ITK-s oktatók az "OTKA" kutatási témapályázat nyertesei között 2020. augusztus 31.

Csikász-Nagy Attila és Fekete Zoltán kutatási pályázata is támogatást nyert.

Az "OTKA" kutatási témapályázat (K_20) c. felhívásra 2020. február 24-éig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat. A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató kutatási témapályázatok keretében idén 164 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 6,08 milliárd forint támogatásból.

 Csikász-Nagy Attila Élesztőközösségek rendszerszintű vizsgálata c. pályázata a Genetika, Bioinformatika és Rendszerbiológia Szakértői testület bírálata alapján a 48 hónapos futamidőre 44 131 000 Ft összegű támogatásban részesült. A pályázati értékelési folyamat külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott. A szakmai testületek által összeállított tudományterületi rangsorok alapján és a pályázók korábbi években felmutatott tudományos teljesítményének, valamint a projektjavaslatok szakpolitikai jelentőségének figyelembevételével – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár öszesen 164 kutatási pályázat támogatásáról döntött.

 A 12 évnél nem régebbi tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A szakmai testületek által összeállított tudományterületi rangsorok alapján és a pályázók korábbi években felmutatott tudományos teljesítményének, valamint a projektjavaslatok szakpolitikai jelentőségének figyelembevételével – a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter kijelölése szerint eljárva – az innovációért felelős helyettes államtitkár 99 kutatási pályázat támogatásáról döntött. Fekete Zoltán Mikroméretű agy-gép interfészek funkcióinak bővítése felkonvertáló nanorészecskék integrált alkalmazásával c. pályázata az Informatikai–Villamosmérnöki Szakértői testület bírálata alapján a 48 hónapos futamidőre 39 745 000 Ft összegű támogatásban részesült.

Forrás: NKFIH 

Szeretettel gratulálunk a sikeres pályázatokhoz!

x