GYIK

A felvételi eljárással, Karunkkal, egyetemi tanulmányokkal (alap- és mesterképzésseel) kapcsolatban felmerülő gyakori kérdések és válaszok egy helyen!

I. Felvételi eljárással kapcsolatos kérdések
II. Karunkkal kapcsolatos kérdések
III. Alapképzéssel kapcsolatos kérdések
IV. Mesterképzéssel kapcsolatos kérdések

További információért keresse bizalommal a Tanulmányi Osztály munkatársait a tanulmanyi.osztaly@itk.ppke.hu e-mail címen, vagy a  +36 (1) 886 4711 telefonszámon.

I. Felvételi eljárással kapcsolatos kérdések

 • Hány félévig lehet tanulni állami támogatással? Hány szemeszter végezhető el ingyen?
  • A felsőoktatásban, alap- és osztatlan képzésen, illetve mesterképzésen - összesen 12 félévig tanulhat ingyen, ezt hívják támogatási időnek. Fogyatékossággal élő hallgató esetében a támogatási idő maximum 4 félévvel lehet hosszabb. Egy adott szakon a képzési időn felül maximum két félévig tanulhat ingyen. A hét féléves alapképzésen tehát maximum kilenc félévre, míg a négy féléves mesterképzésen maximum hat félévre kaphat állami támogatást (a 12 féléves támogatási idő figyelembe vételével).
 • Lehet-e állami ösztöndíjasként két szakon párhuzamosan tanulni?
  • A párhuzamos képzésre vonatkozó "kedvezmény" megszűnt: két alap- vagy két mesterszakon folytat valaki párhuzamos tanulmányokat, akkor duplán fogynak az államilag támogatott félévei. Fontos, hogy az "elhasznált" félévekbe a megkezdett, de be nem fejezett szemeszterek is beletartoznak, kivéve, ha betegség, szülés vagy más súlyos ok miatt nem tudja teljesíteni a követelményeket.
 • Mennyibe kerül a jelentkezés?
  • A felsőoktatási felvételi eljárás során díjmentesen három képzés jelölhető meg (állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában, azaz összesen 6 sor tölthető ki). Az E-felvételi a díjmentesen megjelölt képzéseken túl rögzített jelentkezési helyek alapján automatikusan kiszámolja és megjeleníti a fizetendő kiegészítő eljárási díjat, amelyet a jelentkezőnek egy összegben kell megfizetnie, a jelentkezési határidőig.
 • Több nyelvvizsga esetén mennyi többletpontot lehet kapni?
  • Ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult , akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. (forrás: felvi.hu)
   Mesterképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi jelentkezés feltétele legalább egy államilag elismert angol középfokú C típusú nyelvvizsga megléte.

