Doktoranduszok

 • 2020
  • Balog Boldizsár Zsolt: Mozgáselemzés idegtudományi egérkísérletekben
  • Bujtár Zsófia: Mathematical modelling of the connection between the cell cycle, the circadian clock and the DNA damage
  • Csutak Balázs: Nemlineáris dinamikus rendszerek analízise és irányítása korszerű számítási módszerekkel
  • Eszes András: Metafelület alapú antennák 5G rendszerekhez
  • Farkas Fanni: Posztszinaptikus állványfehérjék szerkezet-funkció vizsgálata
  • Goretity Árpád: Erősen tipusos adatbázis-, és darain modelling rendszer fejlesztése hagyományos és kiloprocesszoros rendszerekre
  • Magyar Bálint: Érzékelés -, számítás – és mozgatásfelügyelet komplex algoritmusai implementációval
  • Pillér Bíborka: Élesztősejtek kommunikációja
  • MUHAMMAD, Obada: Brain-machine interface
  • Szabó András László: Bioinformatika, proteomika, fehérje interakvitások modellezése
  • Szabó Gergely: Érzékelés-, számítás-, és mozgásfelügyelet komplex algoritmusai implementációval
  • Szalma János: Mesterséges intelligencia az orvosbiológiában
 • 2019
  • Adolf András: Gépi tanulási módszerek kutatása EEG alapú ember-gép interfész rendszerekben
  • GUINDY, Mary: 3D character Animation: a Maya plug-in to autogenerate gait cycles using mathematical equations
  • H. Zováthi Örkény Ádám: Mobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttér
  • Halász András Pál: Neurális hálózatok, mesterséges intelligencia
  • IBIYEV Kamran: Developing deep learning algorithms for natural language processing
  • KAHLA Mram: Neural methods in language technology
  • Kalcsevszki Regina: Bioinformatika, proteomika
  • Kálovics Máté: Mikrofluidikai szeparáció orvosbiológiai felhasználásban
  • Kocsis Barnabás: Kortikális modellezés és bionikus interfészek
  • Kolpaszky Dániel Zoltán: Mikrofluidikai szeparáció orvosbiológiai felhasználásban
  • Márton Adrienn Lilla: Mikrofluidika
  • Mészáros Gergely: Binokuláris látás zavarainak genetikailag célzott vizsgálata
  • Németh Bence: Optimalizációs problémák megoldása eszközökkel
  • Rudner Tamás: Nanoeszközök nagy számítást igénylő problémák megoldására
  • Sánta Anna: A posztszinaptikus denzitás szerveződésében részt vevő Shank fehérjecsalád működésének és szerepének molekuláris szintű vizsgálata
  • Siklósi Bálint: Magas szintű tudományos számítások transzformáció
  • Üveges Bálint Áron: Magzatok egészségi állapotának akusztikus jelekkel történő ellenőrzése, különös tekintettel a méhen belüli elhalásra
 • 2018
 • 2017
  • AL-HEMEARY, Nawar Kadhem Nife: Bio-inspired system analysis and control with application
  • Babicz Dóra Eszter: Érzékelés - számítás - mozgatás - felügyelet komplex algoritmusai implemtációval
  • Csillag Veronika: Secretin szignalizáció szerepe a GnRH neuronok működésében
  • Farkas Bianka Vivien: ABC fehérjék szerkezetének és működésének jellemzése
  • Gaizer Tünde Éva: Biológiai szabályozó hálózatok dinamikai modellezése
  • Hajdara Anna: Kötőszöveti őssejtek vizsgálata egészséges és beteg bőrben
  • IBRAHIM, Yahya: Mobile 3D environment perception with a geospatial database background
  • Kovács Ákos: SPECT képalkotás mesterséges intelligenciával
  • Kovács Lóránt: Autonóm járműirányítási adat fúziós algoritmusok kutatása
  • Kiss Márton Zsolt: Biológiai célú számítógépes optikai képalkotó eszközök
  • Marosán Péter: Modell-alapú orvosi képrekonstrukció
  • Mohácsi Máté: Neurális modellek paramétereinek meghatározása numerikus optimalizációs módszerekkel
  • Rajki Franciska Sára: Strukturális funkcionális hasonlóságok és különbségek vizsgálata a gépi látás és az emberi látórendszer között
  • Szlobodnyik Gergely: Biológiai motivációjú nemlineáris rendszerek analízise és irányítása
