Adó 1% 2021. március 23.

Kérjük, segítse az Info-Bionikai Egyesületet és a Hiteles Ember - Alapítvány Dr. Simonyi Károly Emlékére alapítványt céljaik megvalósításában.

Info-Bionikai Egyesület

Adószám: 18214349-1-42
Bankszámlaszám: 11709040-20000404

Az Info-Bionikai Egyesületünket 2011-ben alapították a Kar neves oktatói és kutatói. Létrejöttét az motiválta, hogy PPKE ITK sokkal több egy hétköznapi egyetemi karnál: a Kar nemzetközi hírű oktatói-kutatói gárdája valódi szakmai-szellemi műhely megteremtésén fáradozik.

A Kar támogatására létrejött Egyesület fő feladata az info-bionika mint új tudományág "köztudatba hozása". Célunk továbbá elősegíteni a PPKE ITK és partnereinek az info-bionikai technológia magyarországi és nemzetközi kibontakoztatását, a kutatást, fejlesztést, innovációt.

Kérjük, hogy amennyiben célkitűzéseinkkel egyetért, támogassa alapítványunkat!
Adója 1%-nak felajánlásával segítsen törekvéseink megvalósításában!

Amennyiben a támogatás utalásakor megadja nevét, székhelyét, adóazonosító számát, a támogatás érvényesítéséhez szükséges igazolást a befizetést követően kiadjuk.
Alapítványunkat támogathatja közvetlen befizetéssel is:

  • bankszámlaszám: 11709040-20000404

Támogatásukat előre is megköszöni az Egyesület tagjainak nevében:
Dr. Oláh András, elnök

Hiteles Ember – Alapítvány Dr. Simonyi Károly Emlékére

Adószám: 18109630-1-42
Bankszámlaszám: 11707024-20438665

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai (ma már: és Bionikai) Karának alapító dékánja, Roska Tamás 2003-ban (Bolyai díjának egy részéből) magánalapítványt hozott létre a legendás hírű Simonyi Károly, egykori – szakmai életét jelentős mértékben meghatározó – professzora tiszteletére.
Ennek az alapítványnak a segítségével tudunk felsőfokú oktatási intézmények információs technológiai karain pályázat útján támogatni:
• tudományos tevékenységet, kutatást;
• nevelést és oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést;
• kulturális tevékenységet;
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét.

Kérjük, hogy amennyiben célkitűzéseinkkel egyetért, tevékenységünket értékeli, támogassa alapítványunkat!
Adója 1%-nak felajánlásával segítsen törekvéseink megvalósításában!

Támogatásukat előre is megköszöni az Alapítvány Kuratóriuma.

x