II. Karunkkal kapcsolatos kérdések

 • Mit jelent az, hogy az Egyetem katolikus?
  • Az egyetem katolikus volta elsősorban oktatóink, munkatársaink belső értékrendjében, illetve a közösségibb elvű szervezeti felépítésben érhető tetten. A katolikus diákok számára mindenképp többletet jelent, hogy saját értékrendjükkel megegyező közegben tanulhatnak, vallásukat az egyetemen is különféle formában gyakorolhatják. Ugyanakkor a más vallású vagy nem hívő diákoknak nem kell kötelező jelleggel a fenntartó katolikus egyház világnézetéhez igazodniuk, csupán ennek az értékrendnek a tiszteletben tartását kérjük tőlük. A kar épületében található kápolnában az egyetemi lelkész hetente egyszer szentmisét tart, fakultatív jelleggel, s akihez bármikor lehet tanácsért, segítségért fordulni. Ezen kívül lelki és hitéleti programokat is szervezünk, és hetente egyszer közösségi alkalmakat tartunk. Kötelező vallási tárgy vagy hittan nincs az órarendbe építve, de a tantervekben vannak szabadon választható, az egyház értékrendjével, a kereszténységgel illetve a Bibliával foglalkozó kurzusok.
 • Milyen ösztöndíj-lehetőségekkel rendelkezik a Kar?
  • A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán komplex támogatási rendszer segíti a hallgatókat tanulmányaik sikeres teljesítésében. Ebben egyaránt megtalálhatók a tanulmányi teljesítményen alapuló, illetve a szociális körülmények alapján juttatható támogatási formák és ösztöndíjak. Ezek egy részét az állam, más részét az Egyetem biztosítja. A hallgatók által igényelhető ösztöndíjakról itt tájékozódhat részletesebben.
 • Milyen külföldi ösztöndíj-lehetőségekkel rendelkezik a Kar?
  • A Kar kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Különböző külföldi pályázatok (ERASMUS, CEEPUS, Campus Mundi) keretében hallgatóinknak több külföldi egyetemen is lehetősége van tanulmányokat folytatni. A nemzetközi ösztöndíjlehetőségekről itt olvashat részletesen. 
 • Fogyatékkal élőként milyen segítségre számíthatok?
  • Karunk épülete teljesen akadálymentesített, így kerekesszékkel is látogatható. Fogyatékkal élő hallgatóinkat esélyegyenlőségi koordinátorunk segíti tanulmányaik megkezdésekor, hogy hallgatói segítőt találjanak, aki egyénre szabott segítséget nyújt tanulmányaik megkönnyítéséhez. A hallgatói segítő folyamatosan együtt tanul a fogyatékkal élő hallgatóval és segíti őt a mindennapi felkészülésben. A kar ezen kívül digitalizálási lehetőség biztosításával, eszköz- és szoftver beszerzésekkel segíti a rászoruló hallgatókat.
 • Milyen Karokon tanulhatok a PPKE-n?
  • Pázmány Péter Katolikus Egyetemet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1992. január 30-án hozta létre oly módon, hogy a Pázmány Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek által 1635-ben Nagyszombatban alapított és azóta folyamatosan fennálló Hittudományi Kar mellé az Apostoli Szentszék engedélyével Bölcsészettudományi Kart létesített. Az így létrejött Katolikus Egyetemet 1993-ban a magyar Országgyűlés elismerte. 1995-ben ugyancsak a Püspöki Konferencia, megalapította az Egyetem Jog- és Államtudományi Karát. Ezt követte a Kánonjogi Posztgraduális Intézet egyházi fakultásként történő megalapítása, majd 1998-ban az Információs Technológiai és Bionikai Kar létrehozatala.

III. Alapképzéssel kapcsolatos kérdések

 • Mennyi lesz idén a ponthatár?
  • Az aktuális ponthatárokról minden évben július végén születik döntés. A ponthatárok alakulásával kapcsolatban iránymutatóul szolgálhatnak a korábbi évek felvételi ponthatárai.
Felvételi pontszámok 2017 2018 2019 2020 2021
Mérnökinformatikus BSc 358 365 364 350 356
Molekuláris bionika mérnöki BSc 410 411 410 400 390

 

 • Hány hallgatót vesznek fel az ITK-ra?
  • Az elmúlt években az alábbi táblázat alapján alakultak az alapképzésre felvett hallgatók létszáma.
Felvett hallgatók létszáma 2017 2018 2019 2022 2021
Mérnökinformatikus BSc 73 76 73 63 69
Molekuláris bionika mérnöki BSc 102 101 102 92 101

 

 • Milyen érettségivel ajánlott a szakokra jönni?
  • A matematika mellé nyugodtan választható bármelyik tárgy a felvi.hu-n leírt lehetőségek közül:
   • Mérnökinformatikus BSc: fizika vagy informatika vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy szakmai előkészítő tárgy
   • Molekuláris bionika mérnöki BSc: fizika, kémia vagy biológia vagy informatika vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy szakmai előkészítő tárgy
  • Bár nem kötelező, a tanulmányokat nagyon segíti az emelt szintű érettségi matematikából és/vagy fizikából. Ezért javasoljuk legalább a fakultációt; még jobb, ha emelt szintű érettségit is tesz az, aki minket választ.
 • Ha valaki nem járt matematika / fizika / kémia fakultációra, mennyire lesz nehéz az egyetem?
  • Az esetleges hiányosságok pótlásában segítséget jelent, hogy az első félév alatt van matematika és fizika felzárkóztató (továbbá molekuláris bionika mérnöki szakon kémia felzárkóztató is) mindazoknak, akik az év eleji szintfelmérőt nem teljesítik megfelelően. Fontos viszont az egyetemi szintű elmélyültebb matematikai, majd informatikai (és a bionika szakon a tágabb értelemben vett természettudományos) ismeretek megszerzésére való kíváncsiság.
 • Hátrányt jelent-e, ha valaki korábban nem tanult programozást?
  • NEM, ez gyakorlatilag semmilyen hátrányt nem jelent. A programozást teljesen az alapoktól kezdve oktatjuk egy egyszerű programozási nyelv segítségével, amivel mindenki könnyebben megértheti egy-egy nyelv „gondolkodásmódját".

