Mérnökinformatikus MSc

Mérnökinformatikus MSc szakleírás

A képzés szeptemberi és keresztféléves kezdéssel is indul!

A képzés nyelve: angol

A képzésre való felvételhez legalább középfokú komplex angol nyelvvizsga szükséges.

1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a mérnökinformatikus alapképzési szak.
 • A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a gazdasági informatikus és a programtervező informatikus alapképzési szak.
 • Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

2. A mesterképzésbe való felvétel feltételei

 • A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
  • természettudományi ismeretek (20 kredit): analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, fizika;
  • gazdasági és humán ismeretek (15 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány;
  • számításelméleti és programozási ismeretek (15 kredit): számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia;
  • számítógép ismeretek (15 kredit): elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok;
  • információs rendszerek ismeretek (15 kredit): adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései.
  • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

3. Felvételi vizsga mérnökinformatikus mesterképzésre

 • Pontszámítás:
  • Legalább jó minősítésű, 3 évnél nem régebbi alapképzésben szerzett oklevél esetén kérhető – felvételi vizsga helyett – a hozott pontok duplázása.
  • Ha a szerzett pontok értéke több, mint a hozott pontok, akkor a szerzett pontok kétszerese és a többletpontok összege adja az összpontszámot.
 • Felvételi vizsga
  • A jelentkező tantárgyanként egy-egy kérdést húz, melyről rövid felkészülési idő után felel.
  • A felvételi vizsga után a vizsgabizottság a nap folyamán vizsgázott jelölteknek eredményt hirdet. Az eredményhirdetéskor közli a szerzett pontokat.
 • A felvételiző szabadon választhat két tárgyat: Matematika, Számítástechnika, Fizika és elektronika közül. A tételsorok a Szóbeli felvételi, témakörök menüpont alatt találhatóak.

A két választott témakör mindegyikéből maximálisan 45 pont szerezhető. A felvételi pontszám az így megszerzett pontok átlaga lesz.

A Matematika és Számítástechnika szóbeli felvételi kiváltható a korábbi felsőfokú képzés keretében sikeresen teljesített Matematika ill. Számításelmélet szigorlattal a következőképpen:

 • jeles (5) = 45 pont
 • jó(4) = 36 pont

 

x