Mérnökinformatikus BSc

A képzés több olyan tudományterületbe nyújt betekintést, ahol az informatika eddig ismeretlen, izgalmas kihívásokkal találkozik. Ilyenek például az ember-gép kapcsolatok, a párhuzamos számítások, a humán nyelvtechnológia vagy a mikro- és nanoelektronika világa.

Hallgatóink a „hagyományos" informatika mellett az élő szervezetek információtechnikáját is elsajátítják, és akár több ezer processzoros gépeket is tervezhetnek.

A mérnökinformatikus képzés keretében hazánkban egyedülálló módon oktatjuk a legmodernebb hardverek és a VLSI integrált áramkörök tervezését is.

Az elméleti oktatás mellett fontos a nagy óraszámú, széles körű gyakorlati, laboratóriumi képzés is, így végzéskor a kilépők piacképes tudás birtokába kerülnek, ami növeli elhelyezkedési lehetőségeiket.

Végzett hallgatóink a végzést követő rövid időn belül állás találnak vagy egyetemi mesterszakokon folytatják tanulmányaikat.

Bár nem felvételi követelmény, a szak sikeres elvégzéséhez, különösen az első évi alapozó tárgyainak teljesítéséhez nagyon javasoljuk az emelt szintű érettségit matematika és/vagy fizika tárgyakból.

A tanítás a harmadik évtől részben angolul folyik. Az ötödik félév oktatási és vizsgázási nyelve az angol, a felsőbb években a tárgyak nyelve – sok esetben magyarul nem értő hallgatók kedvéért – szintén angol.

Képzési adatok:

  • Végzettségi szint: alapfokozat (BSc)
  • Szakképzettség megnevezése: mérnökinformatikus
  • Képzési terület: informatika
  • Képzési idő: 7 félév
  • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

Választható specializációk:

  • Infobionika, érzékelő számítógépek és robotok témacsoport
  • Mikroelektronika és infokommunikáció témacsoport
  • Szoftver- és nyelvtechnológia témacsoport

Felvételi követelmények:

  • matematika kötelező, és
  • fizika vagy informatika választható érettségi vizsgatárgy

Idegennyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

 

A Mérnökinformatikus BSc szakról további információk itt.

Frissítve: 2020.06.09.

x