Pontszámítás

Figyelem! Az alábbi pontszámítási rendszer a 2019/20 tanévig érvényes. A pontszámítás a 2020/21 tanévtől változik. Az adatokat hamarosan frissítjük.

 • Az alapképzésen és az egységes, osztatlan képzésen az ún. 500-as rendszer a pontszámítás alapja. A felvételi összpontszámot, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredményt 400+100 pontos rendszerben fejezik ki. A pontszámítás három alapfogalma:
  • a tanulmányi pont (maximum 200 pont),
  • az érettségi pont (maximum 200 pont), valamint
  • a többletpont (maximum 100 pont).
 • A tanulmányi pontok a középiskolai és érettségi eredményekből, az érettségi pontok a szakon meghatározott két érettségi eredményből állnak össze, míg a többletpontok számos más, konkrétan meghatározott jogcímet takarnak, pl. szakképesítést, tanulmányi versenyeredményt, sporteredményt.
 • A felvételi összpontszám kétféleképpen számolható:
  • tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok,
  • érettségi pontok x 2 + többletpontok.
   • Ezek közül azt kell alkalmazni, amelyik a felvételiző számára kedvezőbb. Ehhez adódnak hozzá a különböző többletpontok. A különböző jogcímeken maximum 100 többletpont szerezhető!
 • Tanulmányi pontok (maximum 200 pont):
  • a) Magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) és egy választott tárgy két utolsó tanult év végi tantárgyi érdemjegyei (legfeljebb 25-25) összegének kétszerese (legfeljebb 100 pont).
   • A tanulmányi pontok számításánál a középiskolai tárgyak esetében a választott tárgy természettudományos tárgy lehet - legalább 2 évig tanult tárgy utolsó két tanult év végi eredménye vagy két legalább 1 évig tanult tárgy esetén a két tárgy utolsó tanult év végi eredménye. VISZONT: ha nincs eredménye természettudományos tárgyból, akkor másik, a jelentkező által választott tárgyból is számítható tanulmányi pont.
   • Természettudományos tantárgyak: biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány.
   • A jelentkezőnek be kell nyújtania a középiskolai bizonyítvány összes olyan oldalának másolatát, melyen a felvételi pontszámításhoz szükséges tantárgyak eredményei találhatók. Hiányos dokumentumok benyújtása esetén nem számítható tanulmányi pont!
  • b) Ehhez adják hozzá az érettségi vizsga-bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (legfeljebb 100 pont).
 • Érettségi pontok (maximum 200 pont):
  • Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel.
  • Az informatika képzési területen az általános követelmények szerinti alapképzési szakokon: a korábbi érettségi vizsgatárgyak közül törlésre kerül a biológia és a szakmai előkészítő tárgy.
  • Mérnökinformatikus BSc képzésen matematika kötelező, és fizika vagy informatika választható vizsgatárgy.
  • Molekuláris bionika BSc képzésen matematika kötelező, és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy választható vizsgatárgy.
  • Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van érettségi eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják!
  • A 2005 előtt érettségizőknél (vagyis akik még a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt érettségiztek) is a százalékos számítás érvényesül. Mivel nekik az érettségi eredményük csak érdemjegyekben és nem százalékos eredményekben szerepelnek az érettségi bizonyítványban, ezért egy külön - 2007-ben is alkalmazott - átszámító táblázat alapján meghatározzák százalékos eredményüket.
 • Többletpontok (maximum 100 többletpont)
  • Összesen 100 többletpont szerezhető különböző módokon, amiket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak hozzá. A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.
  • Emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontok (maximum 100 pont): Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű érettségi vizsgáért 50 többletpontot kap. Tárgyanként 50-50 többletpontra jogosult. Mérnök informatikus BSc képzésen matematika kötelező és fizika vagy informatika választható vizsgatárgy. Molekuláris bionika BSc képzésen matematika kötelező és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy választható vizsgatárgy.
  • Nyelvvizsgáért járó többletpontok (maximum 40 pont): Középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga után 28 többletpont vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsga után 40 többletpont jár.
 • Tanulmányi versenyekért képzési területek szerint adható többletpontok:
  • Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián való szereplésért 50 pont, az általuk elismert sportágban legfeljebb egy, a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül elért eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 30 pont; a korosztályos világ- vagy Európa bajnokságon, az Universiadén, az egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért 20 pont, országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 pont; és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért 10 pont.
  • A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 20 többletpont.
  • Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyénelért 1–10. helyezésért 100 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
  • A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az első díjasoknak 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.
  • Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 pont.
  • Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért (54-es vagy 55-ös szakmaszámú), szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont.
  • A szakképzésről szóló törvény szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező esetében, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

Frissítve: 2020.06.09.

x