  • Szövérdffy György: A vezeték nélküli szenzoriális és hálózatok kommunikációs protokolljainak és elosztott döntési algoritmusainak kutatása valósidejű aktuátor vezérlés területén
  • Szücs Mihály: Sejttenyésztési feladat mikrofluidikai megközelítése
  • WAHDOW, Moutz: Investigation of amplifier systems for cortical electrophysiology recordings
 • 2016
  • Bors Luca Anna: Membrán-transzporter kölcsönhatások tanulmányozása rágcsálókon mikrodialízissel
  • Cserkaszky Áron: Valós és virtuális fényterek mérése és rekonstrukciója
  • Darukumalli Subba Reddy: Video Signal Processing
  • Füzesi Krisztián: Orvosi ultrahangképek modellezése fantomokkal fokozatot szerzett
  • Gelencsér András: Memrisztor bioinspirálta alkalmazása
  • Harmat Zita: Fehérjemolekulák belső dinamikájának modellezése kísérletes adatok alapján: módszerfejlesztés és alkalmazások
  • Hatos András: Komplex megközelítések a molekuláris evolúció területén
  • Hatvani Janka: Modell-alapú orvosi képrekonstrukció
  • Mezriczky Zsolt: Hippokampális neuronhálózatok működésének és a dendritikus jelintegrációnak a vizsgálata éles hullám (sharp wave) aktivitás alatt
  • Nagy Balázs: Mobil 3D környezetérzékelés geo-adatbázis háttérrel
  • Papp Áron: Téridőbeli mozgásanalízis alapú neuromorf robotvezérlés
  • Polcz Péter: Biológiai motivációjú nemlineáris rendszerek analízise és irányítása
  • Radványi Mihály Gergely: Érzékelés-,számítás-, és mozgatásfelügyelet komplex algoritmusai implementációval
  • Rácz Zoltán Viktor: Agy-számítógép kapcsolat vizsgálata kiváltott steady-state válaszok segítségével
  • Sántha Levente Márk: Algoritmikus eljárások sokezer magos architektúrákon
  • Stubendek Attila: Érzékelés-,számítás-, és mozgatásfelügyelet komplex algoritmusai implementációval fokozatot szerzett
  • Vikór Attila: Az amygdala magok külső és belső kapcsolatrendszerének funkcionális vizsgálata a központi idegrendszerben
 • 2015
  • Babik Sándor: Fehérjemolekulák belső dinamikájának modellezése kísérletes adatok alapján
  • Goda Márton Áron: Magzati szívhangok diagnosztikája
  • Handbauer Máté: Kvantum effektusok a biológiában
  • Laszlovszky Tamás: Kérgi mintázatok kéreg alatti modulációja
  • Lőrincz Máté: A vezeték nélküli kommunikációs protokollok tervezése és implementációja elosztott ipari vezérlőrendszerekhez
  • Makra Ákos: Scanning Acoustic Microscope System for examining Biological Tissue fokozatot szerzett
  • Nika Zsolt: Pénzügyi matematika - nem Markov alapú volatilitásokon alapuló befektetések vizsgálata
  • Nikházy László: Hippokampusz modellezése
  • Perczel György Miklós: Az extratemporalis epilepsziák biomarkereinek vizsgálata
  • Sáray SáraKvantitatív idegtudományi modellezés - Hippokampális piramissejtek dendritikus jelintegrációjának modellezése
  • Szabó Beáta Tünde: Emberi észlelés és agyi mechanizmusok által inspirált matematikai modell párhuzamosan beszélők hangjának szétválasztására
  • Szabó Csilla: Hippocampalis szinkron populációs aktivitás elektrofiziológiai vizsgálata, in vitro
  • Széky Balázs: Kötőszöveti őssejtek vizsgálata egészséges és beteg bőrben
  • Szélig Ádám György: Minta-előkészítési folyamatok fejlesztése és miniatürizálása Lab-on-chip rendszerekhez
  • Szepes Dóra: Az agy-számítógép kapcsolata
 • 2014
  • Bálint Flóra: A metabolikus szignálok Hatásának vizsgálata a reprodukcióban: elektrofiziológiai vizsgálatok fokozatot szerzett
  • Bokodi Virág: Magas frekvenciás oszcillációk vizsgálata az emberi hippokampuszban
  • Csány Gergely: Szövettan alapú ultrahang képalkotási modell és diagnózis fokozatot szerzett
  • Dudola Dániel: Fehérjemolekulák belső dinamikájának modellezése kísérletes adatok alapján: módszerfejlesztés, és alkalmazások
  • File Bálint: Funkcionális agykérgi összeköttetések vizsgálata komplex hálózatelemzési módszerek segítségével fokozatot szerzett
