Dékáni köszöntő

A középiskolai padok közül kilépve a diákok azzal az elhatározással kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, hogy az egyetemi évek alatt eljutnak az ismeretek határáig. Ez nem is olyan egyszerű feladat, hiszen a tudomány és technológia fejlődése rendkívül felgyorsult, ahogy ez látható az információs technológia és bionika területén is: pl. agy-számítógép kapcsolatok, intelligens protézisek, molekuláris képalkotó rendszerek, miniatürizált laboratóriumi módszerek, mesterséges intelligencia, autonóm járművek.

Az Információs Technológiai és Bionikai Kar elsődleges célkitűzése éppen ezért az, hogy ehhez a kezdeti elhatározáshoz átadja azt a szükséges alaptudást, és biztosítsa azon képességek megszerzését, amellyel fiatal diplomásaink hosszú távon is sikeresek lehetnek a XXI. században. Ehhez újszerű, mély, multidiszciplináris alapképzést, valamint az információtechnika és bionika hatékony alkalmazását is igénylő elméleti képzést biztosítunk a hallgatóink számára. Az időt álló elméleti alapokon nyugvó, a legújabb technológiákat is bemutató szaktárgyi oktatás, valamint a készség-szintű ismereteket adó gyakorlati képzés segíti hallgatóinkat a tanult ismeretek mély megértésében és elsajátításában.

Ugyanakkor a Karra kutatási-oktatási-technológiai közponként is tekintünk. A magyar tudományos élet és műszaki fejlesztés legjobb hagyományaira és néhány nemzetközi innovációs központra építve alkalmazzuk a "tanítva-kutatva-fejlesztve" módszert illetve életmódot, amely az intenzív tanulás, a tudományos kutatás, az innováció és az egymás iránti figyelmesség szintézisével valósul meg. Ezt oktatóink Nyugat-Európa és az Egyesült Államok egyetemein töltött hosszabb idejű tudományos és oktatási munkatapasztalata biztosítja.

Minden érdeklődőt hívok erre az intellektuális kalandra: a természet megismerésére, a tudományos kérdések megválaszolására és az igazság keresésére!

Dr. Iván Kristóf, dékán

 

Frissítve: 2020.03.31.

x