Tanulmányi Bizottság

A bizottság tagjai az évfolyamfelelősök – évfolyamonként és szakonként is egy-egy felelős, akik a kommunikációt segítik a szaktársaik és az oktatók, illetve a Tanulmányi Osztály között. Részt vesznek többek között minden félév elején az órarend egyeztetésében, illetve minden vizsgaidőszak elején a vizsgaidőpontok összehangolásában.

Bizottsági tagok

A Tanulmányi Bizottság tagjai.
x