  • Hartdégen Márton: "Lab-on-a-chip" bionikus interfészek
  • Hinsenkamp Anett Márta: PDZdomént tartalmazó fehérjék agyi expressziós mintázatainak bioinformatikai vizsgálata és elemzése
  • Juhász János: Bioinformatika, proteomika fokozatot szerzett
  • Kandrács Ágnes: Kortikális modellezés és bionikus interfészek fokozatot szerzett
  • Kiss- Tóth Annamária: Bioinformatika, proteomika, fehérjeinteraktivitások modellezése
  • Kocsis Kinga: Kortikális modellezés és bionikus interfészek
  • Meszéna Domokos: Sokcsatornás elektróda fejlesztéshez kapcsolódó mérnöki modellezés és szimulációk fokozatot szerzett
  • Miczán Vivien: Nanoszkópiás képalkotási eljárások kidolgozása az idegrendazer molekuláris plaszticitásának vizsgálatára
  • Szalkai- Dénes Réka: Genetika – bioinformatika I.
  • Tél András Márton: Biológia inspirálta és neuromorf modellek, érzékelés és algoritmusok - Infobionika I
 • 2013
  • Ács Bernadett: "Hatékony számítási eljárások fejlesztése kvantitatív biológiai modellek analíziséhez és szabályozásához" fokozatot szerzett
  • Balázs Bálint: "Quantitative imaging of embryonic development with light-sheet microscopy" fokozatot szerzett
  • Bérces Zsófia: "Szilícium alapú fluidikus csatornával ellátott mélyagyi elektródok karakterizációja" fokozatot szerzett
  • Földi Sándor: "Pulzusdiagnosztika érzékelő robotikai eszközökkel" fokozatot szerzett
  • Kovács Bertalan: "Dinamikus fehérjeszerkezeti sokaságok vizsgálata"
  • Magyari Zselyke Zsuzsanna: "Új hatásmechanizmusú hatóanyagok fejlesztése, molekula-modellezés, bioinformatika"
  • Molnár Tamás: "Neuromoduláció, agy-számítógép kapcsolat"
  • Németh Máté: "Virtuális celluláris gépek, kilo-processzoros számítógép-chipek, celluláris hullámszámítógépek" fokozatot szerzett
  • Papp Ádám: "Nanomágneses számítási eszközök, spinhullám alapú architektúrák" fokozatot szerzett
  • Pardy Tamás: "Nanotechnológia, molekuláris dinamika, optika - modellezés, érzékelés és bio-interfészek - Infobionika II" fokozatot szerzett külföldön
  • Polyák Ágnes: "A mikroglia sejtek szerepe a homeosztázis szabályozásában" fokozatot szerzett
  • Tóth Eszter: "Funkcionális mikro- és nanofluidikai szerkezetek" fokozatot szerzett
  • Wilheim Tamás: "Neuroszektoros folyamatok vizsgálata nagyfelbontású képalkotó eljárásokkal neuroendokrin rendszerekben"
  • Yang Zijian Győző: "Statisztikai gépi fordítás" fokozatot szerzett
 • 2012
  • Adhikarla, Vamsi Kiran: "Signal and image processing, algorithm development, 3D multiview imaging and displays, stereo vision, computer vision" fokozatot szerzett
  • Bihary Dóra: "Baktérium közösségek vizsgálata szimulációs eszközökkel" fokozatot szerzett
  • Borbély Bence: "Jelfeldolgozó algoritmusok fejlesztése végtagpótló protézisek vezérléséhez" fokozatot szerzett
  • Farkas Erzsébet: "Retrográd transzmitter rendszerek szerepe a hypothalamus paraventrikuláris magjában elhelyezkedő parvocelluláris idegsejtek szabályozásában" fokozatot szerzett
  • Györffy Dániel "Vak vezet világtalant: hogyan lesz rendezetlen peptidekből rendezett komplex" fokozatot szerzett
  • Hofer, Katharina: "Az epilepsziás agykérgi hálózat komplex képalkotó vizsgálata in vitro körülmények között" fokozatot szerzett
  • Indig Balázs: "Humán nyelvtechnológiák és mesterséges értés" fokozatot szerzett
  • Jani Mátyás: "A távjelenlét alapjai lokális és globális méretekben"
  • Jády Attila: "Infobionika, érzékelő és mozgató analógiai számítógépek, neuromorf információtechnika" fokozatot szerzett
  • Juhász Imre Benedek: "Az elektornikai és optikai eszközök megvalósdíthatósága, molekuláris és nanotechnológiák" fokozatot szerzett
  • Laki András József: "Nanotechnológia, molekuláris dinamika, optika- modellezés, érzékelés és bio- interfészek" fokozatot szerzett
  • Nagy Gábor Zsolt: "Infobionika II."
