Orvosi biotechnológia MSc

Orvosi biotechnológia MSc szakleírás

A képzés csak keresztféléves (februári) kezdéssel indul!

A képzés nyelve: angol

A képzésre való felvételhez legalább középfokú komplex angol nyelvvizsga szükséges.

1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

 • A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szak: molekuláris bionika alapszak.
 • A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok: az orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi egységes, osztatlan mesterképzési szakok; a biomérnöki, vegyészmérnöki, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, valamint kémia alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű okleveles vegyész, biológus, biológiatanári, kémiatanári szakok.
 • A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
 • A képzés sikeres elvégzéséhez legalább középfokú angol nyelvvizsga szükséges.

2. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

 • A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
  • természettudományi ismeretek: analízis, algebra, diszkrét matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, szerves kémia, biokémia, molekuláris biológia, molekulafizika;
  • gazdasági és humán ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, menedzsment ismeretek, tudománytörténet, jogi ismeretek, egyéb humán ismeretek ;
  • elektronikai és számítástechnikai ismeretek: elektronikai áramkörök, elektronfizika, jelfeldolgozás, információelmélet, számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, digitális rendszerek, adatbázis-kezelés, bioinformatika;
  • biofizikai és idegtudományi ismeretek: biofizika, genetika, neurobiológia, biológiai képalkotás alapjai, elektrofiziológia, biolaboratóriumi mérések.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
 • A legalább 50 kreditnyi ismeretanyag a felsoroltak közül talán félrevezető lehet, hiszen nincs hivatalosan feltüntetve minimális kreditérték az egyes ismeretköröknél, ezáltal nem derül ki az általunk elvárt ismeretanyagok súlyozása. Emiatt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik mind a természettudományi, mind a biofizikai és idegtudományi ismeretkörökből legalább a Karunkon megtalálható Molekuláris bionika alapszaknak megfelelő jártassággal rendelkeznek, hiszen ezen alapszakra és ismeretanyagára építettük az Orvosi biotechnológia mesterszakot.
 • Pontszámítás:
  • Legalább jó minősítésű, 3 évnél nem régebbi Molekuláris bionika mérnöki BSc alapképzésben szerzett oklevél esetén kérhető – felvételi vizsga helyett – a hozott pontok duplázása.
  • Ha a szerzett pontok értéke több, mint a hozott pontok, akkor a szerzett pontok kétszerese és a többletpontok összege adja az összpontszámot.
 • Felvételi vizsga
  • A jelentkező tantárgyanként egy – egy kérdést húz, melyről rövid felkészülési idő után felel.
  • A felvételi vizsga után a vizsgabizottság a nap folyamán vizsgázott jelölteknek eredményt hirdet.
  • Az eredményhirdetéskor közli a szerzett pontokat.
 • A felvételizőnek az alábbi két tárgyból kell felvételi vizsgát tennie: Kémia, Biológia. A tételsorok a Szóbeli felvételi, témakörök menüpont alatt találhatóak.

Tájékoztatjuk, hogy a vizsga eredményére vonatkozó felvilágosítást telefonon nem áll módunkban adni.

 

Frissítve: 2019.10.15.

x