Diplomaátadó ünnepség 2021. július 13.

2021. július 9-én tartottuk ünnepélyes diplomaátadó ünnepségünket, melyen a járványhelyzet miatt csak a diplomázó hallgatóink vehettek részt személyesen. A szülők, hozzátartozók, éreklődők online közvetítésünkön keresztül követhették a rendezvényt.

Diplomaátadó ünnepségünk az elnökség ünnepélyes bevonulásával kezdődött: dr. Iván Kristóf dékán, dr. Góth Júlia tanulmányi dékánhelyettes, dr. Csikász-Nagy Attila kutatási dékánhelyettes és dr. Karacs Kristóf általános és nemzetközi dékánhelyettes képviselte a Kar vezetőségét. A diplomaátadó elnökségének tagja volt még dr. Kellermayer Miklós, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja, orvosi biotechnológia képzésünk szakfelelőse.

A Himnusz eléneklése után a végzett hallgatók nevében Horváth Gergely búcsúzott az intézménytől és munkatársaitól. Beszédében elmondta, az alapképzésbe fektetett sok munka és tanulás kifizetődő volt a mesterképzés alatt, az MSc tudásanyagát szilárd alapokra lehetett építeni. A hallgató bíztatta az alapképzésen végzett társait, hogy előttük most fog igazán kitárulni a világ.

Gergely elmondta, a diploma megszerzéséhez szükséges szakmailag és szociálisan prosperáló közeg, melyet az ITK biztosított, „nem spontán alakult ki, ez nem egy kedvező energiaállapot, sok ember kemény és professzionális munkája kellett hozzá". Hallgatótársai nevében köszönetet mondott a Kar minden alkalmazottjának, akik hozzájárultak tanulmányaik elvégzéséhez: a Tanulmányi Osztály munkatársainak, a Kar vezetőségének és Dékán úrnak, az évfolyamfelelősöknek, a HÖK-nek, a takarítóknak és portásoknak, a Kar többi dolgozójának és nem utolsó sorban az oktatóknak.

Dr. Iván Kristóf dékán úr beszédének elején megemlékezett a Kar két nemrégiben elhunyt alapító professzoráról, Hámori Józsefről és Karmos Györgyről. Dékán úr gratulált a végzős hallgatóknak, hogy a vírushelyzet okozta nehézségekhez jól tudtak alkamazkodni, és sikerrel vették az akadályokat. Hangsúlyozta, hogy végzett hallgatóink számára ez az alkalmazkodási képesség kiemelten fontos, hogy a bionika és a mérnökinformatika rendkívül gyorsan fejlődő világában helyt tudjanak állni. Iván Kristóf azt a tanácsot adta útravalóul diplomázó hallgatóinknak, hogy a változó világban csak a folyamatos továbbtanulással, önképzéssel lehet megállni a helyünket.
A köszöntő beszédek után a hallgatók ünnepélyesen letették a mérnöki esküt, majd következett a diplomák átvétele, melyet dékán úr adott át a hallgatóknak. 50 hallgatónk diplomázott ebben a félévben, alapszakon 20-an molekuláris bionika mérnöki, 12-en pedig mérnökinformatika alapképzésünkön szereztek diplomát. Mérnökinformatikus mesterképzésünkön 9-en végeztek (ketten kitüntetéssel), az orvosi biotechnológia mesterszakon ketten diplomáztak (egy kitüntetéssel), valamint info-bionika mesterképzésünkön 7-en kaptak diplomát (ketten kitüntetéssel).

Rendezvényünk a Szózat eléneklésével, és Iván Kristóf gratuláló szavaival zárult.

A diplomaátadó ünnepség videófelvétele visszanézhető ide kattintva.

Szeretettel gratulálunk minden friss diplomás hallgatónknak, további sok sikert kívánunk!

 

x