  • Pálfi Dénes: "Kétfoton mikroszkópia"
  • Sárkány Norbert: "Érzékelő és analogiakai számítógépek, neuromorf információtechnika"
  • Sipos Máté: "Infobionika.Érzékelő és mozgató sokprocesszoros celluláris hullámszámítógépek, neuromorf információ-technika"
  • Vály Ádám: "Biomechanikai modellezés"
 • 2011
  • Balogh Zsuzsanna: "Gyógyszer- ontológia és klinikai dokumentumok elemzése"
  • Endrédy István: "Humán nyelvtechnológia" fokozatot szerzett
  • Gelencsér- Horváth Anna: "Biológia inspirálta és neuromorf modelek, érzékelés, és algoritmusok"
  • Knakker Balázs: "Figyelem, memória, és plaszticitás" fokozatot szerzett
  • Lakatos Péter: "Érzékelő eszközök: objektum detekció, szegmentáció, és klasszifikáció holografikus mikroszkópia által szolgáltatott adatokon"
  • László Endre: "Párhuzamos számítási architektúra megkötéseit figyelembe vevő implementációs módszertan párhuzamos algoritmusok megvalósítására" fokozatot szerzett
  • Molnár Dömötör: "Vizuális objektumok modellezése multimodális adatokon"
  • Novák Attila Zoltán: "Humán nyelvtechnológia" fokozatot szerzett
  • Ligeti Balázs: "Bioinformatika" fokozatot szerzett
  • Rácz András: "Orvosi szövegekhez szükséges lexikális információ feltárása"
  • Siklósi Borbála: "Szemantikai összefüggések feltárása klinikai dokumentumokból" fokozatot szerzett
  • Solymár Zóra: "Bio-inspirált navigáció és protézisek vakok számára"
 • 2010
  • Gelencsér Zsolt: "Bioinformatikai algoritmusok processzor seregeken" fokozatot szerzett
  • Hermann Petra: "Idegrendszeri folyamatok plaszticitása diszlexiában" fokozatot szerzett
  • Hiba Antal: "TSP feladatosztályok (TSP,ATSP,SOP) megoldási módszerei sokprocesszoros architektúrákban" fokozatot szerzett
  • Jákli Balázs György: "Biomechatronikus robotkéz vezérlése"
  • Józsa Csaba Máté: "Sokprocesszoros algoritmusok a kommunikációban" fokozatot szerzett
  • Kerekes Bálint Péter: "Kortikális modellezés, bionikus interfészek: Az elektrofiziológiai és hemodinamikai aktivitás kapcsolatának vizsgálata emberben" fokozatot szerzett
  • Kiss Márton Zsolt: "Biológiai célú számítógépes optikai képalkotó eszközök"
  • Orosz György: "Nyelvtechnológiai algoritmusok az információkeresésben és az információ kinyerésében" fokozatot szerzett
  • Pataki Máté: "Algoritmusok kutatása különböző nyelvek közötti fordítások és plágiumok megtalálására" fokozatot szerzett
  • Reguly István Zoltán: "Vezeték nélküli technológiák és határterületei" fokozatot szerzett
  • Rudan János: "Biológiai inspirációjú navigációs módszerek a mobil robotikában" fokozatot szerzett
  • Tóth Emília: "Magasfrekvenciás oszcillációk (HFO-k) a hippokampuszban, agyi elektromos szimuláció" fokozatot szerzett
  • Tuza Zoltán András: "Magasszintű téridőbeli szemantikus térképépítés autonóm navigációhoz" fokozatot szerzett
 • 2009
  • Fülöp Tamás: "Celluláris hullámszámítógépek és a kapcsolódó hardver - szoftver technológia alapjai" fokozatot szerzett
  • Gergelyi Domonkos: "Mikro - elektronikai rendszerek és érzékelő eszközök - tervezés és mérés" fokozatot szerzett
  • Horváth András: "Virtuális celluláris gépek, kilo processzoros számítógép chip-ek, celluláris hullámszámítógépek" fokozatot szerzett
