Program

A 2016. évi Kari TDK programja

13:00-15:30 Előadások

BIOLÓGIA/BIONIKA SZEKCIÓ
Helyszín: PPKE ITK Neumann előadó

 • 13:10 • Csatári Mariann • A gyulladásos bélbetegségek patomechanizmusában szerepet játszó genetikai tényezők feltárása
 • 13:30 • Csonka Gábor • Túlélés-vizsgálat melanoma malignum esetén következő generációs szekvenálási adatok felhasználásával
 • 13:50 • Gönczy Tamás • Vaszkularizációs tumormodell továbbfejlesztése antiangiogén terápia megvalósításához
 • 14:10 • Miski Marcell • A homodimer galektin-1 fehérje belső dinamikájának vizsgálata kísérleti adatok és molekuladinamikai számítások kombinálásával
 • 14:30 • Glavinics Judit • Szinaptikus fehérjék eloszlásának vizsgálata Bayes-féle klaszteranalízis alkalmazásával
 • 14:50Klein Kristóf • Raphe-hippokampális glutamáterg bemenet szerepének vizsgálata a hippokampusz helykódjának kialakulásában, illetve modulációjában.
 • 15:10Dudás Bálint • A teljes hosszúságú K-Ras4B konformációs állapotainak feltérképezése

MŰSZAKI SZEKCIÓ
Helyszín: PPKE ITK Kari tanácsterem (204-es terem)

 • 13:10 • Mák József • A commercial TCAD based modeling framework for electrolyte-gated organic thin-field transistors used as biosensors
 • 13:30 • Sváb Gergely • A mitokondrium anyagcseréjének modellezése
 • 13:50 • Tóth Anna Borbála • Csepp alapú mikroáramlási rendszerek tervezése és vizsgálata
 • 14:10 • Gémes Dániel • Elektorfiziológiai mérésvezérlő rendszer fejlesztése
 • 14:30 • Naszlady Márton Bese • Tárgy megfogásának modellezése vizuomotoros mély tanulás felhasználásával
 • 14:50 • Nagy Ádám • Piezzoelektromos kantileverek mesterséges kochleához

INFORMATIKAI SZEKCIÓ
Helyszín: PPKE ITK 239-es terem

 • 13:10 • Balogh Gábor Dániel • Nem-strukturált szimulációk automatikus gyorsítása videokártyákon OpenMP segítségével
 • 13:30Kovács Ákos • Magányos töltött alfa-hélixeket megbízhatóan detektáló rendszer kialakítása FPGA felhasználásával
 • 13:50Botos Csaba • Mintázat felismerő neurális hálózatok tervezése, építése, vizualizációja az alapoktól
 • 14:10Szlobodnyik Gergely • Politópikus kinetikus rendszerek struktúrális analízise optimalizációs módszerekkel
 • 14:30Hajtó Dániel • Memrisztor VLSI mérése és modellezése neurális hálózatokhoz
 • 14:50Kerekes Dávid • Finom mozgásos robotvezérlés térbeli környezetben mesterséges neurális hálók és megerősítéses tanulás segítségével
 • 15:10 • Bagi Bence • Hippokampális hálózati dinamika szimulációja egyszerűsített idegsejt-modellek segítségével

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

x