ITK-s sikerek a 35. OTDK-n 2021. május 7.

Hallgatóink sikeresen szerepeltek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

2021. március 30-án és április 1-jén rendezték meg a 35. OTDK Informatikatudományi Szekcióját. Az online rendezvény házigazdája az ELTE Informatikai Kara volt. Minden eddiginél több pályamunka érkezett a konferenciára, így 19 tagozatban 164 előadás hangzott el. Ezzel az informatikai tudományterület a közepes méretű szekciók közé nőtte ki magát. A PPKE ITK hallgatói a 'hagyományokhoz híven' szépen teljesítettek, 3 db I. díjat, 3 db II. díjat és ugyancsak 3 db Különdíjat szereztek. 

Szeretettel gratulálunk az ITK-s hallgatóknak és oktatóknak az alábbi sikeres dolgozatokhoz!

I. Díj:

Kis Márton
dolgozat címe: Neurális reprezentációk tanulása felügyelet nélküli gépi tanulással
témavezető: Újfalussy Balázs

Csutak Balázs
dolgozat címe: Járványügyi beavatkozások tervezése nemlineáris modell prediktív irányítással komplex logikai feltételek mellett
témavezető: Szederkényi Gábor

Vághy Mihály András
dolgozat címe: Nemlokális megmaradási törvények analízise nemlineáris operátorfélcsoportok segítségével
témavezető: Kovács Mihály, Szederkényi Gábor

II. Díj:

Erdélyi Áron János
dolgozat címe: Dinamikus kompartmentális modellek analízise és szimulációja
témavezető: Szederkényi Gábor, Vághy Mihály

Horváth Gergely
dolgozat címe: Nemlineáris epidemiológiai modellek strukturális analízise, irányíthatóságának vizsgálata, tervezése
témavezető: Szederkényi Gábor

Vághy Mihály András
dolgozat címe: Késleltetett bizonytalan dinamikus modellek kinetikus realizációi
témavezető: Szederkényi Gábor

Különdíj:

Zemlényi Botond
dolgozat címe: AMD videókártyák programozása HIP rendszerben
témavezető: Reguly István

Mészáros Nóra Judit
dolgozat címe: Korlátozott szögállású SPECT rekonstrukció fejlesztése neurális hálózatokkal
témavezető: Kovács Ákos, Horváth András

Eftimiu Nikomidisz Jorgosz
dolgozat címe: Agy-gép interfész rendszerek támogatása gépi tanulással
témavezető: Márton Gergely

 

2021. április 22-24. között zajlott a Műszaki szekció, melyen Karunk hallgatói szintén szép sikereket értek el.

II. Díj:

Pelyva Dávid László, Tasi Benedek József
dolgozat címe: Viselhető, exoskeleton-alapú humán-gép interfész tervezése a kéz mozgásának kódolására, ügyes robotok teleoperációjához
témavezetők: Cserey György, Tihanyi Attila

III. Díj:

Feczkó Botond
dolgozat címe: The method of bid aggregation in electricity market clearing problems
témavezető: Csercsik Dávid

Különdíj:

Mórocz Ákos
dolgozat címe: Egy új, az APLL akvizíciós tulajdonságait alapvetően meghatározó jelenség
témavezető: Kolumbán Géza

 

Végül, de nem utolsó sorban lezajlott a Biológia szekció is, 2021. május 3-6. között, melynek ITK-s vonatkozású eredményei az alábbiak:

I. Díj:

Bujtár Zsófia
dolgozat címe: Mathematical modelling of the connection between the cell cycle, the circadian clock and the DNA damageó
témavezető: Csikász-Nagy Attila

Kocsis Dorottya
dolgozat címe: P-glikoprotein funkcionális identifikálása a dermális barrierben
témavezető: Vidáné Erdő Franciska

II. Díj:

Dvorzsák Fruzsina
dolgozat címe: Neurodegeneratív betegségeket okozó ágensek sejtek egészségére gyakorolt hatásainak elemzése
témavezető: Csikász-Nagy Attila, Keömley-Horváth Bence

Különdíj:

Kós Tamás
dolgozat címe: Mikrofluidikai szeparáció determinisztikus laterális elválasztás alapján
témavezető: Laki András

Szeretettel gratulálunk minden hallgatónak és témavezetőiknek!

x