Kihirdették az "OTKA" nyerteseit 2021. július 30.

Karunk több oktatója is sikeresen pályázott a kutatói témapályázaton, illetve a posztdoktori és fiatal kutatói kiválósági programban.

Az "OTKA" kutatási témapályázat c. felhívásra 2021. március 2-áig lehetett benyújtani kutatói kezdeményezésű, tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat. A pályázati értékelési folyamat a pályázati felhívásban megjelent szempontrendszer szerint, külső anonim szakértőktől kért bírálatokra alapozva, szakértői csoportok (zsűrik) és tudományterületi kollégiumok részvételével zajlott.

Gáspári Zoltán: A posztszinaptikus Shank fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata c. pályázata támogatást nyert.

Az „OTKA" posztdoktori kiválósági program idei pályázati eljárásában a már tudományos fokozattal rendelkező, de a kutatói pályáját most kezdő 71 kutató nyert három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító támogatást. Ez a konstrukció a hazai alapkutatási versenypályázati portfólióba arányosan illeszkedve, a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket.

Ligeti Balázs: Bakteriofágok és mikrobiomok nagyléptékű vizsgálata pángenomikai és gépi tanulási módszerekkel c. pályázatával nyert támogatást.

A 12 évnél nem régebbi tudományos fokozattal rendelkező kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás arra ad lehetőséget, hogy a fiatal kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A célzottan fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat keretében idén 109 új projekt indulhat.

Csercsik Dávid: Villamosenergia-kereskedelemhez kapcsolódó új mechanizmusok c. pályázatával volt sikeres.

Szeretettel gratulálunk a sikeres pályázatokhoz!

forrás: nkfih.gov.hu

x