Hallgatói Önkormányzat

Az Egyetemen a hallgatói érdekek képviseletére Hallgatói Önkormányzat működik. A Hallgatói Önkormányzatnak az Egyetem minden hallgatója tagja. A Hallgatói Önkormányzat operatív tevékenységének helye a Kari Hallgatói Önkormányzat.

 

A Kari HÖK a következő három testületből áll:
- küldöttgyűlés
- bizottságok
- elnökség.

A kari HÖK legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés tagjait azok a hallgatók választják, akik az adott Karon létesítettek hallgatói jogviszonyt az Egyetemmel. A küldöttgyűlés megválasztása során minden hallgató választó és választható. A Kari küldöttgyűlés tagjainak létszáma az ITK-n 12 fő. A küldöttgyűlés megbízatása 1 évre szól. A küldöttgyűlés elnöke a kari HÖK elnöke, akit a küldöttgyűlés választ saját tagjai közül.

A Hallgatói Önkormányzat egyetemi és kari szintű bizottságokat hozhat létre. Kari szintű bizottságot a küldöttgyűlés hozhat létre összetételének, feladatkörének és ügyrendjének meghatározásával. A Kari Hallgatói Önkormányzatunkban jelenleg öt állandó bizottság működik: Tanulmányi Bizottság, Szociális- és Gazdasági Bizottság, Tudományos és PR Bizottság, Rendezvényszervező Bizottság és Média Bizottság.

A kari HÖK operatív vezetője a kari HÖK elnöke, akit feladatai ellátásában az elnökség segít. Az elnökség tagjai az alelnök és az állandó bizottságok elnökei.

(részletek a PPKE Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályából)

 

Küldöttgyűlés

Küldöttgyűlés

Gazdasági és Szociális Bizottság

Gazdasági és Szociális Bizottság bemutatása

Külügyi Bizottság

Külügyi Bizottság bemutatása

Média Bizottság

Média Bizottság bemutatása

Rendezvényszervező Bizottság

Rendezvényszervező Bizottság bemutatása

Tanulmányi Bizottság

Tanulmányi Bizottság bemutatása
x