Dr. Csala Miklós PhD, habil., SE egyetemi docens

Dr. Csala Miklós a Semmelweis Egyetem oktatója, Karunkon vendégoktatóként tevékenykedik az Orvosi Biotechnológia MSc képzésben a szak indulása óta. A Molekuláris biológia tárgy oktatásában vesz részt.
(2015. augusztus)

Hova járt egyetemre? Miért azt a szakot, szakterületet választotta?
A Semmelweis (akkoriban Orvostudományi) Egyetemen szereztem általános orvosi diplomát. Választásom alapvető oka az volt, hogy a két felvételi tárgy közül biológiából felmentésem volt, és a fizika miatt sem aggódtam.

Milyen élményei vannak egyetemi éveiről?
Jó volt egyetemistának lenni. Akkoriban volt egy szűkebb baráti társaság, akikkel rendszeresen összejöttünk, és remekül éreztük magunkat. Annyira jól éreztük magunkat, hogy konkrét élményeket nem is tennék közkinccsé...

Hogyan indult a pályafutása? Mi motiválta?
A pályafutásom azzal indult, hogy szigorlóévesként rájöttem, nem tettem meg minden tőlem telhetőt, hogy a diploma megszerzésekor valamelyik klinikán el tudjak helyezkedni. Pontosabban fogalmazva: semmit nem tettem ennek érdekében. Ennek alapvető oka pedig az lehetett, hogy nem volt határozott elképzelésem, milyen orvosi szakirányába kellene orientálódnom. Általában az egész orvostudomány nagyon érdekelt, de konkrétan annak egyik ága mellett sem éreztem elkötelezve magamat. Kapóra jött az a kutatói állásajánlat, amelyet teljesen váratlanul kaptam Mandl József professzortól, volt biokémia-gyakorlatvezetőmtől és az I. sz. Kémiai-Biokémiai Intézet akkori igazgatójától. A munka és a munkahely annyira megtetszett, hogy a mai napig ugyanott dolgozom - igaz, időközben az intézetet és annak igazgatóját is átnevezték.

Hogyan került hozzánk az egyetemre? Mióta van az ITK-n?
Itt ismét Mandl professzor urat kell említenem, ugyanis ő kapott felkérést a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tervezett Orvosi Biotechnológia MSc képzés molekuláris biológia tantárgyának kialakítására és oktatására, ő pedig a kezdetektől bevont a feladat végrehajtásába. Ennek megfelelően 2012 februárja óta, vagyis az Orvosi Biotechnológia MSc képzés beindulása óta tevékenykedem óraadóként az ITK-n.

Mi a legkedvesebb élménye az ITK-val kapcsolatban?
Az ITK-n általam oktatott tantárgy eddig lezárult négy kurzusára beiratkozott hallgatók létszáma, felkészültsége és a tárgyhoz való hozzáállása meglehetős változatosságot mutatott. Az igazat megvallva, az volt a legkedvesebb élményem, amikor leginkább éreztem a csoport érdeklődését és lelkesedését.

Melyik három szóval jellemezné az ITK-t?
Erre a kérdésre inkább nem válaszolok, mert azzal alapot adnék arra, hogy engem is három szóval jellemezzenek, amit nem szeretnék.

Szívesen járna-e hallgatóként az ITK-ra? Miért?
Megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, mennyire boldogan járnék olyan felsőoktatási intézménybe, ahol ilyen pazar oktatók tartják az előadásokat. A tréfát félretéve, most egyetlen karon sem tanulnék szívesen, mert oktatni lényegesen jobban szeretek. Amennyiben a kérdést úgy kell érteni, hogy szívesen járnék-e az ITK-ra, ha az érettségitől újra kellene kezdenem az életemet, akkor az őszinte válaszom, hogy valószínűleg ismét az orvosi diplomát céloznám meg. Az emberi szervezet működésére és betegségeire vonatkozó ismereteimet nem cserélném el semmi másra.

Megosztana valamit a családjáról?
Talán egy fényképet

.

Szabadidejét mivel szereti tölteni?
Az nem számít, mert a szabadidőmet mindig a családommal töltöm.

És végül: mit üzen a hallgatóknak?
Nem üzenek semmit. Jöjjenek az Orvosi Biotechnológia MSc képzésre, és elmondom személyesen!

 

x