok óra jelének meredek emelkedése, ezzel párhuzamosan viszont megjelentek olyan számítási rendszerek (pl. GPU- és kiloprocesszoros architektúrák), amelyek újfajta gondolkodásmódot és tervezési szemléletet igényelnek. Emellett léteznek olyan speciális és hatékony céleszközök, amelyeket robotikai vagy űrkutatási projektekben is használnak (pl. FPGA-rendszerek), ahol egy-egy mérnöki feladat leghatékonyabb megoldása a cél. A különböző szaktárgyakon keresztül lehetőség van ezen számítási architektúrák megismerésére és velük kapcsolatos érdekes mérnöki feladatok megoldására.
   • Életminőséget javító technológiák tervezése: látás, hallás és mozgás támogatása. Számos embertársunk születik fogyatékkal, esetleg későbbi betegségek, esetleg balesetek során veszíti el képességét a teljes körű mozgásra, vagy egyéb érzékszervi problémával kényszerül együtt élni. Kiemelt céljaink közé tartozik, hogy tudásunkat és korszerű technikai eszközeinket ilyen esetekben az életminőség javításának szolgálatába állítsuk. A témához kapcsolódó feladatok megoldásához hallgatóink komplex képzést kaphatnak a mérnöki ismerteken túl anatómiai és orvosbiológiai területeken is.
   • Nyelvtechnológia, mesterséges intelligencia. Az internet korában naponta óriási mennyiségű új szöveges információ jön létre és válik elérhetővé, amelynek elemzése és célzott feldolgozása célzott számítógépes támogatás nélkül lehetetlen. Az informatika napjainkra kialakult legjelentősebb vívmányai közé tartozik az emberi nyelvek szövegeinek kezelése: nyelvtechnológiai megoldások támogatják a szövegek létrehozását, a bennük való keresést, a szövegek értelmezését, kivonatolását, fordítását.
   • Robotika. Az alapozó robotikai ismeretek (mobilrobotok, robot-manipulátorok elmélete) elsajátítása után az érdeklődő hallgatók bekapcsolódhatnak a robotikai labor érzékelő és beavatkozó robotokkal kapcsolatos kutatási és fejlesztési feladataiba.

  • Választható specializáció:
   • Infobionika, érzékelő számítógépek és robotok
   • Mikroelektronika és infokommunikáció
   • Szoftver- és nyelvtechnológia
  • Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
   • Végzettségi szint: alapfokozat (BSc)
   • Szakképzettség: mérnökinformatikus
   • A képzési idő félévekben: 7 félév
   • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

 

Frissítve: 2021.06.30.

x