Kari minőségbiztosítás

A Kari minőségbiztosítás célja az Egyetem küldetésnyilatkozatában és a minőségpolitikájában megfogalmazottak megvalósítása során a minőségi szempontrendszer kifejezett érvényesülése.

Tevékenységek a 2020. évben

 • Kari Minőségbiztosítási Bizottság megalakítása
  • Az év folyamán megalakításra került a KMBB, illetve elkészítettük az EMBB szabályzatával, valamint az Egyetemi SzMSz szövegével összhangban a Bizottság szabályzatát.
 • Akkreditációs önértékelés
  • A 2020. évi akkreditációhoz a Kari önértékelési vonatkozó részeket a Bizottság készítette elő, illetve állította össze.
 • Szabályzatok frissítése
  • Az Egyetemi szabályzatfrissítéssel összhangban megkezdődött a Kari szabályzatok felülvizsgálata, és frissítése, valamint a hiányzó szabályzatok elkészítése.
   • TDK SzMSz, 2020. február 5, KT Határozat: 14/2020. VII. 13.
   • Egyesített Laborszabályzat, 2020. június 22., KT Határozat: 15/2020. VII. 13.
   • Kutatási szabályzat és követelményrendszer, 2020. július 7., KT Határozat: 17./2020/VII.13.
   • KMBB Szabályzat, 2020. június 1., KT Határozat: 18./2020/VII.24.
   • Hulladékkezelési szabályzat, 2020. július 21., KT Határozat: 21./2020/VII.24.
   • TVSz Kari kieg., 2020. augusztus 18., KT Határozat: 22/2020 (VIII.18.).
   • HTJSz Kari kieg., 2020. augusztus 18., KT Határozat: 22/2020 (VIII.18.).
   • Emellett a Kar MB vezetője és a Kari Távoktatási Munkacsoport aktív szerepet vállalt az Egyetemi Teams használati szabályzat, valamint az Egyetemi Moodle használati szabályzat előkészítésével az Egyetemi „TANULMÁNYI ÉS OKTATÁSTÁMOGATÁSI RENDSZER Szabályzat" megalkotásában.
 • Távoktatási felmérések
  • A központi felmérések kiértékelésének értelmezését, valamint a Kari (hallgatói távoktatási) felmérések eredményét vizsgáltuk – ennek tanulságait felhasználva terjesztette elő a Kar a javaslatát az Egyetemi Távoktatási rendszerek bevezetését illetően.
 • Szervezet
  • Kari minőségügyi vezető:
  • Kari minőségbiztosítási bizottsági tagok:
   • Dr. Góth Júlia, tanulmányi dékánhelyettes
   • Vargáné dr. Balogh Orsolya, tanulmányi osztályvezető-helyettes
   • Csutak Balázs, HÖK tag
 • Felmérések:

 

Frissítve: 2021.01.04.

x