Tanulmányi ösztöndíjak

Az évközben nyújtott teljesítmény alapján járnak vagy pályázhatók az alábbi ösztöndíjak. A mindenkor aktuális ösztöndíj-pályázatokról bővebben a TO Wiki oldalán olvashatsz.

Tanulmányi ösztöndíj

Idézet a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatból(HTJSZ): „9. § (1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható juttatás, amelyben az aktív státuszú államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet.
(2)Az ösztöndíj jogosultság, illetve az ösztöndíj összege az előző aktív tanulmányi félév korrigált kreditindexe alapján kerül megállapításra (...)”

A korrigált kreditindex számításának módja itt található.
A korrigált kreditindex a Neptun/Tanulmányok/Tanulmányi átlagok fülön tekinthető meg.
Az intézménybe első alkalommal osztatlan képzésre, illetve alapképzésre beiratkozott hallgató, a beiratkozását követő első tanulmányi félévben, tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.
Minden félévben a hallgatók legfeljebb 50%-a ≥3.50-es átlag felett kaphat, mindenféle pályázat nélkül tanulmányi ösztöndíjat , amennyiben megfelelnek még a 9. § (1) kritériumnak. A tanulmányi ösztöndíjnak minden esetben el kell érnie a hallgatói normatíva 5 %-át. (8300 Ft/hó)

Az átlagszámítás másképp történik az MSc-n, és ezen belül az első félévben, ill. Erasmusos félév után:

a 2020/21-es félévtől kezdve a lentebb idézet kari kiegészítő szabályozás által a mesterképzésen kiemelt tanulmányi ösztöndíjakat kapnak a hallgatók.
"A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9. § (2) bekezdés alapján a tanulmányi
ösztöndíj jogosultság, illetve az ösztöndíj összegének meghatározása során a
rangsorolás képzési szintenként vagy szakonként is elvégezhető."

MSc képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíját az első félévben a felvételi pontszám alapján számoljuk. A számítás módja, hogy 90 felvételi pont jelent 5-ös átlagot, a 72 fevételi pont 4-es átlagot. (más felvételi pontszám ezekhez képest való eltéréstől lineárisan függ; 18 pont jelent 1 jegynyi átlagot)

Erasmus félévről visszaérkezett hallgatók (amennyiben a szerződésben előírt 15 kreditet teljesítették) kérvényezhetik, hogy a következő félévben ösztöndíjukat a súlyozott tanulmányi átlaguk alapján kapják.

Gólya Ösztöndíj

A PPKE ITK Gólya ösztöndíj pályázat célja elsősorban a kiváló hallgatók megtalálása és támogatása egyetemi tanulmányaik kezdetén, amikor még tanulmányi ösztöndíjra nem jogosultak. Az ösztöndíjat kiemelkedő felvételi eredménnyel rendelkező, középiskolai éveik alatt többféle téren sikeresen teljesítő elsőéves BSc hallgatóink számára ítéljük oda. Az ösztöndíjjal elő szeretnénk segíteni, hogy a nyertes hallgatók kiegyensúlyozott anyagi háttér mellett a lehető legtöbbet tudjanak profitálni a tanulmányaikból. A bírálat szempontok közé tartoznak a felvételi eredmények, középiskolai versenyeredmények, nyelvvizsgák, közéleti tevékenyséegek és az első félév elején megírt szintfelmérők eredményei. További információk itt találhatóak.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A régi nevén Köztársasági ösztöndíj a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére adható juttatás. Ezt pályázat alapján az Egyetem előterjesztésére az emberi erőforrások minisztere adományozza.

Kari Szakmai, Tudományos és Közéleti Ösztöndíj

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, meghatározott időre, havonta folyósított juttatás. További információk itt találhatóak.
A tantervi követelményeken túlmutató tevékenységek közé tartozik különösen:

  • kiemelkedő kari közéleti tevékenység
  • tanulmányi eredmények, nyelvvizsgák
  • TDK, OTDK részvétel, egyéb szakmai versenyek, publikációk,
  • az intézmény oktatási, kutatási tevékenységében való aktív részvétel.

Erasmus+

Az Erasmus+ programban való részvételre, illetve ehhez kapcsolódó anyagi támogatásra pályázhatnak a Kar legkiválóbb teljesítményt nyújtó hallgatói. Hallgatói mobilitás esetén egy féléves, szakmai gyakorlat esetén pedig 2-8 hónapos ösztöndíjra lehet pályázni. További információért kérjük keresse a Nemzetközi Osztályt.

x