Önlabról röviden

Az Önálló laboratórium kötelező tárgy az alapképzés hatodik, és a mesterképzés, szaktól függően, második és/vagy harmadik félévében. Mérnökinformatikus mesterképzésen Mérnöki tervezés és elemzés néven szerepel hasonló tárgy.

 • Ennek megfelelően a félév elején tárgyfelvételkor a Neptunban fel kell venni.
 • A TDK-hoz és FÖT-höz hasonlóan itt is témát és konzulenst kell választanunk, melyeket a félév elején közzétett listából választhatunk ki. A témabejelentő dokumentumot kitöltve és aláíratva adott határidőn belül kell leadni a Tanulmányi Osztályon.
 • Végezhető gyakorlati munka is, de irodalomkutatásból is írhatunk önálló labor dolgozatot.
 • A félév során végzett kutatásból egy 5-10 oldalas írásbeli beszámolót kell írni, melynek részletes formai követelményei megtalálhatóak a TO Wikin és a TVSZ-ben is.
 • Az írásbeli beszámolóra a konzulens megajánlott jegyet ad.
 • A vizsgaidőszak elején szóbeli prezentációt kell tartani, melynek terjedelme maximum 10 perc. A hallgató ezután kapja meg a végleges jegyet.

 

Az Önlab dolgozat formai követelményei:

5-10 oldal terjedelmű dolgozat. A szakdolgozathoz hasonlóan kell formázni: másfeles soremelés, 11 pontos karakterméret, minden oldalon 2,5 cm margó.

 • Előlap
 • Tartalomjegyzék
 • A feladat ismertetése
  • Itt kell leírni a kutatás motivációját, például a biológiai problémát, és felvázolni a tervezett munkát és annak célját.
 • Bevezetés
  • Az eddigi ismereteink bemutatása, és a kutatás elhelyezése bennük. Például ha egy fehérjét vizsgálunk, akkor (ha már ismert) itt kell leírni, mi a funkciója, hol expresszálódik, milyen elváltozást okoz a mutációja stb. irodalomkutatás esetén ez teszi ki a dolgozat nagy részét
 • Konkrét munka ismertetése
  • Az implementált program, elvégzett szimuláció vagy kísérlet stb. bemutatása.
 • Összefoglalás
  • Az elért eredmények bemutatása, és összehasonlítása a dolgozat elején ismertetett célokkal.
 • Irodalomjegyzék
  • IEEE szabványt kell használni. Az önálló labor felkészít a szakdolgozatra, ahol már kiemelten fontosak a helyes forrásmegjelölések.

Pontosabb és aktuális információ, időpontok a TO Wiki oldalán találhatóak az Önálló labor, mérnöki terv lapon.

 

x