Koronavírussal kapcsolatos információk 2020. április 17.

Kérjük, hogy mindenki kövesse a legfrissebb információkat!
Cikkünk folyamatosan frissül

Gyakori kérdések a koronavírus miatt kialakult helyzetben az Egyetem facebook oldalán

(2020. 03. 17.)

Oktatási és stratégiai rektorhelyettes úr levele

(2020. 03. 16.)

3/2020. sz. REKTORI KÖRLEVÉL

1. A mai naptól a veszélyhelyzetre tekintettel visszavonásig nem rendezhető meg semmilyen doktori vagy habilitációs cselekmény, azaz doktori komplex vizsga, doktori szigorlat, doktori kutatóhelyi vita és doktori nyilvános védés, illetve bármiféle habilitációs előadás. A meghirdetett ilyen doktori és habilitációs cselekmények sem tarthatók meg, még az Egyetem épületein kívül sem.

2. A már folyamatban levő doktori és habilitációs ügyek tekintetében az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT), valamint a tudományági doktori és habilitációs tanácsok számára az elektronikus élő közvetítés révén való ülés megengedett. A tudományági doktori és habilitációs tanácsok ilyen elektronikus eszköz révén lehetővé tett "ülésein" az EDHT elnökének és titkárának részt kell vennie - szintén elektronikus kapcsolás révén.

Dr. Kuminetz Géza s.k.
rektor

(2020. 03. 13.)

2/2020. sz. REKTORI KÖRLEVÉL
A koronavírus által okozott vészhelyzet kezelésére

 

 1. Felhívom a figyelmet, hogy a (41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján 2020. március 12. napjától a hallgatók számára intézménylátogatási tilalom van életben. A tilalom idején a hallgatók nem látogathatják az Egyetem oktatási épületeit.
 2. 2020. március 14-20. között tavaszi szünetet rendelek el. Kérjük, hogy a hallgatók a tavaszi szünet ideje alatt se utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.
 3. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása alapján a diákigazolványok érvényessége ugyan lejárna március 31. napján, azonban a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján az meghosszabbodik a vírushelyzet végét követő 15 napig. Kérjük, hogy senki se keresse ezzel a Tanulmányi Osztályokat. Kérem a hallgatókat, hogy egyéb sürgős tanulmányi ügyekben is, a Tanulmányi Osztályokat elektronikus levélben, vagy telefonos formában keressék meg.
 4. Az Egyetem szervezésében hallgatók, oktatók, kutatók, tanárok és munkatársak határozatlan ideig nem utazhatnak külföldre.
 5. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményének megfelelően az oktatók, kutatók, tanárok távoktatás formában lássák el a hallgatók oktatását. Ennek feltételeit legkésőbb március 23. napjáig meg kell teremteni, aminek pontos kidolgozását az oktatók a tavaszi szünetben végezzék el.
 6. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása alapján ha a hallgatók gyakorlatai – tanítási gyakorlat, összefüggő féléves gyakorlat stb. – intézményen kívül történnek, és amennyiben a munkavégzést a fogadó intézmény nem tiltja, úgy azok megtarthatóak. Az iskolai gyakorlatot a köznevelési, szakképzési intézménnyel egyeztetni szükséges.
 7. A rektori szünet, tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak alatt az Egyetem oktatói, kutatói, tanárai, munkatársai esetében a folyamatos munkavégzés szükséges.
 8. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.
 9. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása alapján a magyar hallgatóinknak kollégiumi tartózkodási helyükről szükséges otthonukba távozniuk legkésőbb 2020. március 13-ig. Amennyiben a magyar hallgatónak nincs hova mennie, rektori méltányossággal maradhat a kollégiumban.
 10. Közösségi rendezvények, események a kollégiumokban sem rendezhetőek.
 11. Kérem, hogy a további információkért folyamatosan kísérjék figyelemmel az Egyetem honlapját, a hivatalos levelezőrendszerbe érkező leveleket, valamint a Neptun üzeneteket.

Dr. Kuminetz Géza s.k.
rektor

(2020.03.12., 14:52)

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a diákigazolványokról:

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet 4. § a) pontjára tekintettel az Oktatási Hivatal az alábbi intézkedéseket kérte az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Szolgáltatások Főosztályától:

- a 2019/2020. tanév I. féléves matricájával érvényesített diákigazolványokat fogadják el a közlekedési szolgáltatók március 31. napja után is

- az eredeti aláírást és pecsétet nem tartalmazó igazolásokat fogadják el a közlekedési szolgálatók

Az ITM arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy az intézkedéseket elrendelte, így a felsőoktatási intézmények bezárásából fakadóan a hallgatók nem szenvednek hátrányt a közlekedési kedvezmények igénybevétele során.

(2020. 03. 12.)

Fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések

Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az egyetemekre - 2020. március 12. 0:00 órától érvényes intézkedések a következők:

I. Oktatási tevékenységet érintő intézkedés:

1. 2020. március 12. (csütörtök) és 13. (péntek) rendkívüli rektori tanítási szünet;

II. Hallgatókra vonatkozó rendelkezések

1. 2020. március 12. (csütörtök) és 13. (péntek) rendkívüli rektori tanítási szünet időtartama alatt,
azaz 2020. március 12. 0:00 órától hallgató nem léphet az Egyetem területére.

A Magyar Közlöny 40. száma 2020. március 11. - 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

(2020.03.11., 23:15)

Dékán úr körlevele a hallagtóknak:

Kedves Egyetemi Polgáraink!
Kedves Hallgatók és Doktoranduszok!

