A Pázmány nap ünnepi pillanatai 2020. október 14.

Az ITK-ról 8 embert avattak doktorrá és egy oktatónk habilitációs oklevelet vehetett át.

A Pázmány-nap hagyományosan ünnepi pillanatait jelenti a doktoravatás és a habilitációs oklevelek átadása. Kuminetz Géza rektor atya hangsúlyozta: „A doktori cím elnyerése a tudományos munka első megkoronázása, ezért minden egyetem és avatottjai életében különleges ünnep a doktoravatás. E cím elnyerése azt jelenti, hogy birtokosa a tudomány adott ágának és adott szeletének kutatásában jeleskedett, és bizonyította kutatói készségét. A doctus volt annak az alázatos beismerését is megkívánja, hogy tudjuk, a tudomány adott területén és annak is csak adott szeletében tettünk néhány új megállapítást. Ám az ifjú tudósnak a tudomány többi területét is művelnie kell valamiképpen, vagyis a doktorok általános műveltsége is fejlesztendő. A doctus volt továbbá nemcsak arra kötelezi a doktorált személyeket, hogy a már megkezdett úton haladjanak tovább, vagyis a kijelölt tudományágban és annak szeletében munkálkodjanak, hanem a doktori cím arra is kötelez, hogy a kutató újra és újra próbálja beilleszteni kutatási eredményeit a tudományos világképbe, sőt, a tudományos világképet is el kell tudnia helyezni világnézeti állásfoglalásában, vallásában is. A mindenkori tudományos világképből, a világnézetből, a vallásából pedig inspirációt kell kérnie és kapnia kutatásaihoz."

Bár nem hagyományos módon kerül sor a doktoravatásra, mégis ünnep, kezdte köszöntését Frivaldszky János rektorhelyettes. „Az ünnep közösségi esemény is. Most is azért ültünk össze, hogy a tudósok, a doktorok közösségébe fogadjuk a fiatal doktorokat, illetve a professzorok közösségébe várjuk a habilitáltakat." Feltette a kérdést: mi a tudósok kutatásának célja? „Gyakorlati kiállás és a transzcendensre való nyitottság egyaránt megjelenik benne. Az igazságot keressük közösen, s utána kiállunk mellette." Az igazság kutatásának méltósága visszaáramlik arra, aki azt gyakorolja. A professzor méltóságát is az adja meg, amit kutat: az igazság.

A rektorhelyettes utalt az Ex corde ecclesiae kezdetű apostoli rendelkezésre, amely a katolikus egyetem hivatását fogalmazza meg. A tudományos kutatás folyamatosan igényt tart a hit és az ész kapcsolatára. „Mindig legyen ott az etikai perspektíva: mire használjuk tudásunkat, de elengedhetetlen a teológiai perspektíva: Isten országát kellene, hogy építsük, és fogjuk építeni itt a Földön, s mi ebben az önök segítségére leszünk."

Iván Kristóf, az Információs Technológiai és Bionikai Kar dékánja kiemelte: olyan volt diákjaiknak adhatják át a doktori oklevelet, akiknek fejlődését a BSc képzés kezdetétől személyesen nyomon tudták követni, s személyes meggyőződésének adott hangot az avatandók jövőjére nézve: „szakmai és közösségi fejlődésükben nagy potenciált látok".

Az Információs Technológiai és Bionikai Karon a következőket avatták doktorrá:
Csány Gergely, File Bálint, Földi Sándor, Fülöp Tamás, Füzesi Krisztián, Kandrács Ágnes, Makra Ákos és Meszéna Domokos.
Habilitációs oklevelet vett át: Vidáné dr. Erdő Franciska.

forrás: ppke.hu

 

 

x