Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

 • A Társadalmi Kapcsolatok Osztálya Dékáni Hivatal alá tartozó szervezeti egység, mely a Kar kommunikációs és rendezvényszervezési feladatait látja el. 
 • A Társadalmi Kapcsolatok Osztályát a dékáni hivatalvezető vezeti, aki munkatársaival együtt az alábbi főbb feladatköröket látja el:
  • Kari kiadványok szerkesztése
  • A Kar online kommunikációs felületeinek kezelése
  • Marketingfeladatok
  • PR-feladatok
  • Középiskolásoknak szóló szakmai programok szervezése
  • Kari rendezvények szervezése, koordinálása
  • Sajtófigyelés

Iván Szandra
PR szakreferens
E-mail: ivan.szandra@itk.ppke.hu
Telefon: +36 (1) 886 4772

 

 

Mihálffy Zsófia
PR szakreferens
E-mail: mihalffy.zsofia@itk.ppke.hu
Telefon: +36 (1) 886 4772

 

Frisstíve: 2020.04.01.

x