Dr. Csörgő István PhD, mérnöktanár

Dr. Csörgő István a Kar indulása óta, 2001 szeptemberétől tanít az ITK-n. Az ELTE-n végzett programtervező matematikusként, valamint matematika-számítástechnika szakos tanárként. Karunkon is matematikai tárgyakat tanít.
(2020. július)

Hova járt egyetemre? Miért éppen ezt a szakot, szakterületet választotta?
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jártam, ott végeztem el először a programozó matematikus szakot, majd a programtervező matematikus szakot, később pedig a matematika-számítástechnika tanári szakot. A gimnáziumban valójában a matematika-fizika tanári pálya tetszett (bizonyos mértékig a fogorvosi is), de különféle hatások, valamint a magam határozatlansága nyomán mégis a programozó matematikus szakon találtam magam. Isten különös kegyelmének tartom, hogy később mégis megkaptam a lehetőséget a tanári diploma megszerzésére, és hogy tanárként tudtam életpályámon haladni.

Milyen (konkrét) élményei vannak egyetemi éveiről?
Legszívesebben a külföldi szakmai gyakorlatokra emlékszem vissza: 1979 nyarán a gdanski, 1981 nyarán pedig a moszkvai egyetem (MGU) diákcsere programjában vehettem részt hallgatóként. A moszkvai egyetemre azután több alkalommal fiatal oktatóként is vezettem nyári diákcsere csoportot.

Hogyan indult a pályafutása? Mi motiválta?
Egyetemi tanulmányaim utolsó évében felkérést kaptam gyakorlatvezetésre (Numerikus analízis tantárgy), majd pedig megtisztelő lehetőséget arra, hogy az ELTE TTK Numerikus és Gépi Matematika Tanszékén maradjak a végzés után pályakezdő oktatóként. Az állás elfogadásakor leginkább az motivált, hogy – bár tanári diplomám akkor még nem volt – katedrára állhatok, és matematikát oktathatok.

Hogyan került hozzánk az egyetemre? Mióta van az ITK-n?
Az ITK-ra az oktatás elindulásakor, 2001-ben kaptam meghívást, azóta dolgozom itt. Kezdetben óraadóként, kb. 10 éve pedig részmunkaidős mérnöktanárként. Részese voltam a „romantikus" indulásnak: az első tanév a Veres Pálné utcában (pici táblák, Tanulmányi Osztály a pincében), a második tanév a szétvert ELTE BTK épületében...

Mi a legkedvesebb élménye az ITK-val kapcsolatban?
Az eltelt sok év rengeteg kellemes élménnyel szolgált. Nekem már egy-egy óra megtartása is élmény. De hogy ne csak a munkáról legyen szó, számomra igen kedves és maradandó élmény a 2018 őszén a Kar által szervezett „Alapítóink nyomában" zarándoklat (Szlovákia, Lengyelország). Úgy érzem, ez nagyon összekovácsolta a közösséget.

Melyik három szóval jellemezné az ITK-t?
Igényes, hittel telt, barátságos.

Szívesen járna-e hallgatóként az ITK-ra? Miért?
Igen – amennyiben érdeklődési köröm és pályaválasztásom az ITK-n oktatott szakterületre esne. A hallgatói közösség befogadó, jól nevelt, az oktatók felkészültek, segítőkészek, türelmesek. A laborok jól felszereltek. Minden lehetőség adott a színvonalas tanuláshoz, a tartalmas diákélethez.

Megosztana valamit a családjáról?
34 éve vagyok nős, feleségem Krisztina az ITK Gazdasági Osztályán dolgozik. Öt leánygyermekünk született, felneveltük őket, ma már mind felnőttek. A legkisebb még egyetemre jár, a többiek diplomás dolgozó nők. Középső leányom, Anna itt végzett az ITK-n. Kedves hagyományunk a minden év nyarán a Balatonnál együtt töltött szűk egy hetes „Családi Nyaralás", ezen mind a heten részt veszünk.

Szabadidejét mivel szereti tölteni?
Szeretem a munkámat, sokat dolgozom, így a klasszikus értelemben vett szabadidőm kevés, az is főleg a nyárra koncentrálódik. Szeretek TV-t nézni, utazni, sétálni, új helyeket megismerni. A kerti illetve a ház körüli munkák is kitöltik a szabadidőm egy részét, az persze változó, hogy tehernek, kellemes kötelességnek, vagy pedig a szabadidő eltöltésének tudom-e tekinteni őket.

És végül: mit üzen a hallgatóknak?
Tanuljanak szorgalmasan, elhivatottan, de ugyanakkor ne adják fel a fiatalságukból is adódó szórakozási igényeiket.

x