  • Koller Miklós: "Hiperpontos térbeli érzékelés 2D infraszenzortömb segítségével" fokozatot szerzett
  • Kovács Dániel: "A diszkrét breather jelenség és alkalmazásai"
  • Laki László János: "Humán nyelvtechnológia" fokozatot szerzett
  • Nemes Csaba: "Virtuális celluláris gépek, kilo processzoros számítógép chip-ek, celluláris hullámszámítógépek" fokozatot szerzett
  • Rák Ádám: "Algoritmus implementációs módszerek fejlesztése, parallel, heterogén számítási architektúrákra" fokozatot szerzett
  • Tornai Gábor János: "Nívóhalmazok, komplex tér - idő dinamika, orvosi képregisztráció" fokozatot szerzett
  • Zsedrovits Tamás: "Celluláris hullámszámítógépek és a kapcsolódó hardver-szoftver technológia alapjai" fokozatot szerzett
 • 2008
  • Balogh Ádám: "Biológiai jelfolyam elemzés sokprocesszoros számítógépekkel" fokozatot szerzett
  • Fekete Ádám: "Nanotechnológia, molekuláris dinamika, optika-modellezés, érzékelés és bio- interfészek" fokozatot szerzett
  • Füredi László: "Nagysebességű processzorok közötti összeköttetések kialakítása és tervezési módszerei"
  • Kárász Zoltán: "Fókuszsíkú érzékelő processzor tervezés" fokozatot szerzett
  • Kovács Andrea: "Képfeldolgozás és fúzió - orvosi alkalmazások" fokozatot szerzett
  • Kozák László: "VLSI szenzor-processzor tervezés"
  • Ott Ferenc: "Szövegbányászat alkalmazott nyelvészet, orvosi szövegek gépi feldolgozása"
  • Szabó Vilmos: "Multiszenzoros fúziós jelfeldolgozás sokprocesszoros architektúrákon"
  • Tornai Kálmán: "Biológiai jelfolyamelemzés sokprocesszoros számítógépekkel - vezetéknélküli jelátvitellel is" fokozatot szerzett
  • Varga Balázs: "Multimodális érzékelés, fúzió és navigáció robotmozgatásban" fokozatot szerzett
 • 2007
  • Bálint Bence: "CPG vezérelt robotkígyó tervezése"
  • Dombovári Balázs: "Akusztikus információfeldolgozás genikulo- kortikális mechanizmusainak elektrofiziológiai vizsgálata" fokozatot szerzett
  • Kiss András: "Érzékelés- processzálás- emulált digitális CNN implementációkon" fokozatot szerzett
  • Magony Andor: "Agykéregből elvezetett mezőpotenciál és soksejt aktivitás elemzése matematikai és informatikai eszközökkel" fokozatot szerzett külföldön
  • Pilissy Tamás: "Neuromorf mozgásszabályozás"
  • Tar Ákos: "Érzékelő robotika" fokozatot szerzett
  • Tibold Róbert: "Neuromorf mozgásszabályozás" fokozatot szerzett
  • Tisza Dávid: "Millió processzoros rendszerek és folyamokon definiált celluláris hullámszámítógépek alkalmazásai" fokozatot szerzett
  • Treplán Gergely: "Mobil platformok és multimodális érzékelő mobil hálózatok" fokozatot szerzett
  • Veres József: "Bio-inspirált műszaki megoldások a robotika területén illetve neunomorf robotvezérlés" fokozatot szerzett
  • Vizi Péter: "Mobil platformok és multimodális érzékelő mobil hálózatok"
 • 2006
  • Bérci Norbert: "Kibontakozó számítások"
  • Bojárszky András: "Energiafogyasztás optimalizálása vezeték nélküli szenzoniális hálózatokban"
  • Csercsik Dávid: "Nemlineáris biológiai rendszerek számítógépes vizsgálata" fokozatot szerzett
  • Grand László: "Neurális interfacek, implantátumok és protézisek" fokozatot szerzett
