Csurgay Árpádné címzetes egyetemi docens

Csurgayné Ildikó a Roska Tamás által meghívott első ITK-s munkatársak közé tartozik. Az általa oktatott tárgyak közé tartozik a Multidiszciplináris kitekintés valamint a Fizika kultúrtörténete.
(2016. május)

 Hova járt egyetemre? Miért azt a szakot, szakterületet választotta?
A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán Híradástechnika szakon végeztem. Azokban az években, amikor pályaválasztás előtt álltam, ha egy lány a középiskolában jó tanult és vonzódott a matekhoz-fizikához – én KÖMAL feladatmegoldó is voltam, fizikát pedig Vermes Miklóstól tanultam –, akkor a szülők örömmel terelgették lányukat a legkevésbé átpolilitizált mérnöki pályák felé. A hat évvel későbbi férjem pedig már végzős mérnök volt ugyanezen a karon. Ötödévesen az egyik tárgyunk előadója volt, vizsgáztam is nála. Első gyermekünk születési dátuma egybeesik a diplomáméval.

Milyen élményei vannak egyetemi éveiről?
Meghatározó élményem Simonyi Károly - Villamosságtan, Elméleti Villamosságtan és Elektronfizika - előadásai. Egyetlen lány voltam a tankörben, az egész, 350 fős évfolymon is kevesebb mint 10%-nyi lány volt. Négyen voltunk köztük igen jó tanulók, mi mindig együtt készültünk zárthelyikre, vizsgákra. A végzés után mind a négyen a felsőoktatásba kerültünk. Fiútársaink tiszteltek minket.

Hogyan indult a pályafutása? Mi motiválta?
Amikor mi végeztünk, akkor kijelölt munkahelyre kelett elhelyezkednünk. Mivel én diplomáztam és szültem egyidőben és alig maradhattam volna együtt a csecsemővel (még nem volt gyes, gyed, de öthónapos szülési szabadság sem), nem vettem fel a munkát a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban. Nagy szerencsémre éppen akkor futtatták fel a villamosmérnök képzést igen megemelt hallgatói létszámmal, és ezért engedélyezték az akkoriban újdonságként megjelenő "másodállást", hogy az iparból/kutatóintézetekből biztosítani tudják a kellő számú előadót, gyakorlatvezetőt. Simonyi professzor igen haladó szellemű megoldásként ekkor hívott a tanszékére főállású-részidejű tanársegédnek (teljesen szokatlan munkajogi megoldás volt), hiszen az én "főállásom a pelenkamosás volt". Ilyen keretek közt dolgoztam közvetlenül Simonyi prof. mellett egészen addig, míg a harmadik gyerek is óvódába nem került.

Hogyan került hozzánk az egyetemre? Mióta van az ITK-n?
Miután elkészült A Fizika Kultúrtörténete könyv, amiben rengeteget dolgoztam, a szaktárgyak mellett, majd azokat felváltva elkezdtem Simonyi bátorítására a Kultúrtörténetet is tanítani a Műegyetemen. Meghívásra, nyolc éven át a Képzőművészeti Egyetemen, és Roska Tamás hívására ugyancsak 8 évig a Veszprémi Egyetemen is oktattam ezt a tárgyat. A kar indulásakor, szintén Roska Tamás hívására csatlakoztam kezdetben részben, majd teljesen az ITK-hoz, de óraadóként a BME-n is tartom az előadásokat.

Melyik három szóval jellemezné az ITK-t?
Noblesse oblige - a kiválóság kötelez.

Szívesen járna-e hallgatóként az ITK-ra?
Bárkinek szívesen ajánlom a Kart, de magam nem élnék más egyetemi éveket, még akkor sem, ha abban az időben eszünkbe sem juthatott, hogy pl. Erasmussal európai tapasztalatokat szerezzünk. Nem tudom feledni az egyetemi éveimet. Heti ötször ettünk délben lencsfőzeléket egy szelet kenyérrel a "Lordok házában", hogy az otthonról kapott zsebpénzből színházra, verseskötetre, koncertre is jusson. Hétvégeken a vasárnapi misék után együtt mentünk "HÉVvel a szabadba", gyalogoltunk fel a Börzsönybe, Dobogókőre, Csobánkán keresztül a Bükkös patakhoz.

Megosztana valamit a családjáról?
Egy "gyerek" (a norvégiai Trondheimben és a budapesti BME Villamosmérnöki karán diplomázott informatikus) és két lány (egyik orvos, másik Eltén végzett mat-fiz szakot és mentálpszichológiát) a legszűkebb családunk. Hét fiú és öt leányunokánk van huszonöt évnyi spektrumban és már unoka vőlegényünk is van. Karácsonykor az 50 literes lábosban készített töltött káposztát osztom nekik és nászainknak.

És végül: mit üzen a hallgatóknak?
Az egyetem az önmunkásság színtere.

x