Tartalmi kivonatok

 

BIOLÓGIA/BIONIKA SZEKCIÓ

 • Csatári Mariann • A gyulladásos bélbetegségek patomechanizmusában szerepet játszó genetikai tényezők feltárása
 • Csonka Gábor • Túlélés-vizsgálat melanoma malignum esetén következő generációs szekvenálási adatok felhasználásával
 • Gönczy Tamás • Vaszkularizációs tumormodell továbbfejlesztése antiangiogén terápia megvalósításához
 • Miski Marcell • A homodimer galektin-1 fehérje belső dinamikájának vizsgálata kísérleti adatok és molekuladinamikai számítások kombinálásával
 • Glavinics Judit • Szinaptikus fehérjék eloszlásának vizsgálata Bayes-féle klaszteranalízis alkalmazásával
 • Klein Kristóf • Raphe-hippokampális glutamáterg bemenet szerepének vizsgálata a hippokampusz helykódjának kialakulásában, illetve modulációjában.
 • Dudás Bálint • A teljes hosszúságú K-Ras4B konformációs állapotainak feltérképezése

MŰSZAKI SZEKCIÓ

 • Mák József • A commercial TCAD based modeling framework for electrolyte-gated organic thin-field transistors used as biosensors
 • Sváb Gergely • A mitokondrium anyagcseréjének modellezése
 • Tóth Anna Borbála • Csepp alapú mikroáramlási rendszerek tervezése és vizsgálata
 • Gémes Dániel • Elektorfiziológiai mérésvezérlő rendszer fejlesztése
 • Naszlady Márton Bese • Tárgy megfogásának modellezése vizuomotoros mély tanulás felhasználásával
  • abstract
 • Nagy Ádám • Piezzoelektromos kantileverek mesterséges kochleához


INFORMATIKAI SZEKCIÓ

 • Balogh Gábor Dániel • Nem-strukturált szimulációk automatikus gyorsítása videokártyákon OpenMP segítségével
 • Kovács Ákos • Magányos töltött alfa-hélixeket megbízhatóan detektáló rendszer kialakítása FPGA felhasználásával
 • Botos Csaba • Mintázat felismerő neurális hálózatok tervezése, építése, vizualizációja az alapoktól
 • Szlobodnyik Gergely • Politópikus kinetikus rendszerek struktúrális analízise optimalizációs módszerekkel
 • Hajtó Dániel • Memrisztor VLSI mérése és modellezése neurális hálózatokhoz
 • Kerekes Dávid • Finom mozgásos robotvezérlés térbeli környezetben mesterséges neurális hálók és megerősítéses tanulás segítségével
 • Bagi Bence • Hippokampális hálózati dinamika szimulációja egyszerűsített idegsejt-modellek segítségével
x