Külügyi Bizottság

Karunk számos nemzetközi egyetemmel áll kapcsolatban, ami lehetővé teszi a Kar hallgatóinak számára, hogy külföldön tanulhassanak, illetve szakmai gyakorlatukat eltölthessék. A Külügyi Bizottság ehhez járul hozzá tevékenységeivel. Folyamatosan együttműködik a kar Nemzetközi Kapcsolatok Osztályával, és sikeres Mentorrendszerrel rendelkezik, amelynek tagjai a külföldről érkező diákokokat folyamatosan segítik és megkönnyítik az itteni életüket.

Az alábbi tevékenységével kapcsolatos feladatokat látja el a Bizottság:

- Hallgatók rendszeres tájékoztatása külföldre szóló ösztöndíj és szakmai gyakorlat lehetőségekről. (Campus Mundi, CEEPUS, Erasmus +, stb.).
- Kapcsolattartás a Kar Nemzetközi Kapcsolatok Osztályával.
- Mentorrendszer - a Karra érkező nemzetközi diákok segítése (adminisztratív és tanulmányi ügyek, szálláskeresés, stb. ).
- Különböző kulturális és szórakoztató programok szervezése a karunkon tanuló külföldi és magyar MSc-s hallgatóknak.
- Mentorok választása a külföldi hallgatók mellé.

A Külügyi Bizottság programjai:

- Városi akadályverseny
- Skanzen és Visegrádi program
- Állatkert
- Balatoni kirándulás
- és még sok egyéb színes program

Bizottsági tagok

A Külügyi Bizottság tagjai.
x