Új együttműködési szerződés aláírása a Horvát Katolikus Egyetemmel 2021. október 5.

Főtisztelendő Rektor úr a Rektori Hivatalban fogadta a Horvát Katolikus Egyetem (HKS) delegációját, hogy a találkozás során hivatalosan is lefektessék a két egyetem közötti új közös mesterképzés alapjait.

A PPKE ITK és a HKS közti együttműködés gondolata már 2018-ban felmerült, azóta folyamatos egyeztetések folytak annak érdekében, hogy olyan mesterképzés jöjjön létre, amely a szoftverfejlesztés területén kimagasló és a katolikus egyetemek szellemiségét is tükrözi. A kidolgozott tantervben ezért nagy hangsúlyt kap a társadalmi felelősségvállalás, illetve olyan szoftverek fejlesztése, amelyek a társadalom javát szolgálják. A közös képzés neve is ezt az üzenetet hordozza: „Software Engineering for Modern Society – standards and applications", azaz „Szoftvertechnológia a modern társadalom számára – sztenderdek és alkalmazási területek".

A számítások szerint 2022 őszén induló mesterképzés kialakítását a horvát egyetem kezdeményezte, a tananyag kidolgozását pedig az Európai Unió is támogatta. A program anyaga a PPKE ITK mérnök-informatikus mesterképzés egy már létező specializációján alapul, azonban a végleges tananyag mindkét fél részéről komoly szakmai munka befektetésével jött létre. Az így érdemi módosításokkal létrejött tanterv hiánypótló a társadalomtudományi kutatások adatalapú támogatása terén.

A képzés egyedi mobilitási sémát követ, mely alapján a hallgatók az első két félévet Budapesten, a harmadik félévet Zágrábban töltik majd, a 4. félévet pedig témaválasztásuk szerint a Pázmányon vagy a HKS-en. A programban a két egyetem mellett az Oracle Croatia is közreműködik.

Željko Tanjić-nak, a HKS rektorának, a HKS nemzetközi együttműködésekért felelős rektorhelyettesének és a szervezésért és menedzsmentért felelős rektorhelyettesének látogatása bemutatkozással és rövid beszélgetéssel kezdődött, melyet az együttműködési megállapodás aláírása követett. A horvát delegáció ezután közösen ebédelt Főtisztelendő Rektor úrral, majd lehetőségük nyílt az ITK épületének és laborjainak körbejárására, megismerésére is.

Az új nemzetközi közös mesterképzésről szóló együttműködési megállapodás aláírása jelentős mérföldkő az ITK életében és nemzetköziesedésében. A karon évek óta nagy sikerekkel futó nemzetközi közös mesterképzés tapasztalataival felvértezve, nagy reménnyel nézünk az új együttműködésre és várjuk a közös munkát!

x