Amint a kialakult járványügyi helyzetből már értesültek, Rektor úr szünetet rendelt el a hét hátralévő részére (csütörtök és péntek).
A rendelkezés azonos a többi egyetemen bevezetett rendelkezéssel.
Hallgatók nem látogathatják az egyetem épületeit, és ez szigorú szabályozás.
Kérjük ennek megértését és betartását, saját magunk és egymás egészségének megőrzése érdekében.

Köszönöm az eddigi higgadt és méltóságteljes viselkedést a Közösség részéről, megnyugtató, hogy a körülmények ellenére mindenki informáltan és nyugodtan éli meg ezt a sűrű időszakot.

Felhívom a figyelmet, hogy az állami járványügyi szabályokat szükséges figyelni és betartani. Jelenleg a nagyobb létszámú rendezvények megszűnnek vagy halasztásra kerülnek,
a közösségi eseményeket és érintkezést javasolt minimalizálni vagy elkerülni. Fontos és szükséges az előttünk lévő kínai példát elemezni, és levonni a tanulságokat.

Javasolt alternatíváim a felszabaduló időre: hangszer leporolása és gyakorlás; nemzetközi és hazai kapcsolatok felerősítése (a virtuális térben); új hobbi kidolgozása és gyakorlás (pl.: fejben sakk);
elmentett edX/Coursera kurzusok elvégzése; kedvenc könyv újraolvasása (pl: Weöres: A teljesség felé); befelé fordulás, és részvétel a Húsvétra való készületben;

A jövő héttől kezdve, mégha szünet is lesz, oktatási formát váltunk - távoktatásra térünk át.
A tantárgyak esetén az oktatókkal igyekszünk - a lehetőségek szerint - minél több előadásanyaggal és gyakorlati anyaggal segíteni az adott tananyag elsajátítását.
Ez időigényes, türelmet és megértést kérünk. Mindegyik tantárgy más struktúrájú, a módszertanok között mi is keressük a legjobb megoldásokat.
A tantárgyak honlapjára (wiki, moodle, saját site) fognak felkerülni a kidolgozott anyagok.
Ehhez kérem a Hallgatói Közösség fegyelmezett időbeosztását és a tanulási módszertanhoz való kreatív hozzáállást, hogy minél több tantárgyból sikeres vizsgát tudjon majd tenni.
(lényegében hasonló óraterheléssel érdemes tervezni, mint az eredeti órarend szerint óramennyiség - de szabad időbeosztással)

Az épület bezárásával kapcsolatban, ha valakinek mérési eredménye, vagy eszköze maradt a laborban, ami a táv-kutatómunkájához kritikus, kérem, hogy a témavezetőjével egyeztessen erről.
Az önlab, szakdolgozat, diplomamunka laboratóriumban végzett részének megoldását még mi is keressük, érdemes elkezdeni egyeztetni a témavezetőkkel.

A félév új időbeosztása még kialakulóban van, a részletekkel Dékánhelyettes asszony fog egy későbbi időpontban jelentkezni.
Előreláthatólag több hetes lesz a járvány hatása, ami akár a félév végének kitolását is eredményezheti, emiatt a július-augusztusi programok tervezésénél óvatosságra intenék mindenkit.

Az előttünk álló időszak nehezebbnek tűnik és új feladatok elé állít mindenkit.
Kérem, hogy továbbra is az eddig megszokott higgadtsággal és óvatossággal kezeljük az információkat és vigyázzunk a magunk és egymás egészségére.

Mint felelős ITK-s Hallgatók, bízom Önökben, hogy mind az egészségünk megőrzése, mind a tanulmányi feladatok elvégzésében sikerrel járnak.
Kívánok ehhez kitartást és tartalmas szellemi gyarapodást az előttünk álló időszakban.

Üdvözlettel,
Iván Kristóf
dékán, PPKE ITK

 

(2020.03.11., 22:38)

A 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja a mai napon kezdődő hatállyal úgy rendelkezik, hogy "a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos"

Főtisztelendő Rektor Úr 2020. március 12–13. napokra a hallgatók számára rektori szünetet rendelt el. A rektori szünet alatt sem oktatás, sem vizsgáztatás nem lesz. Hallgatók nem léphetnek az Egyetem területére még ügyintézési célból sem.

Tudjuk, hogy számos kérdés nyitott maradt a tanulmányi előmenetellel és ügyintézéssel kapcsolatban, azonban kérjük, ezzel kapcsolatos információkéréseket ne fogalmazzanak meg. Ezekről az Egyetem és a karok honlapján néhány napon belül külön tájékoztatót adunk ki.
Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

A koronavírussal kapcsolatos további információk, felhívások

koronavirus.gov.hu

Hiteles és naprakész információk az operatív törzstől
Facebook-oldal

kormany.hu

Felhívás a koronavírussal fertőzött területeken járt állampolgárokhoz (2020.02.27.)
Ingyenesen hívható zöldszámokon lehet tanácsot kérni a koronavírusról (2020.02.03.)

További szervezetek tájékoztatói

Koronavírus tájékoztatók (Nemzeti Népegészségügyi Központ)
COVID-19 (European Centre for Disease Prevention and Control)
Utazással kapcsolatos friss információk (Konzuli Tájékotatás)
Coronavirus disease (COVID-19) outbreak – Latest Updates (World Health Organization)

x