Info-bionika mérnöki MSc

Info-bionika mérnöki MSc szakleírás

A képzés szeptemberi és keresztféléves kezdéssel is indul!

A képzés nyelve: angol

A képzésre való felvételhez legalább középfokú komplex angol nyelvvizsga szükséges.

1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szak: molekuláris bionika alapszak.
 • A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a biomérnöki, villamosmérnöki, mérnök informatikus, vegyészmérnöki, biológia, kémia alapképzési szakok, valamint az orvos, fogorvos, gyógyszerész egységes, osztatlan mesterképzési szakok.
 •  A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 • A képzés sikeres elvégzéséhez legalább középfokú angol nyelvvizsga szükséges.

2. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

 • A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
 • természettudományi ismeretek (30 kredit): analízis, algebra, diszkrét matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, szerves kémia, biokémia, molekuláris biológia, molekulafizika; gazdasági és humán ismeretek (15 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment ismeretek, tudománytörténet, jogi ismeretek, egyéb humán ismeretek stb.; elektronikai és számítástechnikai ismeretek (20 kredit): elektronikai áramkörök, elektronfizika, jelfeldolgozás, információelmélet, számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, digitális rendszerek, adatbázis-kezelés, bioinformatika; biofizikai és idegtudományi ismeretek (15 kredit): biofizika, genetika, neurobiológia, biológiai képalkotás alapjai, elektrofiziológia, biolaboratóriumi mérések.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
 • Pontszámítás:
  • Legalább jó minősítésű, 3 évnél nem régebbi alapképzésben szerzett oklevél esetén kérhető – felvételi vizsga helyett – a hozott pontok duplázása.
  • Ha a szerzett pontok értéke több, mint a hozott pontok, akkor a szerzett pontok kétszerese és a többletpontok összege adja az összpontszámot.
 • Felvételi vizsga
  • -A jelentkező tantárgyanként egy-egy kérdést húz, melyről rövid felkészülési idő után felel.
  • -A felvételi vizsga után a vizsgabizottság a nap folyamán vizsgázott jelölteknek eredményt hirdet.
  • -Az eredményhirdetéskor közli a szerzett pontokat.
 • A felvételiző szabadon választhat két tárgyat: Kémia, Biológia, Számítástechnika, Fizika és elektronika közül. A tételsorok a Szóbeli felvételi, témakörök menüpont alatt találhatóak.

Tájékoztatjuk, hogy a vizsga eredményére vonatkozó felvilágosítást telefonon nem áll módunkban adni.

x