• Támogató: az Info-Bionikai Egyesület a Morgan Stanley támogatásával szekciónként egy-egy - a bizottság által legjobbank ítélt - TDK dolgozatot különdíjban részesít.
 • Fontos határidők:
  • Jelentkezés:
   • 2023. november 03. 
  • Dolgozat leadás:
   • 2023. november 10.
  • Előadások:
   • 2023. november 24.
  • Eredményhirdetés:
   • 2023. november 24. 
 • Jelentkezési lap
  • Letölthető: innen
  • Kérjük, a kitöltött lapot küldje el november 03-ig Dr. Horváth András egyetemi docensnek (horvath.andras@itk.ppke.hu), valamint kinyomtatva és aláírva adja le a 232. szobában.
 • Program
  • Kezdési idő: november 24. 14:15 óra.
  • Biológia szekció - Neumann előadó
   • Stelcz Rebeka: Humán organotipikus szövettenyészetek vizsgálata a központi idegrendszer felfedezéséhez
   • Susán Hanna Krisztina: Aminosav cserét okozó mutációk hatása a humán sztearil-KoA deszaturáz-1 enzimre
   • Magyar Rebeka: Ciklodextrinek szerepe az extracelluláris vezikulák kibocsátásában
   • Kegyes-Brassai Eszter Kinga: Fluoreszcens fehérjékkel jelölt élesztők vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel
  • Műszaki szekció - Jedlik előadó
   • Klenczner Márton: Noninvazív stimuláción alapuló visszajelző rendszer fejlesztése kézprotetikai alkalmazásra
   • Pelle Rita: Kapacitívan csatolt ring oszcillátorok neuromorf számításokhoz
   • Maucha Levente: Spinhullám alapú számítások
   • Klacsák Zsófia: Kontrakció-extrakció alapú részecske elválasztás szerpentin mikro csatornában
   • Mórocz Ákos: Tesztkörnyezet fejlesztése infravörös neuromoduláció vizsgálatához
   • Dobay Ádám András: Ionizáló sugárzás mérése Geiger-Müller számláló áramkörrel alacsony légköri kutatórakétákban történő alkalmazáshoz
   • Kovács Domonkos: Különböző oldalfalhoz nyomott frakcionálás alapú mikrofluidikai eszközök tervezése és értékelése
  • Algoritmus fejlesztés, modellezés szekció - Simonyi előadó
   • Juhász Judit: Skálázható, MinHash alapú szekvencia-reprezentációk kidolgozása és vizsgálata
   • Fogel Bence: Disztális áramok hatása az idegsejtek aktivitására: A Kirchoff-törvény rekurzív alkalmazása aciklikus gráfokban
   • Nagy Nikoletta:  Elképzelt motoros aktivitás során megjelenő EEG jelek osztályozása neurális hálózatok segítségével
   • Stier Alma Beatrix: Sztochasztikus mikrotubulus-kinetokor kötődés, mint a metafázis-anafázis átmenet irányítója a mitotikusan feltartóztatott sejtekben
   • Gercuj Bence: Klasszifikáció genetikus algoritmussal továbbfejlesztett Adaptív, Hibrid Jellemzőválogatással
   • Kerékgyártó Márton: Gerinckonformációk illesztésén alapuló fehérjeszerkezet-összehasonlítási módszer fejlesztése és alkalmazása FPGA-n