Tájékoztató anyagok

Államilag támogatott félévek

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény a következőket rögzíti:

1. Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.

2. Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. (Karunkon tehát BSc képzésen 7+2, míg MSc képzésen 4+2 félév.) Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az 1. pont szerinti támogatási időt egyébként még nem merítette ki, feltéve, hogy az intézmény rendelkezik szabad kapacitással.

3. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban magyar állami (ösztöndíjas képzésben tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén a támogatási időből félévente a párhuzamosan folytatott állami ösztöndíjjal támogatott képzések számának megfelelő számú félévet le kell vonni. (Tehát ha párhuzamos képzésben vesz valaki részt egy másik állami ösztöndíjas képzésben - akkor is, ha mindkettőt ugyanazon az egyetemen végzi -, úgy egy tanulmányi félévben egyszerre két támogatott félévet vesz igénybe.)

Nincs azonban olyan jogszabályi rendelkezés, amely szerint alapképzésben egy személy legfeljebb 9 félévig folytathat tanulmányokat. Akár mind a 12 félév támogatási idejét felhasználhatja alapképzésekben azzal, hogy egy képzésben legfeljebb a képzési idő +2 félév erejéig folytathat tanulmányokat állami ösztöndíjas formában. (Vagyis: a 7 féléves BSc esetében valóban csak 9 félév áll rendelkezésére, de ettől függetlenül a fennmaradó 3 félévet minden további nélkül felhasználhatja egy másik alapképzésben.)

A hallgatói nyilatkozat aláírásával két dolgot vállal a hallgató: a képzési idő másfélszeresén belül oklevelet kell szereznie az adott képzésen, másrészt az ezt követő húsz éven belül a tanulmányokkal megegyező ideig hazai munkaviszonyt kell folytatnia. Munkaviszonynak számít a TGYÁS, a GYES és a GYED, illetve a munkanélküli segély folyósításának időtartama is.

A támogatási idő számítási algoritmusának eredményeit a hallgató egy részletes riport formájában elérheti a www.magyarorszag.hu portálon ügyfélkapus hozzáféréssel, hogy a FIR az intézmények által bejelentett adatok alapján mekkora támogatási idő felhasználást számított ki. Ennek érdekében valamelyik okmányirodában személyesen szükséges regisztrálni az Ügyfélkapu szolgáltatásra. A weboldalon elektronikusan elérhető ideiglenes (1 hónapig érvényes) regisztráció nem elegendő a FIR adatok megtekintéséhez.

A támogatott félévek számításának alapjai a FIR-ben

 Frissítve: 2020.03.10.

x