Molekuláris bionika mérnöki BSc

A PPKE ITK molekuláris bionika mérnöki képzése egy egészen új szakterület hazánkban. A biológiai, a molekuláris fizikai-kémiai és a számítástechnikai tudományok határterületén elhelyezkedő képzés olyan - manapság robbanásszerűen fejlődő - területek felé mutat új utakat, mint a számítógéppel segített gyógyszeripar, az orvosi biotechnológia vagy a nanotechnológia.

A képzésre azokat a tehetséges fiatalokat várjuk, akik vágynak arra, hogy a természettudományok, az élettudományok és a műszaki tudományok metszéspontján váljanak szakemberekké.

A képzés célja molekuláris bionikus mérnökök képzése, akik szelektív biológiai, molekuláris fizikai-kémiai, elektronikai és számítástechnikai, valamint orvosi alapismereteket és kísérleti metodikákat elsajátítva, ezeket a gyakorlati és elméleti munkában integrálni képesek.

A Semmelweis Egyetemmel közös képzés négy alapvető tudományágra épül:

 • molekuláris biológia;
 • elektromágnesség nano- és mikron tartományban;
 • számítástechnikai-elektronikai alapok;
 • neurobiológia.

A kis létszám, a nemzetközi kutatások élvonalában folyó együttműködések, nemzetközi hírű oktatói gárdánk, a hallgatókra való személyes odafigyelés és a Kar humánus légköre olyan többlet, amely a munkaerő-piacon más egyetemeken végzettekkel szemben jelentős előny.

Az itt végzett hallgatók egyaránt otthonosan tudnak mozogni a természettudományok (matematika, fizika, kémia és biológia) valamint az informatika-elektronika világában is. Elhelyezkedhetnek a gyógyszeriparban, a bioprotézisek, a képalkotó berendezések (pl. fMRI, CT), illetve a bio- és nanotechnológia, valamint a rokon iparágak területén és más kapcsolódó területeken (környezet- és közegészség-védelem, ipari és természeti katasztrófavédelem, köz- és személyi biztonság, személyre szóló orvosi és gyógyszertechnológiák, stb.). Képesek lesznek nagyértékű berendezések készségszintű működtetésére az egészségügyi és ipari alkalmazásokban, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A Molekuláris bionika mérnöki BSc képzés szerves folytatása az Info-bionika mérnöki MSc, illetve az Orvosi biotechnológia MSc.

Bár nem felvételi követelmény, a szak sikeres elvégzéséhez, különösen az első évi alapozó tárgyakhoz teljesítéséhez nagyon javasoljuk az emelt szintű érettségit kémia, matematika és/vagy fizika tárgyakból.

Képzési adatok:

 • Végzettségiszint: alapfokozat (BSc)
 • Szakképzettség: molekuláris bionikus mérnök (angolul: Molecular Bionics Engineer)
 • Képzésiterület: műszaki
 • A képzési idő: 7 félév
 • Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

Felvételi követelmények:

 • matematika kötelező, és
 • biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy választható érettségi vizsgatárgy

Idegennyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

A Molekuláris bionika mérnöki BSc szakról további információk itt.

Frissítve: 2020.06.09.

x