  • Karlócai Balázs: "Új útvonalkereső és csomagtovábbító protokollok kidolgozása vezeték nélküli szenzoriális hálózatokban" fokozatot szerzett
  • Lombai Ferenc: "Multimodális vezérlés"
  • dr. Körtvélyes Judit: "Amblyopia: A korai azonosítástól a terápiás eljárásig" fokozatot szerzett
  • Sass Bálint: "Korpusznyelvészet és gépi megértés" fokozatot szerzett
  • Szolgay Dániel: "Képi események statisztikai elemzése és felismerése" fokozatot szerzett
  • Tahy Kristóf: "Molekuláris és nanotechnológiák" fokozatot szerzett külföldön
 • 2005
  • Bankó Éva: "Látáskutatás- A figyelmi szelekció plaszticitása és jelentősége az amblyopia kezelésére irányuló terápiás eljárások kidolgozásában" fokozatot szerzett
  • dr. Domsa Patrícia: "Amblyopia kutatás- Az amblyopia korai detekciója és terápiás eljárás kidolgozása"
  • Feldhoffer Gergely: "Távjelenlét, mesterséges értés" fokozatot szerzett
  • Gaurav Gandhi: "Electronic realizations of Chaotic Circuits : From breadboard to nanotechnology" fokozatot szerzett
  • Miháltz Márton: "Szemantikai hasonlóság és jelentés-egyértelműsítés: az RI reprezentációs módszer vizsgálata" fokozatot szerzett
  • Weiss Béla: "Nemlineáris jelfeldolgozási módszerek az agykutatásban" fokozatot szerzett
 • 2004
  • Benedek Csaba: "Képsorozatok esemény-analízise, előtér kiemelés árnyék detekcióval" fokozatot szerzett
  • Gyimesi Gergely: "Analysis of the aggregation of the Trp-cage miniprotein using a simplified protein model" fokozatot szerzett
  • Harczos Tamás: "Cochleáris modellezés és modern hallókészülékek"
  • Hegyi Barnabás: "Vezetéknélküli szenzoriális hálózatok" fokozatot szerzett
  • Ravasz Mária-Magdolna: "Applications of Cellular Neural/Nonlinear Networks in Physics" fokozatot szerzett
  • Soós Balázs Gergely: "Multi-Fovea Algorithms for Real-Time Object-Motion Detection in Airbone Video Flows" fokozatot szerzett
 • 2003
  • Lázár Anna Kinga: "Képfeldolgozás neuromorf módon; alak,szín, mélység és mozgás elemzése" fokozatot szerzett
  • Kóbor István: "A szomatoszenzoros érzékelés és intermodális plaszticitás" fokozatot szerzett
  • Havasi László: "Intelligens, összehangolt képérzékelő rendszerek"
  • Hillier Dániel: "Idegrendszeri folyamatok funkcionális modellezése többrétegű CNN architektúrán" fokozatot szerzett
 • 2002
  • Fodróczi Zoltán: "Auditory event detection" fokozatot szerzett
  • Iván Kristóf: "Locally active chemical devices and their CNN-like array computing properties" fokozatot szerzett
  • Kis Attila: "Tactile sensing and computing via CNN algorithms" fokozatot szerzett
  • Matyi Gábor: "Nanoscale antenna arrays for multispectral optical sensing" fokozatot szerzett
  • Mozsáry András: "Hyperacuity and the information theoretic aspects of analogic CNN computing" fokozatot szerzett
  • Wagner Róbert: "The use of adaptive CNN-UM algorithms in visual computing" fokozatot szerzett
 • 2001
  • Cserey György: "Motion tracking and image diagnostics" fokozatot szerzett
  • Karacs Kristóf: "Combined understanding via geometry and human language technology" fokozatot szerzett
  • Timár Gergely: "Multi target tracking"  fokozatot szerzett

 

Frissítve: 2021.02.22.

x