IV. Mesterképzéssel kapcsolatos kérdések

 • Milyen nyelven folyik az oktatás?
  • Minden MSc képzés angol nyelvű.
 • Milyen nyelvvizsga kell a jelentkezéshez?
  • A mesterképzésekre való felvételhez legalább középfokú komplex angol nyelvvizsga szükséges.
 • Milyen alapszakról lehet jelentkezni az ITK-ra?
  • Mérnökinformatikus MSc:
  • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok: mérnökinformatikus BSc
  • Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető szakok: gazdasági informatikus, programtervező informatikus
  • Info-bionika mérnöki MSc:
  • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak: molekuláris bionika mérnöki BSc
  • Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető szakok: biomérnök, villamosmérnök, mérnökinformatikus, vegyészmérnök, biológia, kémia, biológia-kémia, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész
  • Orvosi biotechnológia MSc:
  • Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak: molekuláris bionika mérnöki BSc
  • Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető szakok: általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, okleveles vegyész, biológus, biológia-kémia szakos tanár, biomérnök, vegyészmérnök, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, kémia
  • Képfeldolgozás és gépi látás (Image Processing and Computer Vision) MSc:
  • BSc diploma mérnöki, matematikai, informatikai vagy jelfeldolgozási területen
  • Az IPCV képzésre a jelentkezés a képzés saját weboldalán történik!
 • Nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakról történő jelentkezésnek mi a következménye?
  • Ilyen esetben a Kreditátviteli Bizottság (KÁB) előzetesen meghatározza, hogy felvétel esetén a mesterképzés során a hallgatónak milyen alapképzésen hiányzó tárgyakat kell még elvégeznie.
  • Azt javasoljuk, hogy aki komolyan fontolgatja a továbbtanulást valamelyik mesterképzésünkön, ilyen esetben már alapképzése során jöjjön hozzánk vendéghallgatónak, és vegyen fel az adott alapszak mintatantervének releváns tárgyai közül minél többet. Így a mesterképzésre történt felvételt követően már kevesebb tárgyat kell pótolni, ráadásul a mesterképzés legelejébe is nagyobb sikerrel tud bekapcsolódni a biztosabb alapok miatt.
 • Kinek nem kell szóban felvételiznie?
  • Legalább jó rendű (4), 3 évnél nem régebbi alapképzési szak oklevele esetén egyes esetekben kérhető a szóbeli felvételi vizsga helyett a hozott pontok duplázása. Az egyes szakokra vonatkozó speciális szabályokat itt találja.
 • Melyik szakra milyen tárgyakból van szóbeli felvételi?
  • Mérnökinformatikus MSc: két választott tárgy az alábbiak közül: fizika-elektronika, matematika, számítástechnika
  • Info-bionika mérnöki MSc: két választott tárgy az alábbiak közül: kémia, biológia, fizika-elektronika, számítástechnika
  • Orvosi biotechnológia MSc: kémia, biológia
  • Képfeldolgozás és gépi látás (Image Processing and Computer Vision) MSc: a három partneregyetem által közösen végzett, háromlépcsős kiválasztási folyamat (formai bírálat, előszűrés, Skype interjú). További információ itt érhető el.
 • Hol találhatóak a tételek a szóbeli felvételihez?
 • Hogyan zajlik a szóbeli felvételi?
  • A jelentkező tantárgyanként egy-egy kérdést húz, melyről rövid felkészülési idő után felel. A szóbeli felvételi vizsga angol nyelven zajlik. A felvételi vizsga után a vizsgabizottság a nap folyamán vizsgázott jelölteknek eredményt hirdet a szóbeli vizsga pontjairól.

 

Frissítve: 2021.09.16.

x